ČAS KONAŤ PRIŠIEL

8. novembra 2018 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, UDALOSTI

Nastal čas konať naozaj. Ak hovoríme o KONANÍ, tak máme na mysli presne to – konanie. Je jedna vec, ktorá v podstate znefunkčňuje našim mužom efektívne konať. Tou vecou je jav, ktorý je rozšírený ako epidémia – ak nie pandémia – a ktorý nazývame NAIVITA. Táto už – opakujeme táto istá – naivita v minulosti ZAVINILA, že PADLA TARTARIA. Áno, tak sa veci v skutočnosti majú. Žiadna efektívnejšia zbraň cudzincov, žiadna brilantná či brilantnejšia vojenská technika či technológia. Úplne obyčajná a prízemná naivita, za ktorú sme museli zaplatiť VEĽMI – treba to zdôrazniť – veľmi vysokú daň, DAŇ KRVOU. Vtedy však nastupoval vrchol Noci Svaroga, alebo inak Kali Jugy. Dnes je však NAIVITA už neospravedlniteľná.

Najskôr však o niečom inom. K dispozícii je nová kniha, tentoraz z oblasti bojového umenia. Jej obsah je určený skôr tým, ktorí už majú skúsenosti v oblasti bojových umení – teda nejde o návod pre začiatočníkov. Dôležité je to, že podáva aspekty umenia boja – nie športového zápasu – z pohľadu našej prastarej Kultúry. Čo do obsahu prístupu k vedeniu boja ju možno považovať skôr za príručku pre špeciálne jednotky, kde je dôležitý rýchly a efektívny výsledok, nie divácky príťažlivé zápasenie hoci aj v ringu či klietke.

Zvlášť výnimočná je v tom, že obsahuje systém psychickej prípravy do boja pozostávajúci z deviatich stupňov meditácií za pomoci špecifických mudier. Pokiaľ nám je známe, tak u nás nikdy predtým nič podobné nevyšlo. Do boja vždy prvá vstupuje myseľ – a ak ju nemáme pod kontrolou, tak sme už prehrali.

Tieto techniky patria medzi tie, ktoré používajú charakterníci. Vopred však zdôrazňujeme dve veci. Trvalý výsledok – ako vždy – možno dosiahnuť iba trpezlivou prácou na sebe samom. Ďalšou – nemenej dôležitou – vecou je, že opísaný prístup a techniky sú nástroje, ktoré možno použiť rozličným spôsobom. V žiadnom prípade nie je určená na športovú prípravu – jej výsledkom je skôr prístup, ktorý by sme mohli nazvať „boj o život“. A v boji o život si najčastejšie možno uchovať vlastný život iba za cenu života nepriateľa.

Kniha teda poskytuje nástroje, ale ako ich použijete je už osobná zodpovednosť každého samostatne.

Prečo o takejto knihe v tomto článku? Je to jedna z dôležitých vecí – v boji o život NAIVITA ZABÍJA. Ak ide o kontakt s ľútym nepriateľom, tak tam v podstate zabíja vždy. A doba už pokročila tak, že nezvládnutie takýchto súvislostí v praxi prinesie prehru. Definitívnu prehru. Teda tak – máme pred sebou ešte nejaké 3-4 roky. V lepšom prípade.

Knihu s názvom BOJOVÝ SYSTÉM SLOVIENOV predstavíme na Jesennej knižnej burze, ktorú organizuje občianske združenie SLAVICA v Nitre.

Len pre jasnosť dodajme, že SLOVEN nebojuje, je to totiž RAB, teda zbabelec.

Tartaria nepadla klasickou vojenskou prehrou, ani prehrou žiadneho druhu technológie – ak neberieme do úvahy technológiu kombinácie zrady a naivity. A to zrady na najvyšších miestach v riadení dŕžavy. Komu to je nejasné, odporúčane si najskôr spomenúť na vnútornú zradu, ktorá spôsobila zničenie Východného bloku, rozpad Varšavskej Zmluvy, ZSSR aj Československa. Veď tzv. „komunisti“ sa na to pripravovali ešte za socializmu. Mnohí si určite pamätajú, že cca 2-3 roky pred prevratom sa začali meniť národné podniky na štátne. Prečo? Národné sa privatizovať nedá, štátne áno. Začalo to teda už vtedy. Zradou zvnútra. Ostatné bola už iba osvedčená technológia parazitov.

Bieli ľudia nemajú vo svojej podstate vrodenú ambicióznu túžbu po moci a podriaďovaní si iných – a už vôbec nie členov vlastných Rodov. To prišlo až s inštaláciou štátu. Dŕžava nič také nepozná.

Na tejto povahovej črte však začali – po generácie – snovať svoje plány likvidácie Tartarie cudzinci. Boli veľmi aktívni, do všetkého sa púšťali, všade a vždy boli ochotní ísť – aj vtedy, ak to spôsobovalo starosti navyše. Postupne prevzali kontrolu nad organizovaním všetkých podujatí – čím ďalej, tým vyššie. Jedného dňa boli vpustení aj medzi žrecov, a tu už nastal pre ich rozhodujúci moment. Žreci uchovávali staré písomné zdroje – Letopisy – okrem iného aj s opismi vojen minulých, už zničených civilizácií. Z týchto vojen ostalo poukrývaných v rôznych chrámoch a úložiskách po celej dŕžave – vrátane dnešnej Indie – množstvo zbraní, ktoré sa v starých textoch opisujú. Máme na mysli ZBRANE HROMADNÉHO NIČENIA. Texty opisovali aj detaily ich fungovania a spôsob a zásady ich nasadenia. Teda našim jazykom – z prechádzajúcich vývojových období ostali v rôznych jaskyniach a chrámoch poukrývané aj zbrane hromadného ničenia, množstvo jadrových hlavíc. Boli bezpečné len dovtedy, kým ich tajomstvo uchovávali naši Žreci. Cudzinci v slovanských, vyšívaných krojoch a iných atribútoch našej Kultúry však ostali cudzincami. Postupne ovládli všetky hlavice a zaútočili na tých, na hrudi ktorých dlho žili. Lebo bez ohľadu na to, ako je cudzinec oblečený – je a ostáva cudzincom. Jeho agenda vždy bude agendou cudzinca. Inými slovami – NEPRIATEĽSKÁ VOČI SLOVANOM.

Ostatné bola už iba technická záležitosť. Rozmiestnili a nasadili jadrové hlavice tak, že postupne zničili všetky naše armády. Veď ako mohli – hoci aj chrabrí a inak neporaziteľní bojovníci – s mečmi, šabľami, lukmi a šípmi hoci aj na najlepších koňoch odolať jadrovým zbraniam?

Naše armády odišli do bojov, z ktorých sa už nevrátil ani jeden vojak. Hoci predtým poslali do bezpečia ženy a deti, väčšinu z nich križiaci aj tak vysliedili a zlikvidovali. Bola to ťažká a krutá, nemilosrdná prehra, zapríčinená naivnou dôverou v aktívnych a úslužných cudzincov v našich oblečeniach a v rozhodujúcich momentoch aj zradou na vysokých miestach. Bez toho by sa im to nikdy nepodarilo. Bola však Noc Svaroga.

Jadrové hlavice boli niekde pripravené vopred tak, že boli aktivované keď sa naše vojská dostali na určené miesta, inde boli vystreľované delom. Že akým? Nuž jedno z nich je na očiach v Moskve dodnes – akože „nikdy nepoužité“:

cas kon 05

Toto konkrétne bolo vyrobené ešte v roku 1586… A Romanovci – ROMA NOVA – boli cudzinci. Ich úlohou bolo – ako aj Ruska pod ich vedením – zničiť Tartariu. Preto ich tam inštaloval Vatikán.

Mnohí sa dnes ozývajú, že majú záujem o Kopné Právo a Dŕžavu. Všetkým hovoríme: VÝBORNE. Tak by to aj malo byť. Len sa dobre prizrite, kto vám organizuje vaše akcie. Vy sami – Slovieni – alebo Sloveni, Cigáni a podobní?

Napríklad v Rusku je dnes situácia, že patriotov buď odstránili alebo zastrašili či posadili do väzenia. A tak tí, ktorí dnes majú „požehnanie“ viesť slovanské hnutia a skupiny sú všetci buď Židia alebo Cigáni. Ale národ sa v Rusku prebúdza a výsledky budú už čo nevidieť zjavné všetkým.

Ideme vlastnou cestou alebo sa dávame viesť cudzincami? Napríklad aj u nás „populárny“ Kurovský je Cigán (rovnako Ignatienko a ďalší), jeho žena používa Čiernu Mágiu. Aký slovanský je rabín Piakin so ženou Židovkou? Veď nie náhodu už otvorene začína hlásať o „duchovnosti“ RPC a potrebe udržať dolár.

Orientovať sa treba aj u zdanlivo „neškodných“ typov ako Sidorov či Lazarev. Obaja nebadane pretláčajú systémy, ktoré sú postavené na dominancii mužov vo vzťahoch. Tí, ktorí ich financujú im aj dali úlohu vnútorne rozvracať harmonické vzťahy medzi slovanskými mužmi a ženami. A Lazarev už zbiera svoje „ovocie“ aj u nás. Muži pod jeho „vedením“ postupne prichádzajú na to, že nežijú s „tou správnou partnerku“, a že aj ich partnerka nemá „toho správneho“ partnera. Dokonca sa dozvedia aj to, kde približne ich „správna partnerka“ žije. A možno niekedy na konci zistia, že aj jej partner bol vyškolený u Lazareva…

Ako ďaleko je to od našej Kultúry, od beregíň v stabilných a šťastných rodinách.

Ak vláda a parlament robia to, čo je proti národu, tak to znamená, že vo vláde aj parlamente sú nepriatelia národa. A sú to hlavne predstavitelia svojho národa, v prospech ktorého aj konajú. Tento národ však žije v Izraeli.

Sme spokojní s tým, že deti v našich školách už „zaúčajú“ do vzťahov „rodič číslo 1 a rodič číslo 2“? Že ministerstvu nevadí, že v školách otvorene propagujú alkohol?

A ďalších príkladov nájdeme neúrekom.

Hrdina je správny smerácky minister, ktorý si bez problémov „vyberie“ zo zdravotníctva miliardu EUR? Ba dokonca sa neskôr vrátil, aby čelil „novým výzvam“ – má tým na mysli novým Eurám?

Alebo ďalší minister z ich partie, ktorý najskôr na ministerstve životného prostredia a dnes na poste ministra hospodárstva drancuje svojou súkromnou firmou slovenské lesy? A navyše ich vyváža do Poľska, veď naši ľudia nepotrebujú pracovať, nám stačí kupovať poľský papier a nábytok zo slovenského dreva… Akým smerom ide tento smer je viac než jasné.

A aj tu môžete nájsť množstvo ďalších príkladov.

Spomeňme aj stranu F16, teda stranu amerického záujmu. Aspoň je jasné, aký národ majú na mysli v názve. A tu sa nám ponúka aj príklad z nižších úrovní. Napríklad ich človek, majiteľ prešovského Večerníka – kedysi trojdňový minister za Slotu – od nás vymámil pred časom na predaj Knihu Múdrosti Perúna. Knihy predal a nám nikdy nič nedal. Svedkami ste všetci tí, ktorí ste si knihy vtedy v Prešove v redakcii Večerníka kupovali – a poznáme vás už dosť… Ostáva len konštatovať, že Slota napriek všetkému vedel ľudí dobre odhadnúť.

Energie v Jemnohmotnom Svete sa už zmenili, národy nadobudli právo riadiť svoje zeme. Na začiatok treba, aby sme začali hovoriť pravdu. Zlodejovi treba povedať že je zlodej, podvodníkovi že je podvodník, klamárovi že je klamár, podvodníkovi s pozemkami že je podvodník s pozemkami a podobne. Predstavte si, že máte záhradku a v nej si pestujete stromy. Ak sú vaše a na vašej zemi, tak ich nebudete dohola rúbať len tak, lebo to je dobrý business. Ak teda niekto rúbe stromy nášho národa a peniaze idú do jeho vrecka – hoci má ministerský plat – tak to môže byť iba cudzinec, ktorý nemá k našej vlasti žiaden vzťah. Rovnako to je aj s cirkvami. Ak sme my vládcami našej zeme, tak si musíme svoje právo presadiť, teda vziať si ho naspäť.

Nezabúdajme, že voliť menšie zlo tak či onak znamená VOLIŤ ZLO!

Hlavne však pamätajme, že čas konať je tu. Teda konať, konať, konať. Tu a teraz, vždy a všade.

08.11.2018

NAŠI PARTNERI: