ČLÁNKY BEZ KATEGÓRE – LADU A SKLADU

PREDNÁŠKA V BRATISLAVE

V piatok, 1. mája 2015 prebehne v Bratislave akcia SLOVANIA – MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ, do ktorej prispejeme aj my našou prednáškou. Pretože sme boli do programu zaradení dodatočne, plagát neobsahuje informáciu o nás, no náš predpokladaný čas je medzi 12. a 13....

RUSKÉ FILMY

Niektorí sa nás pýtate, či vám nemôžeme poradiť nejaké ruské filmy. Pravda je, že záplava amerických brakov už úplne z demokratických štátov vytlačila ruskú kinematografiu. V tomto prípade myslíme pod termínom „demokratické“ presne to, čo zadefinoval ešte Platón vo...

NAŠI PARTNERI: