SEMINÁRE

BRATISLAVA (19-20).11.2022

BRATISLAVA (19-20).11.2022

Z technických príčin je záznam prvého dňa rozdelený na dve časti: Prvá časť Prvého dňa (19.11.2022): Druhá časť Prvého dňa (19.11.2022): Druhý deň (20.11.2022): 10.12.2022

ZÁZNAM SEMINÁRA VRÚTKY

ZÁZNAM SEMINÁRA VRÚTKY

Dodatočne prinášame záznam základného seminára Metafyziky pre Život podľa metodiky sibírskej vedmy Nadeždy z Novosibírska z Vrútok. Prvý deň: Druhý deň: Už vieme, že každý záznam seminára je určený najmä pre jeho priamych účastníkov, ale samozrejme si ho môžu pozrieť...

ZÁZNAM SEMINÁRA ZO ŽILINY

ZÁZNAM SEMINÁRA ZO ŽILINY

Síce oneskorene, ale predsa len prinášame záznam základného seminára Metafyziky pre Život podľa metodiky sibírskej vedmy Nadeždy z Novosibírska. Prvý deň: Druhý deň: Postupne budeme dopĺňať aj ďalšie (staršie) záznamy. Každý záznam seminára je určený najmä pre jeho...

SEKERY A NOŽE SLOVIENOV

SEKERY A NOŽE SLOVIENOV

K udalostiam prebiehajúcim na FBSN patrilo okrem stretnutí so zaujímavými človekmi aj ranná rozcvička či hra/rozprávanie na fujarách. Fujara je totiž nástroj pôvodne určený na meditáciu, nie iba na akúsi zábavnú hru. V podstate každý hudobný nástroj má svoje...

SVIATOK ĽUBOMÍR

SVIATOK ĽUBOMÍR

V našej Tradícii je sviatok Ľubomír sviatkom, v čase ktorého tradične prebiehali svadobné obrady. Podľa kresťanského kalendára pripadá na 1. september. Dva svadobné obrady prebehli na Ľubomír aj na FBSN, keďže do obdobia jeho trvania spadal aj tento sviatok....

MYSTÉRIUM BEREGÍŇ

MYSTÉRIUM BEREGÍŇ

V rámci Festivalu Bratania Slovanských Národov prebehol aj ďalší mocný energetický Obrad – Mystérium Beregíň. Komentovať ho netreba. Kto sa zúčastnil, zažil energiu tohto prastarého Obradu, kto nie, tomu niet čo vysvetľovať. Aj toto Mystérium patrí medzi Obrady,...

SAKRÁLNY CHOROVOD

SAKRÁLNY CHOROVOD

Chorovody patria medzi podstatné a základné prvky našej starobylej Kultúry. Hoci dnes sa zdá, že ide iba o akési „tančeky“, v skutočnosti je podstata oveľa hlbšie. Chorovod je Obrad, pričom my už vieme, že OBRAD pozostáva zo spojenia slov ОБАРѦДОМ, teda „obaja (alebo...

NAŠI PARTNERI: