SEMINÁRE

SEKERY A NOŽE SLOVIENOV

SEKERY A NOŽE SLOVIENOV

K udalostiam prebiehajúcim na FBSN patrilo okrem stretnutí so zaujímavými človekmi aj ranná rozcvička či hra/rozprávanie na fujarách. Fujara je totiž nástroj pôvodne určený na meditáciu, nie iba na akúsi zábavnú hru. V podstate každý hudobný nástroj má svoje...

SVIATOK ĽUBOMÍR

SVIATOK ĽUBOMÍR

V našej Tradícii je sviatok Ľubomír sviatkom, v čase ktorého tradične prebiehali svadobné obrady. Podľa kresťanského kalendára pripadá na 1. september. Dva svadobné obrady prebehli na Ľubomír aj na FBSN, keďže do obdobia jeho trvania spadal aj tento sviatok....

MYSTÉRIUM BEREGÍŇ

MYSTÉRIUM BEREGÍŇ

V rámci Festivalu Bratania Slovanských Národov prebehol aj ďalší mocný energetický Obrad – Mystérium Beregíň. Komentovať ho netreba. Kto sa zúčastnil, zažil energiu tohto prastarého Obradu, kto nie, tomu niet čo vysvetľovať. Aj toto Mystérium patrí medzi Obrady,...

SAKRÁLNY CHOROVOD

SAKRÁLNY CHOROVOD

Chorovody patria medzi podstatné a základné prvky našej starobylej Kultúry. Hoci dnes sa zdá, že ide iba o akési „tančeky“, v skutočnosti je podstata oveľa hlbšie. Chorovod je Obrad, pričom my už vieme, že OBRAD pozostáva zo spojenia slov ОБАРѦДОМ, teda „obaja (alebo...

PAMÄTAJME NA PADLÝCH VO VOJNE

PAMÄTAJME NA PADLÝCH VO VOJNE

Na obdobie konania sa nášho FBSN pripadol aj Sviatok SNP. Pri tejto príležitosti sme navštívili Pamätník padlým v Duklianskej oslobodzovacej operácii. Zároveň sme navštívili aj Pamätník padlým sovietskym vojakom vo Svidníku. Večná Sláva a Pamiatka všetkým tým, ktorí...

SEMINÁR PRE ZAČIATOČNÍKOV

SEMINÁR PRE ZAČIATOČNÍKOV

Počas FBSN prebehol aj základný seminár. Prvý deň bol spoločný pre všetkých účastníkov, druhý deň už bol rozdelený na ruskojazyčnú a slovensky hovoriacu skupinu. 1. deň: deň: 14.09.2022

ZÁZNAM Z OTVORENIA

ZÁZNAM Z OTVORENIA

V našej krajine sme organizovali 8. Festival Bratania Slovanských Národov. Zúčastnili sa ho zástupcovia v podstate všetkých krajín, kde žijú Slovania. V čase otváracieho ceremoniálu sme nevedeli, že sa k nám pripojili aj Poliaci, takže sme ich nespomenuli len preto....

NAŠI PARTNERI: