ASTRÁLNY DOKTOR

1. januára 2021 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Mnohí našinci si navykli na biblickú prax. Nehovoríme o tom, že chodia do kostola či dávajú deti na náboženstvo. Hovoríme o tom, že medzi všetkými dennými povinnosťami jednoducho im uniklo to hlavé – a síce to, že Biblický projekt je Hra na úrovni prvých štyroch čakier. Štyroch rozmerov v 12-rozmernej Hre.

Biblický projekt totiž len pre naivných predstavuje iba ortodoxnú či povrchnú náboženskú prax. Vôbec s tým nespájajú životný štýl, spôsob organizácie života v Civilizácii, ktorý je Kultúre našich Prѣdkov úplne cudzí. O čom by mohla byť reč?

Hlavný výdobytok biblického projektu nie je to, či ľudia chodia do kostola. Problém je v tom, že sme si navykli na to, že „tam hore“ nás niekto riadi, kontroluje, že ho (alebo ich) netreba rozhnevať. Že sami osebe neznamenáme nič, a preto čakáme, čo nám zhora „ponúknu“. Preto treba sklopiť uši, ohnúť chrbát, prejaviť strach a zbabelosť. A to aj za cenu toho, že zradíme aj svojich.

Jednou z podôb je biblického projektu je aj viera v bohov. Chceli by nás presvedčiť, že takto to bolo odjakživa. Ale to je klamstvo. Bohov nám „vmontovali“ do našej pozornosti len pred cca 150-180 rokmi.

A na toto je veľmi ľahko nájsť aj potvrdenie u oficiálne uznávaných historikov. Prokopios z Cézarey vo svojom diele tvrdí, že Slovieni ani Anti neverili v nijakých bohov, že neverili v nič. Rovnako aj arabský historik Džirdžis Ibnul Amid Al Makina v 13. storočí napísal:

A nemali oni (Rusi – pozn. prekl.do toho času (t.j. do krstu Rusi kniežaťom Vladimíromnáboženský zákon a neverili oni v nič.

Vzhľadom na dlhodobé a nekompromisné nepriateľstvo medzi Arabmi a Židmi sú práve arabskí historici a ich svedectvá mimoriadne hodnotným zdrojom poznávania našej minulosti. Vzhľadom na toto nepriateľstvo sa totiž mezi Arabov Židia v minulosti v podstate nedokázali infiltrovať. A práve preto sú ich svedectvá aj o Slovanoch hodnoverné. Na rozdiel od kresťanských svedectiev, pretože kresťanstvo majú Židia od počiatku plne pod svojou kontrolou.

My už vieme, že pre všetkých veriacich sú tí, ktorí vedia (namiesto veria) neveriaci. A metafyzika je viedenie, znalosti, nie viera či Viera. A to je vlastne aj hlavný rozdiel medzi Nocou Svaroga a Ránom Svaroga. Noci Svaroga patrí Viera, Ránu Svaroga patrí už ovládanie informácií – viedenie.

Kto vie, nepotrebuje veriť v hmlisté súvislosti. A toto potvrdzujú aj historické zdroje. Prokopios bol kresťan, Al Mekina zase mohamedán. Z pohľadu ich vier sme teda logicky neverili v nič.

Kto vie, vieru nepotrebuje. Namiesto často hmlistých prísľubov máme Znanie, t.j. vieme.

Svoje Znanie však nesmieme nikomu nanucovať, ale ani jeho zložky poskytovať nepriateľom, lebo ich môžu použiť proti nám. Potvrdzujú to aj Zápovede Prѣdkov (Odin).

V tejto súvislosti by sme pozornosti našich čitateľov chceli odporučiť toto video:https://www.youtube.com/embed/7CF8Frp0EWU?wmode=transparent

Francúzsky vedec René Peoch zverejnil výsledok zaujímavého experimentu. Jeho podstata je veľmi jednoduchá. Práve vyliahnutému kuriatku dodal „mamu“ v podobe malého robota. Robot bol naprogramovaný tak, aby menil svoj pohyb úplne náhodným spôsobom. Kuriatko ho nasledovalo každým krokom, pretože to bola prvá vec, ktorú stretlo, a tak ho možno naozaj považovalo za svoju mamku. Potom Peoch umiestnil kuriatko do krabice so sklenenými stenami, ktoré umožňovali kuriatku robota vidieť, ale nemohlo sa k nemu dostať. A tu sa stalo čosi absolútne neočakávané. Túžba živej mysle malého kuriatka dokázala ovplyvniť pohyb mechanického robota riadeného mikropočítačom, ktorý bežal podľa sucho, striktne zostaveného programu. A robot začal krúžiť okolo klietky s kuriatkom.

Peoch zopakoval pokus veľakrát, ale výsledok bol nakoniec vždy ten istý.

Je to dôkaz toho, že myseľ má moc ovládať materiálne veci. A to je iba myseľ malého kuriatka.

Akú moc máme my, ak budeme systematicky preklínať parazitov a vrahov, ktorí nás dnes riadia?

Samozrejme že preklínať, bez preklínania nepriateľov nezničíme. Takto totiž vytvárame programy v Jemnohmotnom Svete. Sú to programy, ktoré musia byť vykonané. Ak ich – ako už vieme – vykonávame z dostatočne vysokých rozmerností.

Všimnite si, ako rýchlo sa medzi nás votreli „štrajkokazi“, ktorí rýchlo začali kampaň proti preklínaniu. Aj to je súčasťou Biblického projektu. Ten učí, že preklínať sa nesmie. Teda bežný človek nesmie preklínať, ale ich Svedomie im nič také nezakazuje. Rab nesmie preklínať svojho pána. Nuž a tak to aj je – pokorní rabi rýchlo nastolili iniciatívu nepreklínania.

Nedajte sa oklamať a neupadnite do zbabelej pasivity. Už to nepotrvá dlho.

Do našich skupín sa vlúdili aj ďalší biblioprojektníci. Objavujú sa skupiny, ktoré riadia – či pokúšajú sa riadiť – takí „odborníci“ na metafyziku, že šíria programy štýlu „preciťujte emócie“, či „žite v láske“, na Vianoce k nám „prichádza láska“ a podobne.

Odporúčame všetkým, ktorí majú takýchto „vodcov“ v skupinách, aby sa rýchlo zobudili. Energie Emócií je prítomnosť Vedomia na úrovni prvých troch čakier. Teda na úrovni rabstva.

Všadeprítomná, reklamovaná láska je prítomnosť Vedomia ŠTVRTEJ ČAKRY. Žeby to bola (t.j. „štvrtá dimenzia) nejaká výhra pre vysokorozmerného Človeka, či dokonca šestnásťrozmerného Asa?

My už vieme aj to, že nízke rozmernosti podliehajú zákonu entropie. Emócie sa pohybujú na kyvadle od absolútnej apatie po absolútne nadšenie. To je príznakom prítomnosti Vedomia v nízkych rozmernostiach.

Láska sa rýchlo – vplyvom kyvadla entropie – dokáže zmeniť na nenávisť. Z polohy +4. čakry neodvratne prekmitáva do -4. čakry.

Láska je síce potrebná pre život, ale urobiť z nej cieľ je hlavným bodom Biblického projektu. Fixácia mysle na ±4. čakru zabraňuje Živatme vystúpiť do priestoru 7.-9. čakry. A to nehovoríme o tom, že Zlatý Vek sú čakry 10.-12.!

Nedajte sa stiahnuť nadol.

Ďalšou súčasťou Biblického Projektu je aj učenie rabína Piakina – dnešná podoba KOB-u. Stačí si prečítať ním odporúčané knihy – najmä Mŕtvu Vodu – a zistíte, že to je otvorene protivédická paradigma. Znachara považuje za čierneho mága (olejkár či zelinkárka, t.j. ľudového liečiteľa v našej tradícii). Hlása vývoj druhov (Darwinizmus). Je to protiklad vývoju Ducha, ktorý je zabezpečovaný prevteľovaním sa Duše do stále dokonalejších tiel, ktoré takto nepotrebujú sa vyvíjať ako druhy. A Dušu považuje za Egregor.

Za zmienku stojí aj ich verzia koncepčného riadenia. Zložky riadenia v spoločnosti sú vyšpecifikované ako výkonná moc, zákonodarná moc, súdna a ideologická moc. Všetky zložky podliehajú panujúcej koncepcii. S tým možno súhlasiť, akurát že to je iba bod „B“. Celý proces začína výberom riadiacej paradigmy – formy ideológie. Ideológia je súhrn hodnôt, ktorý je pre danú skupinu dôležitý. Iné hodnoty majú kresťania, iné ateisti, iné zase napríklad my, Pohania. Výberom paradigmy sa stanovuje Koncepcia riadenia spoločnosti, ktorej potom podliehajú štyri podriadené zložky, vymenované vyššie. Teda najskôr vyberieme druh Koncepcie, ktorá potom kontroluje socium a blokuje prvky iných koncepcií.

Tu je ale ešte zaujímavá lokálna úprava, o ktorej rabín Piakin nemá asi ani potuchy. Pôvodná skratka – akú zaviedol ešte Stalin – je KOB, čo je skratka „Концепция общественной безопасности“. Správny preklad je „Koncepcia všeobecnej bezpečnosti“. A tu to akýsi „znalec“ premenoval na Koncepciu sociálnej (či spoločenskej) bezpečnosti. Nuž všeobecný zahŕňa všetko, sociálny iba sociálnu oblasť. Práve dnes to je naozaj polopatisticky pochopiteľné. Utýraný policajný generál sa tešil veľmi dobrej sociálnej bezpečnosti. Mal dobrý príjem aj sociálne zabezpečenie. To ho však neochránilo pred zbitím a zabitím vo väzenskej cele.

Takto to dopadne, keď niekto nepochopí podstatu. Všeobecná bezpečnosť zahŕňa aj sociálnu, ale iba sociálna nezabezpečí celkovú bezpečnosť. A čo ešte autor nepochopil..?

Koho paradigma zahŕňa také pojmy ako demokracia, civilizácia, voľby, náboženstvo, peniaze, boh/bohovia, zákon, politika, parlament a podobne, ten súhlasí aj s takou Koncepciou. A potom nemožno čakať, že politici-poslanci urobia niečo iné, než im vopred stanovená Koncepcia umožňuje.

Na zásadnú zmenu je potrebné vychádzať zo zásadne inej paradigmy.

Veď nech sa akokoľvek opoziční parlamentní poslanci predvádzajú – prečo nezložia mandáty, nezabezpečia, aby ich neprevzali ani náhradníci? V tom okamihu by nebol parlament uznášania schopný a predčasné voľby by boli neodvrátiteľné. Ale ako vidno, ani smrť človeka ich k tomu – okrem rečí – nepohne.

Ale v rámci aktuálneho koncepčného riadenia všetci šéfovia politických strán podliehajú jednému, koncepčnému veleniu. Ak by sa bez povolenia vymkli tomuto konceptuálnemu riadeniu, tak by minimálne vôbec nevošli do ďalšieho parlamentu. A to rozhodne nechcú.

A tak hrajú divadielko pre nevedomé obyvateľstvo. Ale to už nie je celé také. Národ sa vymkol predprogramovanému Spoločnému Vedomiu a začína sa napájať na Kolektívny Rozum (či inak Kolektívne Vedomie).

Koľko obetí to však ešte bude stáť kým pochopia, že cena a hodnota sú dve rozdielne veci?

Ako by sme si mohli zhrnúť experimentálny pokus s kuriatkom?

  • Zvieratá nie sú schopné mágie;
  • Myseľ má schopnosť – číra metafyzika – ovládať materiálnu realitu.

Na ovládnutie materiálnej reality nám však nestačí pozícia 4. čakry (Biblický projekt).

A na margo KSB zdôraznime, že sociálna bezpečnosť neochráni pred fyzickou likvidáciou. Ale prečo vôbec by sa mal Slovien zapodievať protislovanskou paradigmou? Že nevie o čo naozaj ide? Veď z pohľadu starovercov je nevedomosť najväčší hriech. Kto nerozmýšľa sám, za toho myslia iní. Zodpovednosť mu však zostáva.

Je skutočne mimoriadne dôležité, akú máme disciplínu myslenia vrátane koncentrácie na myšlienky, keďže práve kvalita myslenia formuje novú reálnosť. Pre nás – ako vieme – je dnes najdôležitejšie rozpoznávať Ponuky parazitov a razantne a jednoznačne ich odmietať, neprijímať, rušiť. Takto zablokujeme usadzovanie ich plánov v Astrále. A čo sa neuchytí v Jemnohmotnom Svete, to sa nemôže následne materializovať v Javi. Prostá metafyzika.

Treba nám však vedieť (namiesto viery v Samosato), ako dnes s nami hrajú. Povedzme vydajú ďalší – tradične právne nulitný – vyhláškový príkaz, teda Ponuku. Kto zareaguje štýlom „tí hajzli zase na nás čosi vymysleli“ (alebo podobne), ten v mysli uznal ich moc nad sebou. Negatívne, emotívne reakcie je potvrdenie ich nadvlády, preto iba jasné, razantné odmietnutie akejkoľvek takejto informácie už pri prvom počutí ich Ponuku anuluje. Čím väčšie množstvo individuálnych odmietnutí, tým silnejší rozsah neprijatia. A prekliatie je najefektívnejšie. Nie nadávanie, čo zas pre nás vláda, parlament, prezidentka či Krčméry pripravili, lebo to je iba uznanie ich moci.

Odmietnutie už pri prvom počutí je rozhodujúce.

Na rozmernostné úrovne 7.-8.-9. (na ktoré sme napojení 7.-8.-9. čakrou) už nemá dosah žiadna egregoriálna štruktúra a im podriadené formy Svedomí. Tam už sme v oblasti Kolektívneho Vedomia (Rozumu). Kto pracuje pre spoločné Dobro Národa, ten aj bude dostávať špecifické, doplniteľné energie. Tam už žiadna Matrica neexistuje. Je to oblasť – zdôrazňujeme – Kolektívneho Vedomia a plného práva slobodného rozhodovania.

V demokracii vláda nepotrebuje rozmýšľajúcich, tam má každý sedieť v nimi vyhradenej skupine riadenej zodpovedajúcim Spoločným Vedomím (SVedomím), teda zaujímať nimi vyhradenú pozíciu v Matrici. Do energií Matriarchátu vstúpi Človek jedine vtedy, ak o ňom vie a očistil sa od negatívu. Inak to nefunguje.

Tu môžeme trochu prehĺbiť naše poznatky aj pomocou niektorých filmov. Už vieme, že nič nie je náhoda a filmy – keďže sú premietané po celom Svete – vždy predstavujú Ponuku. Je to jedna z ich najrozšírenejších foriem prekladania ich Ponúk. A aby si zabezpečili beztrestnosť z pohľadu Konu Všehomíra, tak do nich musia vkladať aj pravdivé informácie. Ale ako všetko v Biblickom projekte, každá nimi podaná informácia obsahuje informačný obsah a aj informačný šum. Na oddelenie jedného od druhého treba znalosti, nie vieru.

Vrátime sa teda na chvíľu k filmu Doktor Strange. Kto videl originál aj preloženú verziu ten poľahky zistí, že preklad nezodpovedá originálu. Hoci angličtina je jednoduchšia ako slovanské jazyky neznamená to, že každý preklad do slovanského jazyka vystihuje originálnu verziu.

Už pri prvom stretnutí doktora s „Ancient One“ (v angličtine sa nedá vopred zistiť, či ide o muža či ženu, čo sa ukáže prvým sklamaním doktora) sú v preklade zásadné odchýlky. Nebudeme tu rozoberať túto otázku detailne – kto chce, môže si pozrieť anglickú verziu sám – ale uspokojíme sa podstatou. Angličtina pokrýva oblasť „čarovania“ niekoľkými termínmi: „spell“, sorcerer“, „magic“. Prekladať hneď všetko ako „mágia“ je značný odklon od podstaty. Ale ako zvyčajne, pri prekladoch nie je dôležité iba zvládnutie slovnej zásoby, najdôležitejšie je porozumieť podstate prekladanej problematiky. A tej prekladatelia neporozumeli. Veď aj v slovenčine máme viac výrazov: čarovať, čiernokňažník, čarodejník, mág či mágia. Ale napríklad podobne ako v angličtine výraz „magický“ v dnešnom ponímaní ešte nemusí priamo poukazovať na temné obrady či rituály. Okrem iného zamenili aj Dušu s Duchom (čo je aj v pôvodnej verzii jasne odlíšené).

V anglickej verzii je tiež použitý výraz „sanskrit“, čo napríklad do češtiny ktosi preložil ako „sanskrt“. Možno že to tak je v súlade s českým pravopisom, ale ak slovenský preklad použil ten istý výraz, tak to vyzerá tak, že slovenský „prekladateľ“ neprekladal z anglickej, ale českej verzie… hoci sa pravdepodobne dal ohodnotiť ako prekladateľ z angličtiny…

Vo filme je ukázaných veľa zaujímavých vecí. Napríklad sa spomína „Temná Dimenzia“, z ktorej aj „Prastará“ sem-tam čosi využíva. My poznáme výraz „Tmavá matéria“, čo je tá matéria, ten materiál, z ktorého sú vytvorené Vesmíry a Všehomíry. Nazýva sa „Tmavá“, pretože v nej je iba potenciál a nič konkrétne. Z Tmavej matérie sme vytvorení aj my, Človekovia. Telo z Tmavej matérie dokáže v sebe obsiahnuť Kozmos (čo nazývame Mikrokozmos), teda Dušu, Ducha aj Živatmu. Tmavá matéria patrí Jedinému Rodu a Všehomíry tká z nej Makoš. Tí, ktorí boli vytvorení vnútri 12-rozmernej Hry nepozostávajú z Tmavej matérie a žiaden Mikrokozmos neobsahujú.

Tu však vidíme ten istý nedostatok angličtiny ako má aj ruština. Ich jazyk nemá termín „tmavá“, preto používajú výraz „temná“ na temnú, ale aj iba tmavú reálnosť. V slovenčine aj češtine sú tieto dva pojmy samostatne vyjadriteľné. Teda „temná“ môže byť myslená aj iba „tmavá“. Zorientovanie sa tak ostáva na (najčastejšie nevedomom) divákovi (pretože tmavá ešte nemusí znamenať temná).

Vo filme je ukázaný aj Jemnohmotný Svet (Astrál) a aj existencia Jemnohmotného (Astrálneho) Tela. Je to však iba filmový Obraz, netreba na to zabúdať. V súvislosti s Jemnohmotnými Telami sú ukázané možnosti jeho samostatného pohybu v Astrále. V realite však ide o dve veci. Pri putovaní v Astrále nahor je zásadnou podmienkou odstránenie negatívu, inak putovanie nemôže smerovať nahor, ale iba do horizontálnych priestorov tej istej rozmernosti.

Ďalšou ukážkou sú portály, ktoré „hravo“ otvárajú a používajú. Portály sú existujúcou realitou, ale neodporúčame ich hľadať bez znalosti o čo ide. Je to zvyčajne prechod v Jemnohmotnom Svete buď do paralelných Svetov, alebo do iných, druhých Svetov. Portály vstupu do akéhokoľvek čistého, paralelného priestoru sa nachádzajú v akomkoľvek čistom mieste u nás na Zemi. Portálnych miest je mnoho, pričom sú z času na čas opisované. Práca v portálnom priestore je nebezpečná preto, lebo odtiaľ sa aj nemusí podariť vrátiť. Portály sme nevytvárali my, a ani nevieme pre aké účely boli pôvodne určené. Preto sa je lepšie im vyhýbať.

Vo filme je správne povedané, že Temnota sa živí našimi strachmi. Každý strach je emócia, a teda „preciťovanie emócií“ je kŕmenie Temnoty. Typické pre Biblický projekt.

Telo z Tmavej matérie však môže prežiť minimálne stáročia. Túto informáciu podal film správne. Otázkou je, koľkí sú schopní ju zachytiť. Je to zase klasická ukážka Viery a Znania. Možno uveriť filmovej verzii, ale na praktické použitie je nevyhnutné Znanie.

Film odporúčame pozrieť znalými očami. Energie dostupné v Astrále je možné použiť ako štíty aj zbrane, čo je pravdivá informácia. Nevyhnutnou podmienkou je obrazotvornosť a schopnosť vytvorený Obraz udržať potrebný čas – a sme znovu pri čistke a meditácii. Tu môžeme zopakovať informáciu, ktorú sme už v minulosti zverejnili. Použitie meča v Jemnohmotnom Svete (Astrále) je konkrétny boj. Odťatie hlavy (v Jemnohmotnom Svete) privedie k infarktu a smrti. Ale zbraňami sú aj tradičné Svastiky. Možno ich síce vyšívať na ľanový odev, ale to je iba ornamentalistika. Prax je schopnosť používať tieto zbrane v Astrále.

Ingliizmus je učenie o Životnej Energii. Je síce pekné nosiť odev z (francúzskeho) ľanu, ale Ingling vie viac. Ľan (aj konope) patrí k našej tradícii, lenže ako. V minulosti vyrástol v energiách našej zeme. Potom ho pokosili naše ruky, močili, česali, priadli, tkali, strihali aj šili naše ruky. V každom kroku ho prestupovala energia nášho Človeka, našej Zeme. A aká energia je dnes vo francúzskom ľane..?

Aspoň jednu informáciu z filmu odporúčame. Boj v Astrále je vždy reálny boj, ktorý – ak sa dostatočne silno a často opakuje – bude mať za následok likvidáciu nepriateľa. Samozrejme, že za nám už známych podmienok.

Aktuálna situácia poskytuje možnosť pochopiť veľa súvislostí. Utýranie policajného generála vo väzbe je fašistické zverstvo. Také veci sa konali za fašistického Slovenského štátu pod vedením jezuitu, rovnako to je aj dnes. Teraz vôbec nejde o Smer či Antismer, ide o fyzickú likvidáciu človeka bez možnosti obrany ba dokonca kontaktu so svojimi najbližšími. Teraz zostavia nejakú „nezávislú“ vyšetrovaciu komisiu, ktorú pravdepodobne povedú Svedkovia Jehovičovi. Už teraz vieme, že ako príčinu smrti najpravdepodobnejšie stanovia Covid…

Odmietajme, rušme ich Ponuky už pri prvom počutí, likvidujme ich v Astrále preklínaním. Oni nás ničia, vari len nechceme odpovedať kresťanskou „láskou k blížnemu“ a „preciťovaním emócií“? Nech sami zaplatia za všetko, čo nastvárali. Tí, čo sú pri koryte neurobia nič, čo by ohrozilo ich korytá – teda najmä parlamentní poslanci, ktorí by to mohli ukončiť naozaj rýchlo.

Nepreberajme ich negatív (Karmu), čas sa kráti, veď za Matriarchátom je už iba Zlatý Vek. Neostávajme v nízkych rozmernostiach, lebo kto v nich ostáva, ten končí.

01.01.2021

NAŠI PARTNERI: