UŽITOČNÉ VECI

TRVALÁ AGRESIA VOČI RUSKU II.

TRVALÁ AGRESIA VOČI RUSKU II.

Spôsob, ako sa k problému trvalej agresie voči Rusku oficiálne chovajú aj vlády krajín, ktoré sú obývané Slovanmi nie je potešiteľný. Ak by sme chceli nájsť príčinu, tá bude pozostávať z viacerých komponentov. Ide najmä o to, kto a ako riadi veci verejné v štáte,...

PANDORINA SKRINKA

PANDORINA SKRINKA

Hlavným zameraním našej stránky je prinášať na svet okolo nás pohľad zo zorného uhla védického slovanstva. Nie je to pohľad, ktorý by vyhovoval dnes vládnucej koncepcii rozdeľ a panuj, umožňuje však každému, kto hľadá cestu von z Matrixu nadobúdať nové...

SLOBODA VÝBERU

SLOBODA VÝBERU

V jednom z minulých článkov sme odporúčali krátke videlo z roku 2012 "I, pet goat II.". Vzhľadom na to, že prvý diel nikdy neexistoval, ide o slovnú hračku. V angličtine sa totiž číslo 2 – „two“ – a „too“, t.j. „tiež“ (na konci vety) vyslovia...

2014

2014

Hoci vieme, že kresťanský Nový rok nemá nič do činenia s našimi prastarým tradíciami, je to tak či onak čas v ktorom si väčšina ľudí po celom svete dáva rôzne sľuby, novoročné záväzky, či chystá nové plány do nachádzajúceho roku. Je to tradícia,...

TORZNÉ POLIA

TORZNÉ POLIA

Táto téma je v „oficiálnom“ používaní pomerne nová, no je to jedna z oblastí, ktorá je dávno a trvalo zakomponovaná do našej Kultúry. Nie náhodou naši Predkovia používali výšivky a ostatné ochranné symboly v dennom živote. Tento poznatok je pevne...

HRA POKRAČUJE

HRA POKRAČUJE

Na obrázku vidíme rekonštrukciu výzbroje kniežaťa Sviatoslava. Poľahky rozoznáme znak Boha Koľadu – Koľadník, Hviezdu Boha Perúna a strmhlav sa rútiaceho, útočiaceho Sokola. Práve tento Sokol je ako štylizovaný symbol použitý ako národný symbol Ukrajiny. Za...

INGLINGOVIA?

INGLINGOVIA?

Písať článok ako obranu na tvrdenia, ktoré pochádzajú skôr z nevedomosti ako hĺbky poznania nie je veľmi príjemná vec. V každom prípade sme však nedávno uviedli, že stránka Hoxa je stránkou, s ktorou spolupracujeme. Nuž, na základe oficiálneho...

NAŠI PARTNERI: