BUKVICA RÁNA SVAROGA 3

1. júna 2021 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Prinášame už tretí diel oboznamovacieho cyklu o Staroslovienskej Bukvici Rána Svaroga.

V tejto časti už začíname pracovať s niektorými konkrétnymi súčasťami opisu štrukturálneho systému Bukvice Slovienov a Číslova, aj keď – čo je pochopiteľné – je to iba oboznamovací videomateriál. Žiadne video nedokáže nahradiť osobnú účasť na seminári a hlavne nie samostatné štúdium a prácu s Obrazmi. Lebo jedine to je cesta k aktivizácii obrazového myslenia.

Upozorňujeme, že v tejto časti nájdete aj niektoré informácie, ktoré sme už v predchádzajúcich častiach zverejnili. Pristúpili sme k tejto krátkej rekapitulácii preto, lebo niektorí naši čitatelia z Ruska neporozumeli všetkému, keďže náš materiál je v slovenčine, teda niečo z toho prinášame aj v ruštine. Nuž preto toto krátke odbočenie, ale to naozaj iba v minimálnej miere.

NAŠI PARTNERI: