ENERGIE ŽIVOTA

KRÍŽOVÁ SILA

KRÍŽOVÁ SILA

Nastal čas učiniť ďalší krok v osvojovaní si Dedičstva Našich Prѣdkov. Vopred však zdôrazňujeme, že ide o ŽIVÚ informáciu, t.j. o takú, ktorou sa zaoberáme NAŽIVO na našich seminároch Bukvice Slovienorusov-Rusínov. Ide najmä o to, že tématika je už tak pokročilá, že...

PRVOBYTNÝ JAZYK

PRVOBYTNÝ JAZYK

Jazyk, ktorý dnes používame – ako je nám už známe – je už čo do svojej podstaty umelo vytvorený, ba dokonca ho naši Prѣdkovia v minulosti AJ PRIAMO nazvali hatlaninou. Znamená to, že im nebolo jedno, či my, ich potomkovia, budeme túto informáciu mať, alebo ostaneme...

NOVÉ SLNKO VYCHÁDZA 3

NOVÉ SLNKO VYCHÁDZA 3

Završujeme našu malú „trilógiu“ vychádzajúceho Slnka. Ako zvyčajne nehovoríme o žiadnych tajných, ani nových veciach, keďže sa odvolávame na citát pátra Dija v zmysle „všetko nové je iba dobre zabudnuté staré“. Zdôrazňujeme, že rozdelením jedného spoločného jazyka...

NOVÉ SLNKO VYCHÁDZA 2

NOVÉ SLNKO VYCHÁDZA 2

Vnímavý človek vie, že všetko okolo nás má štruktúrovaný charakter. Nie je možné z navzájom – aj keď podprahovo – prepojeného sveta čosi „vziať“ a čosi zase „nechať“. Ak si „vezmeme“ akýkoľvek symbol, ten si vždy so sebou „berie“ svoju kompletné štruktúru – asi ako...

NOVÉ SLNKO VYCHÁDZA 1

NOVÉ SLNKO VYCHÁDZA 1

Nástup nového roku je už tradične obdobím bilancovania minulosti a dávania si všakovakých nových predsavzatí. Ale okrem tých, ktorí svoje plány do budúcnosti pretavujú do konkrétnych predsavzatí, sú aj takí, ktorí nevedia – vplyvom slabej vlastnej mysliacej kapacity –...

MATRIX V SLUŽBÁCH BOHOV 2

MATRIX V SLUŽBÁCH BOHOV 2

Pokračujeme v predchádzajúcej téme. Všetci, ktorí sme tu dnes sme tu prišli s konkrétnym cieľom a z rôznych časových dimenzií, z rôznych životných situácií. Teda sme tu – na Midgard Zemi – z minulosti, budúcnosti aj prítomnosti. Zem je teraz v stave kosmickej...

ČÍSLOVO A ČÍSLOGRAM

ČÍSLOVO A ČÍSLOGRAM

Naša tradičná Kultúra nikdy neobsahovala „módnu vlnu“. Móda sama osebe je síce akoby „neškodná“, ale v skutočnosti pohlcuje človeka v tom zmysle, že napĺňa jeho myseľ tým, ako módnu požiadavku naplniť, čím – samozrejme – neostáva v mysli voľná „výpočtová kapacita“ na...

MATRICA PARAZITA

MATRICA PARAZITA

Našinec už určite vie, že myslenie je základným kľúčom k riešeniu situácie, v ktorej sa nachádzame. Ale – a to už vieme tiež – nie je myslenie ako myslenie. To, čo realizuje 90% tých, ktorí sú okolo nás rozhodne myslenie nie je. Teda – aby sme boli presnejší – nie je...

ZDRAVÝ ROZUM

ZDRAVÝ ROZUM

V decembri minulého roku krajiny EÚ odsúhlasili zmrazenie finančných prostriedkov pre Maďarsko vo výške 6,3 miliardy EUR. Možno predpokladať, že aj so súhlasom cudzineckej vlády SR, ktorá očividne aktívne rozvíja(la) „dobré“ vzťahy so susedskými krajinami... V tejto...

MNOHO KUCHÁROV

MNOHO KUCHÁROV

V knihe SLOVENSKÁ ČÍTANKA II. z roku 1865 sú na konci knihy uvedené (od str. 514) pod sekciou D „Slovenské porekadlá“. Jedno z nich hovorí: MNOHO KUCHÁROV POLIEVKU PRESOLÍ Na mnohých miestach našej krajiny je možné dnes vidieť obrovské množstvo „kuchárov“, napríklad:...

NAŠI PARTNERI: