ZÁKLADY

CUDZÍM UMOM ŽIVOT NESPOZNÁŠ

CUDZÍM UMOM ŽIVOT NESPOZNÁŠ

Hlavnou úlohou našej stránky je odovzdávať stratené poznanie našich Predkov, ktoré tu bolo ešte pred tisíc rokmi. Z tohto pohľadu nie je dôležité, čo píšu o nás iní, lebo návrat Kultúry našich Predkov – takej, aká naozaj je – nie je pre nikoho z nich...

NEHNEVAJME BOHOV!

NEHNEVAJME BOHOV!

O jedení mäsa a súvisiacich aspektoch sme už napísali nejeden článok. Hoci sa snažíme podávať akýsi „nový pohľad“, v skutočnosti ide nieže o starý, ale o úplne fundamentálny, prapôvodný pohľad našej Kultúry na túto problematiku. Dnes je majoritnou zložkou obyvateľstva...

PRENOS VEDOMIA

PRENOS VEDOMIA

Je veľa vecí, ktorými sa ľudia civilizácie nechcú zapodievať. Teraz máme na mysli civilizáciu ako technokratickú kategóriu, ktorá stojí proti Kultúre. Jednou z takto „populárne“ ignorovaných vecí je SMRŤ. Ako všetky staré národy, aj my Slovania, máme svoj pohľad na...

ZÁPOVEDE TARCHA

ZÁPOVEDE TARCHA

Tarch Dažďbog Perúnovič je Bohom-Ochrancom Prastarej Veľkej Múdrosti. Bol nazvaný Dažďbogom preto, lebo dal ľuďom Veľkej Rasy a potomkom Roda Nebeského Deväť Santií (Kníh). Tieto Santie – ktoré sú napísané Prastarými Runami – obsahujú Sväté Prastaré Védy,...

KONY RITA A NAŠA MLÁDEŽ

KONY RITA A NAŠA MLÁDEŽ

Pred tým, ako prejdeme k téme dnešného článku niekoľko poznámok. V prvom rade tu je otázka sľúbeného Menorečenia. Musíme však povedať, že stále nie je známe, kedy by sme mohli tento obrad organizovať. Páter Dij Alexander totiž aj napriek svojej žiadosti nemá...

NÁVRAT ASOV

NÁVRAT ASOV

Jedna vec je ohromujúco prekvapivá. Pamäť o starých časoch sa v pamäti národov dochovala, hoci „vynálezcovia“ doby kamennej nás presviedčajú, že to nie je tak. Vezmime si už len samotné slovo As. As je Boh žijúci na Zemi, bytosť s plne aktivovanými...

SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ LETOPOČTY

SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ LETOPOČTY

„NÁŠ LETOPOČET NIE JE VIAZANÝ ANI SO SLNKOM, ANI SO ZEMAMI, ANI S LUNAMI, ANI S HVIEZDAMI, ALE SO ZÁKONMI TVORCU JEDINÉHO. LEBO SLNKÁ, ZEME I LUNY ZRÝCHĽUJÚ I SPOMAĽUJÚ SVOJ CHOD, ALE ZÁKONY TVORCU JEDINÉHO SÚ NEMENNÉ A NA ICH DODRŽIAVANIE DOZERÁ ČÍSLOBOH, KTORÝ JE...

NAŠI PARTNERI: