KULTÚRA A TRADÍCIE

PROGRAM NA POZADÍ

PROGRAM NA POZADÍ

Civilizácia nás sústavne núti sa pozerať na veci povrchne, ale nástojčivo. Tým sa dostávame do situácie, o ktorej hovorí L. N. Tolstoj, t.j. že vývoju samotnému prikladáme väčší význam ako harmónii vývoja. Už však vieme dosť na to, aby sme sa mohli v takejto situácii...

VÍŤAZ NAD KLAMSTVOM

VÍŤAZ NAD KLAMSTVOM

Už sme si povedali, že budeme prinášať práce tých ruských akademikov, ktorých dielo zásadným spôsobom mení „oficiálny“ pohľad na svet. Oficiálny preto, lebo tak či onak to nemajú ľahké – a v podstate nepatria medzi aktívnych stúpencov Starej Viery. Napriek tomu...

SLÁVA

SLÁVA

Slovo Sláva pochádza od Svetov Slavi, pričom zároveň dáva meno aj našim Rodom, t.j. Slovanom. Za starých čias bola celá Európa osídlená Slovanmi. Tento základ je rovnako viditeľný aj v našom pôvodnom národnom názve – Slovieni. Vzniklo kombináciou SLAV a V(I)ENY, t.j....

MENÁ SLOVANOV

MENÁ SLOVANOV

A POVEDAL VELES:OTVOR KÔŠ PIESNÍ!ROZMOTAJ KLBKO!LEBO SKONČIL SA ČAS MLČANIAA PRIŠIEL ČAS SLOV!Piesne vtáka Gamajun Hoci sa to mnohým ani nezdá nejako obzvlášť dôležité, do dnešných slovanských jazykov sú úmyselne zanesené mnohé výrazy, ktorých úlohou je ukryť pôvodné...

NAŠI PARTNERI: