Kupala je Boh, ktorý dáva človeku možnosť pre všakovaké Ospravedlnenia sa za svoje prechádzajúce konanie a vykonávať Obrady Očistenia Tiel, Duše a Ducha pre očistenie sa od rôznych chorôb. Je to Boh odporúčajúci radostný a šťastný život. Kupala je veselý a prekrásny...