2% ZA 2021

30. marca 2022 | UDALOSTI

POZOR ZMENA! IČO JE POTREBNÉ VYPÍSAŤ TAK, AKO JE NA OBRÁZKU!

Darujte občianskemu združeniu TARTARIA 2% z vašich daní a pomôžete rozvíjať Dedičstvo našich Prѣdkov Slovienov

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Občianske združenie TARTARIA
L. Svobodu 2689/76

058 01 POPRAD

IČO: 42419999

Všetkým našim podporovateľom srdečne ďakujeme!

30.03.2022

NAŠI PARTNERI: