BEZPEČNOSŤ V PODMIENKACH INFORMAČNEJ VOJNY

10. februára 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, PREDNÁŠKY, SPOLOČNÉ AKCIE

Úvodná prednáška z kurzu Staroslovienskej Bukvice v Nitre, ktorý sme organizovali v spolupráci s občianskym združením SLAVICA z Nitry.

K tomuto záznamu máme potvrdený jeden zaujímavý postreh. Dňa 3.2.2016 jeden a ten istý človek v priebehu cca 3 hodín spustil prednášku 3 (slovom TRI) krát z troch rôznych IP adries – na úplne odlišných počítačoch a na úplne odlišných miestach. Napriek tomu sa stav prehratí NEZMENIL ani o jedno jediné prehratie. Okolo 9:00 ráno bol stav počítadla prehratí 101, okolo 12:00 bol presne taký istý, pričom nebol zmenený ešte ani o 21:00 večer.

V duchu prednášanej témy odporúčame sa držať citátu Jána Žišku z Trocnova: NA MNOŽSTVO NEHĽAĎTE. Ak sa musia uchyľovať k takému niečomu, musí to niekomu už veľmi vadiť.

NAŠI PARTNERI: