SEMINÁRE

PAMÄTAJME NA PADLÝCH VO VOJNE

PAMÄTAJME NA PADLÝCH VO VOJNE

Na obdobie konania sa nášho FBSN pripadol aj Sviatok SNP. Pri tejto príležitosti sme navštívili Pamätník padlým v Duklianskej oslobodzovacej operácii. Zároveň sme navštívili aj Pamätník padlým sovietskym vojakom vo Svidníku. Večná Sláva a Pamiatka všetkým tým, ktorí...

SEMINÁR PRE ZAČIATOČNÍKOV

SEMINÁR PRE ZAČIATOČNÍKOV

Počas FBSN prebehol aj základný seminár. Prvý deň bol spoločný pre všetkých účastníkov, druhý deň už bol rozdelený na ruskojazyčnú a slovensky hovoriacu skupinu. 1. deň: deň: 14.09.2022

ZÁZNAM Z OTVORENIA

ZÁZNAM Z OTVORENIA

V našej krajine sme organizovali 8. Festival Bratania Slovanských Národov. Zúčastnili sa ho zástupcovia v podstate všetkých krajín, kde žijú Slovania. V čase otváracieho ceremoniálu sme nevedeli, že sa k nám pripojili aj Poliaci, takže sme ich nespomenuli len preto....

Prednáška Alekšince

Prednáška Alekšince

Prinášame záznam prednášky z Alekšínc. Vzhľadom na vyvinuvšiu sa situáciu sme sa rozhodli prejsť na inú platformu sprístupňovania našich videí. Preto aj toto video je takto umiestnené. Je potrebné si osvojiť jeden princíp, ktorým sa riadili naši Prѣdkovia v minulosti....

RADAVA – ZÁZNAM

RADAVA – ZÁZNAM

Prinášame záznam zo seminára Metafyziky pre Život z dedinky s malebným názvom RADAVA. Ako zvyčajne, takéto záznamy sú prioritne určené pre účastníkov seminárov, ale môžu byť použité aj pre každú samostatnú skupinovú prácu zahŕňajúcu čistenie negatívu....

PRIEVIDZA MAREC

PRIEVIDZA MAREC

Záznam zo seminára Metafyziky pre život z 12.-13. Marca 2022. Naše videá – vrátane záznamov zo seminárov – budeme prinášať na platforme Odysee. Toto riešenie môže byť prechodné – v závislosti od podmienok, ako bude táto platforma fungovať, či ako sa bude...

ZÁZNAM z KOŠÍC

ZÁZNAM z KOŠÍC

ZÁKLADNÝ SEMINÁR V KOŠICIACH Síce trochu oneskorene – ale predsa – prinášame aj záznam základného semináru v Košiciach (05-06).03.2022: Deň Prvý, Časť Prvá: https://www.youtube.com/watch?v=baiLrQOAFes Deň Prvý, Časť Druhá:...

TÁBOR a SABINOV

TÁBOR a SABINOV

V nedávnej minulosti sme zaznamenali dva semináre, ktoré z technických dôvodov neboli prenášané v priamom prenose. Niektorým z našich čitateľov sa nepodarilo nájsť tieto záznamy, preto linky na nich – hoci dodatočne – prinášame aspoň takto. Prvý...

NAŠI PARTNERI: