AMBÍCIE HYEN

18. júla 2021 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Nedávno sme oslávili tradičný staroverecký sviatok Kupalu. Napriek snahám ambicióznych hyen – ktoré prichádzajú na naše sviatky z úplne iných dôvodov ako človekovia – oslava sa podarila. Pravdaže hovoríme o „podarení sa“ z pohľadu Rána Svaroga, t.j. zo zorného uhla Energií, ktoré k nám zostúpili, a ktoré sme poslali tam, kde pomáhajú Národu. Rozdiel medzi tradíciou a metafyzikou sme začali rozoberať už v predchádzajúcom článku, preto si to doplníme o trochu nižšie. Teraz je dôležité pochopiť – a to dobre pochopiť – o čo sa dnes hrá.

Pred nami ako Národom je asi najťažšia výzva na prežitie vôbec – a hyeny prichádzajú s ambíciami si iba uchmatnúť, urvať pre seba, či pre svoje skupiny čo najviac energie. Národ ich nezaujíma ani najmenej.

Ešte aj názov HYENY je voči ním očividne veľmi, veľmi šetrný.

Pozrieme sa na dve základné skupiny hyen, ostatné sú im viac-menej podobné.

Prvou skupinou sú ženy prichádzajúce plné nenávisti, ktoré sa samé považujú za vyvolené, ale nami akosi „značne nedocenené“, hoci dokonca sú najvzorovejšie zo vzorových beregíň. Prichádzajú plné nenávisti voči tým ženám-bereginiam, ktoré akosi „nespravodlivo uprednostňujeme“ na ich úkor.

V prvom rade by si mali obe skupiny hyen uvedomiť, že ich programy proti nám, ktoré si starostlivo pripravujú vopred a s ktorými na naše akcie prichádzajú – sa dajú čítať. Nezmení to ani to, ak prídu k nám a „srdečne ďakujú“ za to, čo všetko pre Národ robíme. Nepomôže vám to, hyeny. Podochnete.

Ak hovoríme o oberežnom kruhu, treba si zopakovať základné a nemenné pravidlá. Áno – aj týmto ženám (ale iba ak majú Živatmu, čo nemajú všetky, ktoré prichádzajú na naše semináre) – boli vytvorené či už Veľkou Žricou, alebo Beregiňou Prvého Kruhu Oberežné kruhy. Ale na niečo zásadné zabudli.

Vždy platí Kon rozdielu troch Rozmerností. Oberežný kruh je umiestnený v Ôsmej Rozmernosti. Žena-beregiňa ho má aktívny vtedy, ak má vedomie (t.j. Živatmu) umiestnené o 3 Rozmernostné štruktúry vyššie, t.j. 8+3, teda v 11. Rozmernosti. Ale štruktúry 10-11-12 sú Kolektívne Rozmernosti, t.j. s nimi môže pracovať iba taký človek (v tomto prípade žena-beregiňa), ktorého vedomie je nastavené do módu MY – teda MY NÁROD!

A hyena – ktorá už vedome vstupuje do priestoru osláv na miesto Sily s mysľou koncentrovanou na nenávisť voči iným ženám-bereginiam – má vedomie v -4. Rozmernosti. V oblasti Ambícií, a teda veľmi nízko.

Ak takéto hyeny majú mužov – resp. kohokoľvek vo svojich oberežných kruhoch –, tak títo v skutočnosti nie sú chránení ŽIADNYM oberežným kruhom. Ten sa totiž nedá „prevádzkovať“ z oblasti Ambícií. Vedomie v oblasti Ambícií ho spoľahlivo likviduje.

Čo bráni spusteniu ochrannej funkcie oberežného kruhu? Stále to isté – ťažký Negatív! Nevstupujú do meditácií, nepreklínajú nepriateľov Národa, sú teda ťažké na to, aby mohli vystúpiť do Zlatého Veku. Nie sú schopné prijať ani len Energie Matriarchátu (7-9). čakra. Ich myseľ celé dni prebýva v stave nenávisti, teda uvažujú iba o tom, ako poškodiť iným ženám a získať výhody pre seba na ich úkor.

Druhou skupinou hyen sú tie, ktoré prichádzajú ako „dobrí Slovania“. Začali kedysi v minulosti, pretože zistili, že na našich sviatkoch by si mohli uchmatnúť čosi pre seba na úkor nás. Niektorí privádzajú aj svojich klientov-pacientov – zaoberajú sa všakovakými terapiami. Na naše obrady začali prichádzať preto, aby tam nosili svojich pacientov, aby z chorovodov a vôbec od ostatných, nič netušiacich účastníkov osláv, kradli energie a sťahovali ich na seba. Ide o všakovaké západné „liečiteľské“ metodiky, ktoré však všetky stoja na MÁGII.

Neostýchajú sa ani prísť a potľapkať nás po pleci, že „ako veľa robíme pre národ“.

Netešte sa hyeny. Vaše programy dobre vidno. Najčastejšie prinášajú a inštalujú také, ktoré majú zabezpečiť našu nejednotnosť, aby sme sa všetci rozhádali a nedokázali sa zjednocovať. A to všetko rozsievajú s úsmevom na tvári.

Takéto programy padnú na úrodnú pôdu iba u tých účastníkov, ktorí sú sami takí ako ich rozsievači – nízkorozmerní. Tu patrí aj už opísaná prvá skupina hyen. Ambície spoľahlivo blokujú akýkoľvek výstup nahor. No a ťažké „beregine“ ostávajú na nízkych čakrálnych a rozmernostných úrovniach.

Takýto rozsievač má aj ženu-beregiňu. Myslí si, že ho chráni v oberežnom kruhu – ale má smolu. Ona sama síce vykazuje skôr známky neistoty – aj by akosi chcela pôsobiť ako skutočná beregiňa – ale s ťažkým nákladom sa vysoko nahor letieť nedá. A jej partner rozsievač je pravdepodobne schopný pri pohlavnom akte vyliezť po jej energetickej štruktúre a odtiaľ rozsievať svoje programy.

V poslednej dobe sa začalo v ich programoch ukazovať aj ďalšie, temné pozadie. Ide o „stopy“ čiernych láb Čiernej matky Slovenska. Áno, čítate dobre. Slovensko má „svoju“ Čiernu matku.

Čierna matka Sveta bola v Jemnohmotnom Svete už pred rokmi zlikvidovaná. Tento post zastávala kráľovná Alžbeta II. Môže ešte žiť a pôsobiť v materiálnom svete, ale v J/S už nadobro skončila.

Mágovia a šamani sa preto pokúšajú inštalovať aj „lokálne“ Čierne matky – pre každý národ. Matky preto, lebo vidia, že už zostupujú matriarchálne energie, a teda nádejajú sa, že takto z nich môžu niečo uchmatnúť. Preto inštalovali Čiernu matku Rusom, ale aj Slovákom. A práve príbeh Čiernej matky Ruska je veľmi poučný:

Do „služby“ Veľkej Žrice sa pred nejakým časom ponúkla zvláštna, ale strašná Energia. Nemá meno, resp. nepoznáme jej meno. Ak nejaká entita nemá meno, tak v J/S nie je proti nej možné čokoľvek vystrojiť, pretože nie je známa identifikácia, a teda nie je možné ju nijako a ničím „zamerať“. Inými slovami – a aj vzhľadom na jej vysoké prístupy – nie je možné proti nej bojovať, resp. každá snaha o obranu pred ňou je vopred márna.

My ju pracovne nazveme „Zabijak“.

Pred nejakým časom boli uzavreté všetky priechody do Pekelných Svetov, pričom hlavným bol infernálny kanál zvaný Lobné miesto na Krásnom námestí v Moskve. Od toho okamihu sa tu nemôžu dostať žiadne infernálne bytosti. A ak tu nejaké ostali, tak viac nemajú kam ujsť a budú neodvratne zlikvidované.

Toto – samozrejme – nevyhovovalo vládnym šamanom a mágom, vrátane Čiernej matky Ruska, ktorou bola sestra ministra obrany Šojgu. On sám je z altajského šamanského rodu, a práve ona mu v J/S vystrojila cestu k jeho kariérnemu úspechu, majetkom a – samozrejme – aj ochranu.

Štyri skupiny šamanov úporne pracovali na znovuotvorení infernálneho kanálu, ich počet prevýšil stovku.

Energia Zabijak zostúpila do energetického kanálu Lobného miesta. Ukázalo sa, že pod týmto miestom je v podzemí miestnosť, kde šamani a mágovia vykonávajú svoje temné obrady proti ruskému národu. Miestnosť je podzemnou chodbou prepojená s pozemnými priestormi neďalekého chrámu Vasilija Blaženého, kde je ďalšie tajné centrum temných mágov a šamanov.

V týchto priestoroch Zabijak zlikvidoval VŠETKÝCH šamanov a mágov. Bez milosti a bez rešpektu. Medzi mŕtvymi bola nájdená aj Šojguova sestra.

Energia Zabijak je preto strašná, lebo nepozná strednú cestu. Človeka posudzuje iba podľa toho, či v ňom nájde alebo nenájde negatív. Pozitívny nález znamená smrť. Žiadne termíny či podmienky na vysporiadanie sa s negatívom, odpustenie a podobne.

Táto jej vlastnosť je nebezpečná pre každého, keďže môžete byť aj po čistke, ale stačí, že po ceste domov vám padne do očí nejaká reklama. Reklama vždy vkladá do človeka negatív, stačí na ňu zamerať pozornosť – hoci iba chvíľočku.

Táto Energia vstúpila do služieb Beregíň, ale aby bolo jasno – Beregíň Prvého Kruhu. Kontakt s beregohyenami dopadne pre hyeny tragicky.

Už len vzhľadom na charakter Energie Zabijaka je jasné, že jej nasadenie musí byť pod veľmi dôslednou kontrolou. Je to však iba otázka času.

Čierna matka Slovenska – Čaputová – plní jej zverené úlohy presne a podľa pokynov. Po tejto stránke ju netreba haniť – pre svoj národ robí všetko. Je to však nie náš Národ.

Ak považujeme svorku za priateľov (t.j. nepreklíname ich, chodíme na voľby, sčítania ľudu, referendá, testovania, očkovania a pod.), tak J/S ich za ich postup voči nám netrestá, lebo všetko sa deje s našim súhlasom. Veď platí, že priateľa nepreklíname, to je činnosť vyhradená proti nepriateľom.

Kto sa ešte stále nespamätal z podhadzovaných špekulácií štýlu „Naše Jest“ a silou-mocou chce všetko riešiť z pozície ruského jazyka – nech sa páči. Ale nič nemožno robiť polovičato, teda poradíme vám, ako na to. Už neraz sme však upozornili, že dnešný ruský jazyk je oproti slovenskému jazyku štrukturálne jednoduchší, čo znamená, že je mladší, a teda bol vytvorený neskôr ako náš. Teda presnejšie, jazyk „руськы“ je našim jazykom, ale jazyk „русский“ je niečo úplne iné.

Nuž teda začnite takto: prestaňte vyslovovať vo všetkých slovách „h“; nepoužívajte výraz „tmavý“, ale vždy iba „temný“; nepoužívajte slovo „myseľ“ lebo v ruštine neexistuje a samotné slovo označuje myšlienku. Ale najmä si zvyknite na nasledovné: prestaňte časovať sloveso „byť“ v prítomnom čase, ruština takýto jav nepozná. Teda môžete vyčasovať sloveso „byť“ v budúcom aj minulom čase, ale v prítomnom „zmizlo“. „As Jesm“ v skutočnosti znamená „As som“ (v dnešnom jazyku). Výraz „som Slovák“ povieme v ruštine „я словак“ – lebo „som“ (teda „byť“ v prítomnom čase) nepoznajú, a to ešte nehovoríme o ortografii. A my môžeme povedať „ja som Slovák, „ja Slovák“, alebo iba a prosto „som Slovák“, čo je najbežnejšie používaný tvar.

Rusín povie „Rusín Jesm“ – rusínčina je dodnes jazyk najbližší spoločnému prajazyku. Ešte aj čeština si zachovala tvar „jsem“, kde sú očividne iba prehodené písmená.

V našom jazyku môžeme povedať „vrah národa“, čo znamená, že adresovaný subjekt vraždí náš národ. Ale ak v slovenčine niekto povie, že má svojho vraha, tak už nežije, lebo vrah je ten kto ho/ju už zabil. A potom opačný aspekt je „друг“, a tu zvážte, či máte druhov alebo proste priateľov. Odtiene sú úplne iné.

Teda nech sa páči – používajte ruštinu, ale nemotajte jedno z druhým podľa miery poznania či nepoznania slov. Veľa našich slov má v ruštine iný význam a opačne. Takže ak rusky – tak presne. Inak to nie je ani ryba ani rak.

Okrem toho ešte treba poznať aj jazykové špeciality – tu si pomôžeme angličtinou, ktorú „každý pozná“. Ak v slovenčine označíte napr. film ako „bombu“, tak tým jednoznačne myslíte „trhák“. Ak použijete tento istý obraz – bombu – na film, tak každý Američan si ho predstaví ako bombu – lietadlo ju vyhodí a padá dole ako kameň. Teda to isté prirovnanie pre Američana znamená „prepadák“.

Na margo programovania v J/S jednu zaujímavosť. V časoch križiackych výprav proti mohamedánom prebiehala najskôr magická predpríprava (iba naivky si myslia, že vojna začína len tak, bez programov v J/S). Európsky mágovia – popovia bojových rádov – vystrojili do boja proti mohamedánom programy za použitia oných 72 démonickým bytostí.

Mohamedáni však tiež bez mágie nekonajú, takže proti kresťanom zostavili programy za podpory džinov. V priebehu vojny sa však ukázalo – čo nikto oficiálne nezverejnil – že démoni kresťanov a džinovia mohamedánov sú jedni a tí istí. Ba čo viac, ide o našej Kultúre dobre známych Živelníkov, teda bytosti zostavené zo Živlov.

Navné bytosti sa vždy zjavujú v podobe, na ktorú je ich vyvolávateľ pripravený, teda kto volá démonov, ten vidí démonov…

V J/S neexistuje nik, kto by mal záujem nám pomôcť preto, lebo svorka nás vyhladzuje, hoci to vidia – okrem našej Školy, ale to sú naše Rody. Prečo? Lebo sme uzavreli dohody a ani KON nemá právo trestať.

Musíme jasne a jednoznačne deklarovať J/S, vyhlásiť, že svokra sú naši nepriatelia. Až vtedy ich činy nebude J/S anulovať, ale začne ich trestať. Nepriateľov Národa treba vypisovať do čo najpresnejších zoznamov. Ak sú človekovia, tak sú to zradcovia národa. S nepriateľmi vo vojne sa nemožno dohovárať či jednať.

Keď sme v minulosti súhlasili, že spoločná zem sa môže privatizovať, tak sme zároveň súhlasili, že ju možno predávať. A tak našu zem skúpili paraziti – už je ich a s našim súhlasom! Znamená to, že teraz majú – od nás dané – právo svoju zem oslobodiť, očistiť od nás.

Teda ak jestvuje dohoda, tak Kon ju vždy rešpektuje. Kým ich uznávame, zúčastňujeme sa ich akcií, tak nás proste zlikvidujú. Ani pes po nás neštekne.

Treba sa prebudiť, jasne pochopiť čím sú, učiniť rozhodnutie a konať – preklínať ich a zároveň označiť za našich nepriateľov. Ak ich budeme preklínať, pričom ich vyhlásime za našich nepriateľov, tak J/S môže začať konať. Inak sa bude stále držať DOHÔD!

Židia nie sú zradcovia. Zradcovia sme my, lebo sme ich prijali za svojich, vpustili ich do našich domov, do našich postelí. A tak tí, ktorí nám vládnu nie sú zradcovia. To my sme zradili všetko, čo sa dalo zradiť. Všetci zo svorky sú voči nám agresívni, to len my ich tolerantne „chápeme“ – ako praví zradcovia a zbabelci.

Ak svorku označíme za nepriateľov a preklíname ich – je to jasné. Nikto predsa nepreklína svojich priateľov. V J/S sa vytvorí zodpovedajúca reakcia a volania o pomoc budú vypočuté.

Preto preklínajte nepriateľov.

Už sme opísali programy, ktoré proti nám zostavila svorka, a ktoré vidno v J/S. Ak sa nezomkneme a nezačneme spolu a jednotne preklínať nepriateľov, tak bude veľmi zle, ale najmä už veľmi skoro! A opačne – všetky ich programy môžeme anulovať.

Nedajte si rozbiť jednotu útoku na čriepky štýlom nepriatelia-vrahovia-vragi a pod. Prestaňte konečne s naivitou a konajte. Nie ako hyeny, ale ako Slovieni (hyeny svoje dostanú)! A ako tí, ktorí nechcú preklínať dokážu a ukážu J/S, že svorka sú nepriatelia? Máte pravdu, nijako. Od každého z nás záleží!

Čo sme Jemnohmotnému Svetu jasne zadeklarovali, to je dané. A energie budú iba narastať…

18.07.2021

NAŠI PARTNERI: