OBRAZY RODNEJ VIERY

ODPORÚČANIA PRE ŽIVOT

ODPORÚČANIA PRE ŽIVOT

 Jednou z vecí, ktorá nám môže pomôcť v každodennom živote je aktívne používanie nášho vlastného psí-poľa. Toto pole má každý človek okolo seba. U každého má svoju vlastnú hustotu, štruktúru či silu. To prvé, čo by sa každý mal naučiť je vytvárať okolo seba...

SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY

SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY

Slovanské, predkresťanské ponímanie sveta bolo stáročia potláčané nielen mocou štátno-kresťanskou ale aj komunistickou vládou. Slovanské obrady a tradície boli takmer vykorenené, stratené v zabudnutí, zmenené a zahalené lžou. Preto je v súčasnosti...

POZNÁME SVOJU MINULOSŤ?

POZNÁME SVOJU MINULOSŤ?

A hľa Dažďbog vytvoril nám toto Vajce (Kozmos),v ktorom nám svetlo hviezd svieti.I v tejto priepasti zavesil Dažďbog Zem našu,aby ona bola držaná.A tak Duše Pračšurov žiaria nám hviezdami z Irija...Naučiac sa tejto prastarej Múdrosti,vrhli sme sa našimi Dušami do...

NAŠI PARTNERI: