KULTÚRA A TRADÍCIE

PÚŤ PRAVI SLOVIENOV

PÚŤ PRAVI SLOVIENOV

Nastal čas nielen hovoriť, ale aj prakticky sa navraciať k Tradíciám našich Prѣdkov. Sme Slovieni, tí istí Slovieni, o ktorých hovorí Povesť Dávnych Čias (PVL). Hoci dnes mnohí tvrdia, že Slovieni žili iba v okolí dnešného Nižného Novgorodu v Rusku...

KTO JE VŠADE, NIE JE NIKDE

KTO JE VŠADE, NIE JE NIKDE

Pokračujeme v našom cykle o Bukvici, je však potrebné si najskôr ozrejmiť kto sme a kam ideme. Dnes sa nás snaží veľa všakovakých „národovcov“ presvedčiť, aby sme sa spájali... ale s kým? Vari sme stratili pamäť? Princípy konania a pôsobenia ľudí –...

VLAK SA ROZBIEHA

VLAK SA ROZBIEHA

Fotografia v tomto článku sa mnohým našim čitateľom môže zdať povedomá – podobnú sme už raz umiestnili v inom článku. V skutočnosti však vôbec nejde o tú istú fotografiu. Ak sa jej pozornejšie prizriete, nájdete jeden rozdiel – vysielacie jednotky...

O PARALELNÝCH SVETOCH

O PARALELNÝCH SVETOCH

Dnes vám prinášame druh znania, aké bolo prvý raz podrobnejšie zverejnené v našich končinách v Knihe Svetla, tretej knihe cyklu Slovansko-Árijských Véd. Ako sme už neraz spomínali, je to jediná voľne dostupná kniha, ktorá opisuje našu, sloviensku...

SLOBODNÝ VYSIELAČ CS

SLOBODNÝ VYSIELAČ CS

Prinášame záznam vysielania Českého slobodného vysielača na tému „Živý Človek“, ktorého sme sa zúčastnili. Upozorňujeme na zaujímavosť ohľadom vnútených opatrení súvisiacich s Korona vírusom. Súd v Čechách tento týždeň uznal tieto opatrenia za protizáonné....

ZTADIAĽ SOM

ZTADIAĽ SOM

Názov tohto článku môže pripadať zvláštny, ale hoci by sa mohlo zdať, že ide o použitie „nespisovnej“ formy, ide práve o to. Tento zvrat totiž pochádza z našej národnej piesne „Po nábreží koník beží“. Prečo sme vybrali práve túto pesničku, a prečo...

AKO ĎALEJ 35

AKO ĎALEJ 35

V tomto týždni sme sa zúčastnili ďalšieho pokračovania relácie Ako ďalej, časť 35 na Slobodnom vysielači. Ukázalo sa, že Slobodný vysielač už nemá umožnené vysielať cez kanály YouTube – je známe, že toto médium patrí slobodomurárom – teda pravdepodobne nebudete...

UČITELIA A UČITELIA 2

UČITELIA A UČITELIA 2

predchádzajúca časť Už sme viackrát zdôraznili, že našu misiu – prezentovanú našou stránkou – treba chápať ako smerovú tabuľu vedľa cesty. Trochu sa síce teraz vraciame k určitej sumarizácii, ale to kvôli tomu, aby si naši noví návštevníci vedeli ľahšie utvoriť...

UČITELIA A UČITELIA

UČITELIA A UČITELIA

V poslednej dobe sa ako huby po daždi vynára množstvo učiteľov slovanstva, pričom zdroj ich poznania často nie je jasný. Na tomto mieste nechceme posudzovať toho či onoho „učiteľa“, ale vzhľadom na to, že v poslednej dobe sa ich ukazuje veľa, tak je potrebné...

AKO ĎALEJ 26-27-28

AKO ĎALEJ 26-27-28

Prinášame vám záznam prvej časti relácie venovanej Kopnému Právu. Cieľom by malo byť – z nášho pohľadu – vyšpecifikovanie funkčnej metódy ako sa vrátiť k spoločnej vláde Národa Slovienov. Dnes je potrebná skutočná orientácia v problematike, lebo sme už...

NAŠI PARTNERI: