KULTÚRA A TRADÍCIE

SKÝTI

SKÝTI

Mnohí z „tradičných“ historikov sa úplne bezvedome pridržiavajú praktickou archeológiou absolútne NEDOKÁZANEJ verzie, že Skýti boli akýsi Aziati s charakteristickými príznakmi mongoloidov. Ale kto v skutočnosti boli predstavitelia tohto národa, ktorého zeme sa...

ARKONA 7526

ARKONA 7526

V mesiaci jún 2018 sme spoločne navštívili ostrov Rujanu. Na 24. týždeň tohto roku pripadlo smutné výročie dobytia Arkony dánskymi križiackymi hordami a zavedenie „povinného“ kresťanstva na zvyšok Slovanov v Západnej Európe. O konkrétnom dátume pádu Arkony je málo...

O KNIHE SVETLA 2

O KNIHE SVETLA 2

Pred dokončením tejto témy vari niekoľko poznámok. Všetky takého prastaré opisy sú vyložene Obrazy. Upozorňujeme tých, ktorí sa snažia všetko napísané na našich stránkach ponímať a vykladať iba v materiálnej rovine – teda koncentrujú sa iba na jednu z hrán Obrazu – že...

O KNIHE SVETLA 1

O KNIHE SVETLA 1

Keď pred nejakým časom vyšla Kniha Svetla z cyklu Slovansko-Árijských Véd, tak obsahovala texty Charatií Svetla, čo znamená, že text bol pôvodne napísaný na pergamene. Prvotný zdroj Charatií Svetla bol napísaný Triagami, t.j. Daárijským písmom. Pre toto vydanie však...

SLOVIENI

SLOVIENI

Tému samonázvu našich Predkov Slovienov už nepovažujeme za zmysluplné rozvíjať v tom zmysle, že by sme chceli polemizovať s kastou Slovenov o ich obľúbenom samonázve. Tu sa očividne postačí odvolať na pravidlo nazvané po známom členovi Americkej akadémie vied...

ODEV MÔJHO ĽUDU

ODEV MÔJHO ĽUDU

Vo svete okolo nás je množstvo vecí, ktoré by sme radi zmenili, len nevieme ako. Akosi sme často na to „prikrátki“. Môžeme to vyjadriť aj tak, že nemáme na také niečo dosť síl, teda energie. Tu sa nám však ponúka jeden známy citát: „Všetci chcú zmeniť svet, ale nikto...

JARGA KOLOSLOV

JARGA KOLOSLOV

Určite ste si mnohí všimli, že naša stránka vedy.in bola premenovaná na tartaria.sk Nie je to náhoda. Je to preto, lebo kedysi celý priestor Ázie aj toho, čo sa dnes volá Európa – na znak toho, že nám bola odobraná – bola Tartaria. Je to teda spoločný priestor...

NAŠI PARTNERI: