PRAVDA DNES

MIKROVLNY

MIKROVLNY

Problematika mikrovĺn nie je taká neškodná, ako by sa zdalo. Na priblíženie si podstaty je dobre sa trochu poohliadnuť do minulosti. Do minulosti preto, lebo mnohí naši ľudia si myslia, že mikrovlnné rúry sú veľmi praktické a dobré – veď nám ich hneď po prevrate r....

PERSPEKTÍVY 2017 – 2. ČASŤ

Dnes pokračujeme v začatom výpočte „perspektív“, ktoré nás môžu takým, alebo onakým spôsobom dostihnúť do konca Leta 7525. Vojenskí analytici dobre vedia, že zbraň – už ani nie tak ďalekej – budúcnosti je hyperzvuk. Ak balistická raketa letí rýchlosťou 10 Machov...

PERSPEKTÍVY 2017

Pôvodne bol úmysel pokračovať v našich článkoch o dôvodoch, prečo došlo k opakovanému odloženiu globálneho úderu na Rusko, ako sme to začali v prvom a druhom diele. Život však beží a všetko sa neustále mení a modifikuje. Tak či onak dnes nastala situácia, aká tu dlho...

MONGOLI U NÁS – DVE STOROČIA KLAMSTVA II.

Inštitút východných rukopisov Ruskej Akadémie Vied v Petrohrade je jeden z najbohatších archívov starých rukopisov. Unikátne materiály majú najmä v oddelení Centrálnej Ázie – málokde existuje taký fond rukopisov a tlačených kníh o Mongolsku – 8 000 rôznych rukopisných...

MONGOLI U NÁS – DVE STOROČIA KLAMSTVA I.

Keď Jonáš Záborský dokončil rukopis svojej knihy DEJINY KRÁĽOVSTVA UHORSKÉHO OD POČIATKU DO ČASOV ŽIGMUNDOVÝCH v r. 1875, tak ešte nič netušil o žiadnych Mongoloch. Vo svojom diele spomína...

NAŠI PARTNERI: