AKO NÁS ZAVRELI DO MATRIXU

14. apríla 2014 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, PREDNÁŠKY, SPOLOČNÉ AKCIE


Pozývame vás na ďalšiu prednášku, ktorej cieľom je podať informáciu o tom, ako zostavili to, čo by sa dalo – v zmysle známeho filmu – nazvať MATRIX. Vieme, že Kultúra a Civilizácia sú dva úplne rozdielne pojmy, takže hoci situáciu z pohľadu civilizácie do nás dlho, starostlivo a násilne súkajú už 1 000 rokov, tak vysvetlenie z pohľadu našej Prastarej Kultúry je dnešným ľuďom neznáme.

Pokiaľ nebudeme vedieť, ako nás dostali pod kontrolu, tak nebudeme vedieť ani to, ako sa spod tohto jarma dostať. Spoznanie tejto temnej technológie je pre tých, ktorí sa považujú za Slovanov jednoducho nevyhnutné. Toto teda bude hlavným motívom prvej soboty po Veľkej noci Leta 7522.

Prednášku organizujeme v situácii, keď Západ bezohľadne a šliapajúc po všetkých zásadách medzinárodného práva surovo a formou dvojitých štandardov nanucuje ľudu Ukrajiny svoju vôľu. Našou doménou nie je politika a záležitosti kresťanského štátu – lebo vieme, že štát je vynález práve kresťanov – no zatiaľ žijeme v takejto štruktúre a hoci sám osebe je nám cudzí, niektoré jeho aspekty nemožno ignorovať. Môžeme priamo povedať, že to, čo leje vodu na náš mlyn je v našom záujme podporiť. A tu určite spadá aj konanie Ruska ako štátu. Je to dnes jedná garancia konania so Svedomím aj keď v podmienkach štátu..


Dnes na Ukrajine ide o veľmi veľa. Hoci sme z tejto oblasti už priniesli viacero článkov, treba sa k tomu – aj keď krátko – vrátiť. Takže niekoľko slov.

Nie je tajomstvom, že obranný systém Ruskej federácie známy ako jadrový štít je zostavený tak, že dokáže zareagovať na americký útok aj vtedy, ak by už v takom čase neexistovala – teda bola zlikvidovaná – vláda aj prezident, generálny štáb a vôbec akákoľvek štruktúra, ktorá by mohla – vzhľadom na vojnové udalosti – vydať adekvátny rozkaz. Sovietsky zväz mal jadrový potenciál, ktorý stačil na 5 násobné zničenie USA, USA malo potenciál oveľa vyšší, keďže ich jadrové hlavice mohli 6x zničiť Sovietsky zväz. V podstate ohľadom USA ani nemožno hovoriť v minulom čase, keďže oni po rozpade Východného bloku neprepustili ani jediného vojaka a ani neznížili v žiadnom smere svoj vojenský potenciál. Rusko k dnešnému dňu má potenciál oproti minulosti nižší – veď len Ukrajina sa oddelením od ZSSR stala treťou najsilnejšou jadrovou veľmocou sveta, čoho sa vzdala sama na základe prázdnych prísľubov Západu – no stále dostatočný na zničenie USA.

Systém, keď odvetný úder vykoná stroj a nezávisí na pokyne človeka nazývajú USA nehumánnym. Samozrejme, že iba ruský, pretože oni majú taký istý a mali ho skôr ako ZSSR. Čo teda logicky ostáva USA? Vnútorná deštrukcia Ruska tak, aby oni nemuseli priamo vystreliť ani jeden výstrel, ale aby sa vylúčila možnosť ruskej reakcie na ich útok. Práve preto majú rozpracované politické technológie, pomocou ktorých ničia ľubovoľné krajiny po svete a tvária sa, že to sú spontánne povstania obyvateľov týchto zemí. Takto vnútorní zradcovia dobre vyškolení a financovaní Západom rozložia krajinu zvnútra a – samozrejme – budú mať vo vrecku aj všetky kódy potrebné na deštrukciu balistických striel v prípade, že by niektoré obsluhy nestihli dostatočne včas zlikvidovať.

No na problém sa treba pozrieť komplexnejšie. Vieme, že nie všetky veci v prostredí morálky civilizácie sú také, ako sa zdajú. Vezmime si veľmi jednoduchý príklad z napoleonských vojen. Všetci poznáme príbeh, keď Napoleon napadol Rusko a po prekročení hraníc nabral kurz priamo na Moskvu. Dlho nám okolo tohto akosi nič „nezaplo“. Príbeh skončil tým, že aby ruská armáda predišla dobytiu Moskvy, tak ju sama zapálila a tak vyhorela do tla. No pozrime sa na tento problém z trochu iného uhla. V čase Napoleonovej agresie vládli v Rusku cudzinci Romanovovci, spomedzi ktorých práve Peter I. založil nové hlavné mesto krajiny – Petrohrad. Aký význam mohol mať fakt, že Napoleon sa nevybral na skutočné hlavné mesto – Petrohrad – ale nelogicky do Moskvy? Cár tam predsa aj tak nebol. Veď ešte dokonca boľševická revolúcia sa začala výstrelom z krížnika Auróra, ktorý kotvil v Petrohrade a boľševici dobývali Zimný palác tiež v Petrohrade? Žeby Napoleonovi dali nesprávne koordináty pre GPS?

Pravda je – podľa našich poznatkov – úplne inde. V Moskve bolo obrovské množstvo prastarých kníh – védických, ďaleko predkresťanských. Vzhľadom na tradíciu v národe si ani cár nemohol dovoliť ich len tak všetky spáliť. Nuž došlo k akejsi tajnej dohode, vďaka ktorej mohli úplne beztrestne spáliť všetky knižnice a ešte ani neodpovedať na žiadne otázky. Veď nikto predsa nemohol za to, že Napoleon sa vybral práve do Moskvy…

V ďalšom si musíme pripomenúť, že v čase rozpadu ZSSR mala KGB „spočítaných“ v Rusku cca 15 miliónov Starovercov. Vzhľadom na svetonázor Starovercov, kde ideálom je silná rodina (16 detí) a výchova v Rodových tradíciách sa dá odôvodnene predpokladať, že v dnešnom Rusku je počet vyznávačov Starej Viery už oveľa vyšší, lebo takto vychovávané deti neberú drogy, nepijú a nefajčia, nevenujú sa športovému sexu, no zato sú určite zdatní napríklad v bojových umeniach a poznaní. Napriek tomu si kresťanská cirkev „objednala“ odstránenie Starovereckej Ingliistickej Cirkvi v podobe odstránenia jej hlavy, Hlavného Žreca, otca Alexandra. Hoci Bruselský súd v minulosti už anuloval tento rozsudok, v januári tohto roku – na sviatok Zimného dňa Boha Perúna – obnovili proti nemu trestné stíhanie presne podľa toho istého paragrafu, hoci súd už raz prehrali. Preto zatiaľ nie je stále možné plánovať ani nami už dávno plánovaný Obrad Menorečenia, a to dokonca ani v prípade, že by sme cestovali do Omska. Musíme jednoducho počkať.

Z uvedeného vyplýva, že Slovan nemôže mať nejasno v tom, že Rusko je vo vzťahu k Ukrajine absolútne v práve, ba dokonca je to dnes v tejto problematike jediná priamo zainteresovaná krajina, ktorá dodržiava medzinárodné právo. Napríklad v zmysle medzinárodného práva je použitie ťažkej bojovej techniky, regulárnej armády, špeciálnych jednotiek nie proti vonkajšiemu nepriateľovi, ale proti vlastnému obyvateľstvu vojnovým zločinnom. No a bábková kyjevská vláda presne toto urobila, teda prekročila hranicu, keď 13. apríla už vydala rozkaz na otvorený útok proti tým, ktorí na juhovýchode protestujú a žiadajú federáciu. Namiesto rokovania vydali rozkaz na útok, ktorý ukázal aj s akými úmyslami odoslal Kyjev ozbrojencov na juhovýchod. Začali streľbu bez výstrahy a na ostro. Ako prvého stretli miestneho rybára, ktorého zastrelili, pričom zranili aj niekoľko ďalších civilistov. Útok bol odrazený a z ozbrojených účastníkov prvej prestrelky zahynuli iba útočníci. Treba povedať, že oddiely domobrany sú odhodlané na všetko, pričom majú dobre organizovanú štruktúru. Oddielom velia veteráni z Afganistanu. Západ to teda nebude mať ľahké a zadarmo. Môžeme ešte doplniť, že rozkaz na útok prišiel bezprostredne po schôdzi silových štruktúr v Kyjeve vedený osobne šéfom CIA, ktorý pricestoval do Kyjeva pod cudzím menom a pasom. Znamená to, že velenie špeciálnych operácií prechádza priamo pod zahraničné riadenie – USA. Ak by sa niekomu zdalo, že to nemôže byť pravda, lebo o tom nehovoria nič nezaujaté, západné média neutrálnych farieb v podobe bielo-červených pruhov a bielych hviezdičiek na modrom podklade, je to jeho vec.

Ak už je reč o priamom riadení spoza hraníc, tak do tejto skupiny sme sa už definitívne zaradili aj my. Náš novozvolený prezident, teda Poverený Rezident Scientologickej cirkvi, už priamo a vopred vyhlásil, že homosexuálne manželstvá schvaľuje a že Kosovo by sme mali uznať aj my. A tu dobre vidno, akí sú svojou podstatou kresťania. Homosexuáli sú pre nich menej podstatní ako Fico… nehovoriac o aktivizovaní maďarskej pravice, ktorá sa už začína hlasne pripomínať, že je potrebné sa postarať o trpiacu maďarskú menšinu v Rumunsku, samozrejme aj o tú na Ukrajine – no a naši Maďari sú predsa tiež „utláčaní“. Nie náhodou ho volili v podstate všetci slovenskí Maďari. Ak si pripomenieme, že Kosovo je prípad násilného odpojenia sa bez referenda, tak nový prezident si dobre všetko prichystal. Tí, ktorí si myslia, že to boli iba predvolebné sľuby sú naivní, keďže ide o scientológa. Rovnako vieme, že z pohľadu politickej technológie si slovenský národ jeho zvolením schválil to, čo hlásal – a ani neklamal. Nebudeme sa zaoberať detailmi tejto cirkvi a štruktúre jej riadenia a svetového ovládania moci, ale treba vedieť, že jej zakladateľ, pacient psychiatrickej kliniky Hubbard si všetko premyslel do detailov. Nevyberajú si hocikoho, a keď už na niekoho vsadia, tak svoje plány aj dovedú do konca. Mimochodom, jedným z „malých“ detailov vysvätenia scientológa je to, že je uvedený do stavu ľahkej hypnózy, v ktorej detailne vysvetľuje všetko, čo v minulosti urobil. Zameranie ide najmä na sexuálne skúsenosti vrátane detailov, podvody, klamstvá, zločiny a vôbec všetko s takýmito vecami spojené. Táto „spoveď“ je nahrávaná na video a uložená pre prípad, že daný človek by si to chcel s ich cirkvou neskôr rozmyslieť. Vtedy takéto svedectvá zverejnia. No a toto určite nikto z nich nechce… takže aj náš nový poverený rezident bude určite spoľahlivo plniť príkazy zo zahraničia. No a ak náhodou dostane otázku o scientológii, tak mu to určite nebude nič hovoriť. Na okraj pripomeňme, že k jeho „bratom vo viere“ patrí aj samozvaný ukrajinský premiér Jaceňuk… určite si budú dobre rozumieť.

Týmto nechceme povedať, že naši domáci politici sú vzoroví. Napríklad práve Mečiar daroval kresťanom aj to, čo nemusel a napríklad Fico bez problémov nevidí drancovanie Prírody jeho vlastným ministrom. No mali aspoň akú takú vlastnú agendu. Ostatní nemajú nič, okrem nenávisti či už voči Mečiarovi alebo dnes Ficovi. Ale to sú kresťanom vlastné city.

Na záver ešte jednu úvahu. Väčšina čitateľov určite pozná problematiku bizónov, ktoré utekajú z parku Yellowstone. Nebudeme veľa špekulovať, budúcnosť ukáže aj to, či to je na mieste banalizovať, no pripomeňme si, že existujú viaceré predpovede, ktoré by sa mohli tohto roku začať napĺňať. Takto nám napríklad už známa egyptská veštkyňa predpovedá, že na Ukrajine nastane pokoj kdesi okolo polovice tohto roku. A kedy môže nastať určite pokoj? No celkom určite aj vtedy, ak USA stratia možnosť pôsobiť ako svetový policajný žalárnik… nechajme sa teda prekvapiť.

NAŠI PARTNERI: