ČAS AKO ŽIVEL 1.

3. februára 2019 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

V tejto téme sa presunieme do časov veľmi vzdialených. Tak vzdialených, že dnes sa k tomu obdobiu neviažu vôbec žiadne spomienky – a najmä ho vôbec nespomína história civilizácie.

Dnes sa zameriame na ozvučenie informácie, ktorá sa dostala na známosť počas seminára N. P. Tokarevej v januári t.r. (2019) v Novosibirsku. Informáciu považujeme za natoľko dôležitú a zaujímavú, že sme sa rozhodli ju takýmto spôsobom zdôrazniť.

Skôr však začnime faktom, ktorý je známy všetkým, ktorí sa zúčastňovali kurzov Staroslovienskej Bukvice, alebo aspoň samostatne študujú knihu. Posledná bukvica systému Staroslovienskej Bukvice má meno IŽA:

Z knihy zistíme, že bukvica IŽA má tieto Obrazy:

  • Čas ako Živel;
  • Miera Času;
  • Odráža charakteristiku pohybu času (mieru Času);
  • Špirálovitý vývoj Života, v ktorom sa tie isté rozhodujúce okamihy vracajú vždy na vyššej a vyššej úrovni – Kruh Absolútna.

V podstate všetky všeobecne známe Obrazy majú taký či onaký vzťah k Času, pričom – ak sa dobre zamyslíme – všetky ho považujú za niečo iné, ako je štandardný, nemenný, civilizáciou zavedený Obraz „just for us“.

Vieme samozrejme aj to, že každá bukvica má do 49 Obrazov, ale nie všetky Obrazy sú všeobecne známe. Každý, kto sa začne vážne zaoberať Dedičstvom Predkov v podobe Staroslovienskej Bukvice postupne zistí, že mu budú prichádzať nové a nové Obrazy a súvislosti – ale to už bude jeho osobná skúsenosť. Je to tak zariadené aj preto, aby sa naši nepriatelia – tí, ktorí už dlho pracujú na našej likvidácii – nemohli len tak ľahko dostať k takémuto Znaniu.

V našich článkoch sme sa už neraz zapodievali problematikou Živlov aj štruktúrou toho, čo nazývame 12-rozmerná Hra. Dnes môžeme povedať, že Starou Hrou.

Problematika Živlov sa vyskytuje dnes v mnohých materiáloch a článkoch, ale iba málo z nich podáva pôvodnú, neskreslenú či neprikášlenú informáciu. Vo Vesmíre je oveľa viac Živlov ako nás naučili, navyše môžu mať polarity. Napríklad Oheň, Vzduch, Voda aj Zem majú obe polarity, ale riadici Živel – Éter – polaritu nemá. Je totiž jediný a nemenný, je to v podstate akási Ipostáza Stvoriteľa v oblasti príčin, je to priestor existencie torzných polí, alebo inak aj myšlienok. Nám známy Časopriestor je vytvorený z tejto kombinácie Živlov. Ale spojenie „Časopriestor“ hovorí viac, ako si uvedomujeme.

Už sme neraz písali o tvárnych bytostiach, teda o bytostiach stvorených v minulosti vnútri 12-rozmernej Hry. Pripomíname, že naša „domáca“ rozmernosť je 16-ta. Ale v poslednej dobe k nám postúpili oveľa podrobnejšie informácie, ktoré sú čo do rozsahu oveľa hlbšie ako tie, ktoré sme mali k dispozícii počas Noci Svaroga. Netreba však všetko zatracovať, inej možnosti v minulosti nebolo.

Naši Žreci v minulosti urobili niekoľko osudových chýb – jednou z tých zásadných je rozhodnutie o vytvorení SLUHOV. Sluhovia sú ešte vývojovo nedokončené zvieracie duše, ktoré umiestnili do humanoidného tela. Opis takéhoto postupu aj s varovaním podal nám už známy Bulgakov v románe PSIE SRDCE. V skutočnosti – vzhľadom na to, že srdce sa tradične považuje za sídlo Duše – opísal psiu dušu v ľudskom tele.

Aby bolo na prvý pohľad jasné, že ide o sluhov, ktorí majú slúžiť a nie sa s nimi páriť – dostali čiernu a žltú farbu.

Napriek tomu dochádzalo – zo strany Temných žrecov – k popudom na miešanie krvi bielych so žltými aj čiernymi. Rozsah však ani zďaleka nenaplnil ich očakávania, preto vymysleli ďalšiu taktiku. Postupne zbierali biologický materiál – hlavne vlasy a nechty – a v laboratóriách začali produkovať klony belochov. Tu dosiahli už obrovský úspech, pretože belosi si prestali dávať pozor na partnerov a začali klonom dôverovať. Ale klon ostane klonom – nemá energetické prístupy na Nebesia a jeho myseľ má naďalej štruktúru ZVIERAŤA.

Posledným „výtvorom“ je bytosť hybrid – môžeme ich nazývať aj zmeskovia. Je to najväčší problém, pretože títo vďaka zmiešaniu krvi s bielymi priamo nadobudli niektoré práva prístupu v Jemnohmotnom Svete, na ktoré majú právo iba nositelia krvi Človekov. Oni nikdy nedosiahnu úroveň Človekov, ale na nich končí existencia Rodov Slovanov či Árijcov. Došlo k porušeniu Konu Stavby Sveta – za čo podliehajú trestu tí, ktorí to spôsobili a dopustili.

Dôležitosť KRVI zdôraznil Bulgakov aj v ďalšom známom románe MAJSTER A MARGARITA. Ak beloch len tak daruje svoju krv, tak ju dodáva priamo parazitom. A oni už vedia čo s ňou robiť. O parazitoch možno povedať veľa, ale rozhodnie nie to, že sú naivní ako naši ľudomili… vždy však na našu vlastnú škodu.

Hybrid alebo zmeska je najľútejším nepriateľom Človekov, lebo sa vďaka genetickej väzbe nikdy nezmení na nášho priateľa. Takto to funguje v ríši zvierat – mäsožravec ostane celý život mäsožravcom. To je stav existencie zvieracej mysle. Nenávidia nás na úrovni inštinktov, ale v ľudských telách predstierajú priateľstvo, aby sme im dôverovali. A takto vstupujú aj do sexuálnych vzťahov. Ich partneri nemusia celý život zistiť, s kým majú deti. Ale to už nie sú deti Človekov. Je to koniec Rodu a ďalší zmeskovia medzi nami.

A toto je drvivá väčšina tých, ktorí nás obklopujú na uliach aj v našich domoch. Sme na pokraji fyzickej likvidácie.

Zmeskovia a tvari nám nachystali to Peklo na Zemi, v ktorom žijeme dodnes. Tvárne bytosti – sluhovia – boli navrhnutí na životný cyklus 30/40 rokov. Zmeskovia však nadodubli dôveru Žrecov v minulosti, a tí ich začali prijímať ako svojich. Zvieracia myseľ však ostane zvieracou mysľou. Evolúcia sa nedá preskočiť. Nakoniec sa z nich stali už Temní žreci – a Znanie in odovzdali naši Žreci – a všetko otočili v náš neprospech.

Pri pohľade do pravidiel 12-rozmernej Hry ľahko zistíme, že štruktúra Čas existuje iba v delenej časti Hry. Pre oblasť Zlatého Veku – rozmernostné štruktúry 10/11/12 – neplatí žiadne obmedzenie dĺžky života. Tam sme žili stovky aj tisícky rokov. Odchádzali sme vtedy, keď sme chceli. Namiesto Živlu Čas bola VEČNOSŤ.

Spolu so zavedením úpravy a podriadenia si Živlu Čas na naše porobenie došlo aj k vloženiu nás do štruktúry Osud. Dnes už vnútri Matrice Osud od narodenia programujeme sami seba na časovo obmedzené obdobie života. Teda štruktúry Osud a Čas sú vzájomne podmienené a prepojené.

Kto neprejaví vôľu žiť neobmedzene a vopred sa vzdáva Večnosti – čo považuje za svoj Osud – je RAB a podlieha trestu zo strany Jemnohmotného Sveta, pretože porušil/a Kon Stavby Sveta.

Tak ako sme na tom s našou Vôľou?

Môžeme to teda zosumarizovať – sluhovia boli vytvorení vnútri 12-rozmenej Hry a jestvujú iba ako 3-čakové bytosti (tvárne). Aby ostali kontrolovateľní v tejto rozmernostnej oblasti, boli pre nich vytvorené náboženstvá, zostavená štruktúra Osud a boli podriadení Živlu Čas.

Dnes Zmeskovia dosiahli, že v tejto oblasti jestvuje väčšina Človekov, ktorí do tejto nízkej rozmernosti klesli vďaka vlastnej nevedomosti a nezáujmu. Ich (rozumej NÁŠ) potenciál však využívajú zmeskovia (hybridi).

Pred tým, ako prejdeme k podrobnejšiemu opisu časti meditácie s kontaktom na našich Predkov, pripomeňme si ešte jeden dôležitý bod. „Kategóriu“ klonov vytvorili Čierni mágovia tak, že zozbierali genetický materiál belochov – najmä vlasy a nechty – a v laboratóriách z ich vytvorili klonov. Preto naši Predkovia reagovali tým, že vlasy viac nevyhadzovali len tak na ulicu – a už vôbec ich nemožno predávať cudzincom. Vlasy navyše zabezpečujú napájanie životnou energiou, takže pomocou vlasov možno poškodiť ich majiteľom či majiteľkám obradmi či rituálmi Čiernej mágie. Všimnite si, ako sa v poslednej dobe zvyšujú počty Cigániek pôsobiacich v rôznych kaderníctvach – oni dobre vedia o čo ide. Naivné ostávajú iba tie belošky, ktoré ich služby využívajú a do ich rúk svoje vlasy dobrovoľne odovzdávajú…

Na tomto seminári bola vykonaná spoločná meditácia, skrz ktorú boli v Jemnohmotnom Svete zničené všetky laboratóriá na výrobu klonov a aj tí, ktorí ich vyrábajú. Treba však vedieť, ako to v skutočnosti funguje. Tieto laboratóriá boli vytvorené v ďalekej minulosti, ale všetko, čo sa odohralo v minulosti prechádza do Jemnohmotného Sveta a ako konkrétna udalosť sa zapisuje v Éteri. Tento jav nazývame rôzne – známy je napríklad výraz „Kronika Akaši“, ale u nás používame aj výraz „Protonácia“, ktorý zaviedol svojho času Břetislav Kafka vo svojej knihe NOVÉ ZÁKLADY EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE.

Pri znalosti týchto faktov ale najmä povolených prístupoch do Vyšších rozmerností Svagry je možné nájsť akúkoľvek konkrétnu udalosť minulosti a vykonať v nej zmenu – napríklad v nej zničiť takéto laboratóriá aj tých, ktorí ich obsluhujú. A presne toto bolo vykonané. To však neznamená, že presne v tom istom okamihu budú zničené aj laboratóriá v Javi (aktuálnom materiálnom Svete) a aj tí, ktorí to robia a organizujú dodnes. Ale keďže bola odstránená prvopočiatočná príčina, tak všetko, čo z nej vyplynulo – čo spôsobila – nemôže ďalej existovať. Ak neexistuje príčina, nemôže existovať dôsledok. Inak povedané, po odstránení príčiny nastáva reťazová reakcia a všetky následky spôsobené touto akciou sú postupne – po toku Rieky Času – likvidované. V určitom čase dorazí aj do nášho Sveta a prejaví sa tak, že všetko to, čo takto v minulosti vzniklo – vrátane klonov – sa jednoducho jedného dňa pred našimi očami „vyparí“. Tento jav si názorne môžete predstaviť na príklade posledného, 8. dielu ruského seriálu „Černobyľ“. Keď sa bývalý agent KGB po návrate do minulosti snaží predísť havárii jadrového reaktora elektrárne, tak pri prestrelke zabije sám seba z minulosti. Následne – keďže v minulosti zahynul – sa „vyparí“ aj on sám, lebo tým pádom nemôže existovať v súčasnosti.

A tomuto treba dobre porozumieť. Ak ten, kto má takéto vysokoúrovňové prístupy do Jemnohmotného Sveta (to nemôže len tak hocikto) niečo také vykoná, tak je potrebný určitý čas – čím ďalej bol jav v minulosti tým dlhšie – kým sa reakcia prejaví v súčasnosti (rok-dva), teda kým sa tu prenesie. Ale „odhad“ tejto reakčnej doby prebieha už mimo kontaktu s Jemnohmotným Svetom – preto sa nevedomým môže zdať, že takýto človek si vymýšľa. Jemnohmotný Svet ukáže IBA AKO BUDE VYZERAŤ VÝSLEDOK – bez konkrétnej časovej indikácie. Oproti faktu samotnej realizácie to však je naozaj iba detail, pretože udalosť sa už ODOHRALA a konečný výsledok bol oznámený, teda presnejšie ukázaný. Jav je teda dostatočne známy a logický.

Ďalej už budeme pokračovať s informáciou, ktorá bola ozvučená počas spoločnej meditácie našimi Predkami, ktorí pred mnohými rokmi žili na našom území a zanechali nápis na skale Velestura, ako aj ďalšie pamiatky. Všetci sa presunuli na bezpečné miesto, ale – bohužiaľ – niekoľko ich ostalo a svojimi schopnosťami riadenia Času dodnes slúžia Zmeskom – Čiernym mágom. A to je veľký problém.

pokračovanie

03.02.2018

NAŠI PARTNERI: