ZÁKLADY

SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ LETOPOČTY

SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ LETOPOČTY

„NÁŠ LETOPOČET NIE JE VIAZANÝ ANI SO SLNKOM, ANI SO ZEMAMI, ANI S LUNAMI, ANI S HVIEZDAMI, ALE SO ZÁKONMI TVORCU JEDINÉHO. LEBO SLNKÁ, ZEME I LUNY ZRÝCHĽUJÚ I SPOMAĽUJÚ SVOJ CHOD, ALE ZÁKONY TVORCU JEDINÉHO SÚ NEMENNÉ A NA ICH DODRŽIAVANIE DOZERÁ ČÍSLOBOH, KTORÝ JE...

NOVOLETIE

NOVOLETIE

19-20 september roku 2010 (1. Ramchat 7519 UMHCH) nazývame my Slovania NOVOLETIE (RAMCHA-ITA). Pozdravujeme všetkých našich rodných pri príležitosti príchodu nového leta! Leto 7519 od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme je zároveň: 13019 Leto od Veľkej Struže...

ODIN

ODIN

ZÁPOVEDE Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu.Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu.Naučte sa všetky umenia...

ZÁPOVEDE STRIBAGU

ZÁPOVEDE STRIBAGU

Duchom naplnený Rodinný Zväzok posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými.Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho.Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa...

ZÁPOVEDE LADY

ZÁPOVEDE LADY

Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej.Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nepozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť...

NAŠI PARTNERI: