ENERGIE ŽIVOTA

SÚMRAK BOHOV

SÚMRAK BOHOV

V poslednej dobe značne zosilneli akcie všakovakých skupín – neslovanských – smerom k nám, Slovienom. Ako sme uviedli aj v knihe Slovieni a Jozef II., principiálne súhlasíme s názorom svetovo uznávanej vedeckej kapacity Marije Gimbutas,...

ČÍSLOVO II.

ČÍSLOVO II.

Predtým, než pokročíme ďalej si trochu zrekapitulujme niekoľko poznatkov, ktoré sme nadobudli v minulej časti. V nej sme sa pozreli – aj keď encyklopedicky – na niektoré aspekty kabbaly. Už pri týchto niekoľkých charakteristických rysoch sa stáva vnímavej...

ČÍSLOVO I.

ČÍSLOVO I.

Dnes sa ponárame hlboko do nášho tradičného Svetoponímania, do hlbokých základov štruktúry Všehomíra. Hoci do súvisiacej problematiky sme už neraz vstúpili, takúto systémovú úroveň sme ešte nikdy predtým nedosiahli. Tým, ktorí sa zaoberajú Kabbalou bude tento článok...

NESMRTEĽNOSŤ PRE ŽIVOT

NESMRTEĽNOSŤ PRE ŽIVOT

V roku 2004 vyšiel vynikajúci francúzsky film Immortel Ad Vitam, ktorý „unikol“ našej pozornosti. Nečudo, veď patrí medzi tie, ktoré majú skutočne čo odkázať. A tak – ako už nie prvý raz – povedali nám, ale my sme nepočuli. Nuž načúvajme dnes. Pod...

MEDITÁCIA RA

MEDITÁCIA RA

Osobná čistota je dnes pre nás jedna z najdôležitejších vecí. Priniesli sme už viacero metód, dnes prinášame ďalšiu. Táto je zameraná na čistku fyzického tela, na jeho scelenie formou energií Slnka Ra. Celiteľstvo je u nás zabudnutý pojem, ale je čas ho...

ASTRÁLNY DOKTOR

ASTRÁLNY DOKTOR

Mnohí našinci si navykli na biblickú prax. Nehovoríme o tom, že chodia do kostola či dávajú deti na náboženstvo. Hovoríme o tom, že medzi všetkými dennými povinnosťami jednoducho im uniklo to hlavé – a síce to, že Biblický projekt je Hra na úrovni...

ČISTKA ŽIVÉHO ČLOVEKA

ČISTKA ŽIVÉHO ČLOVEKA

Pre prácu (meditáciu) v Jemnohmotnom Svete je vždy potrebné najskôr vykonať čistku od negatívu. Už vieme že preto, lebo čím z vyššej pozície (čakry) vykonáme našu prácu, tým bezpečnejšie pre nás. Platí Kon Všehomíra, t.j. každá bytosť má v J/S právo...

DOBRÁ ZVESŤ II.

DOBRÁ ZVESŤ II.

Naša hlavná snaha v tomto období by sa dala predstaviť ako definitívne opustenie žumpy a výstup do vyšších poschodí nášho domu. Preto pokračujeme v téme. U nás sa vláda v štýle francúzskeho „kráľa slnka“ (to preto, lebo on vyhlásil: „štát som JA!“)...

DOBRÁ ZVESŤ I.

DOBRÁ ZVESŤ I.

Ak by sme aj nebrali v prípade vysvetlenia do úvahy naše Znanie o už prebiehajúcich prípravách na nástup Zlatého Veku, aj tak sa nedá nevidieť značnú snahu vládnucej elity o naše definitívne podrobenie. Veď aj starogrécky autor Platón v knihe...

SCHUMANNOVSKÉ REALITY

SCHUMANNOVSKÉ REALITY

Pre našich čitateľov už dávno nie je tajomstvom, že žijeme v prelomovej dobe. Dalo by sa dokonca povedať, že prelomová už nie je dostatočne adekvátny výraz. Doslovne v priamom prenose prežívame koniec starej a nástup novej doby. Nastupujúca nová doba...

NAŠI PARTNERI: