BUKVICA RÁNA SVAROGA 1

17. februára 2021 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Jedným z pilierov našej Kultúry je náš písomný systém, ktorý tradične nazývame Staroslovienska Bukvica.

Počas Noci Svaroga bol podrobený všakovakým úpravám, ale to bola daň za to, aby vôbec mohol prežiť.

Dnes už žijeme v Ráne Svaroga, veci sa rýchlym tempom menia. A tak už starý, v minulosti nútene upravený a dnes prežitý systém nezodpovedá energiám nového Veku. Preto sa vraciame nazad, tam odkiaľ sme pred dlhým časom odišli. Nie preto, žeby tam bolo zle, ale preto, lebo vtedy nám nedovolili tam ostať. Nové Energie už narastajú a čas parazitov sa neodvratne kráti. Vraciame sa teda k našim Energiám, vraciame sa k našej Kultúre.

Pripravili sme cyklus dokumentov na ozrejmenie pôvodnej Staroslovienskej Bukvice, postupne budeme odstraňovať nánosy špiny, ktoré na ňu naložili naši neprajníci. Dnes začíname s prvou časťou, v ktorej sa venujeme nášmu skutočnému miestu v dejinách.

Veríme, že tento materiál bude pre vás obohatením, a tak všetci ostaneme pevne, neochvejne kráčať po Púti, ktorou kráčali už naši Prѣdkovia.

17.02.2021

NAŠI PARTNERI: