ZÁKLADY

MENOOBLBOVANIE

MENOOBLBOVANIE

Zdalo by sa, že našinec sa už samostatne orientuje v spleti dnešných lákadiel, čím máme na mysli, že už vie na čo pozerať a rozumie tomu, čo vidí. Ukazuje sa však, že ostražitosti nikdy nie je dosť. Naši čitatelia nás upozornili na pripravované „menorečenie“. Je...

PÔVOD MIEN

PÔVOD MIEN

V minulých článkoch – ale najmä na seminároch Číslova – sme si už povedali o Jemnohmotných telách spojených s čakrami (J/H tiel je veľa druhov), resp. s ich frekvenčnými prejavmi, ktoré dnešná veda nazýva (bio)rytmy mozgu. Dnes si trochu viac priblížime jedno z týchto...

STRETNUTIE ZVOLEN

STRETNUTIE ZVOLEN

Uverejňujeme záznam stretnutia priaznivcov našej stránky, ktoré sa uskutočnilo v máji tohto roku v meste Zvolen. Vopred ďakujeme všetkým účastníkom za hojnú účasť. Sme radi, že v našej krajine je stále dosť tých, ktorým nie je jedno kto sme a kde smerujeme – v zmysle...

VEKTOR ZDRAVIA

VEKTOR ZDRAVIA

Tradícia hovorí, že ak dom nie je postavený harmonicky s vibráciami Vesmíru, tak postupne zabíja v ňom bývajúcich. V dome, ktorý nezodpovedá Zlatému rezu sa vytvárajú stojaté vlny, ktoré „nekompatibilný“ objekt v našom Vesmíre postupne likvidujú. Ak sa z takéhoto domu...

FORMY NESMRTEĽNOSTI 2

FORMY NESMRTEĽNOSTI 2

Harmonizácia vyšších rytmov ohromným spôsobom posúva „časový rámec“ existovania človeka na druhej strane. Ale dosiahnuť takýto stav je v podstate prakticky – za daného stavu vedomia človekov – nemožné. Formovanie stabilných vyšších rytmov je oveľa zložitejšie ako v...

FORMY NESMRTEĽNOSTI 1

FORMY NESMRTEĽNOSTI 1

Tento článok nadväzuje na tému už zverejnených materiálov a látku, ktorú preberáme na seminároch Číslova a Metafyziky. Preto nepôjdeme do hĺbky detailov. Vychádzame z toho, že náš čitateľ pracuje na vlastnej Púti Duchovného Vývoja. Existuje viacero foriem opisu...

ARMAGEDDON 2

ARMAGEDDON 2

V prvej časti sme si povedali o troch predchádzajúcich Armageddonoch tak, ako sú opísané v materiáloch nemeckej výskumno-vedeckej organizácie Ahnenerbe z 30-tych rokov 20. storočia. O tejto organizácii sme už v minulosti písali, preto si niektoré fakty – týkajúce sa...

ARMAGEDDON 1

ARMAGEDDON 1

Téma 21.12.2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým nedávno archívy KGB neodtajnili spis č. 83-154-963, pôvodne kategórie „Prísne Tajné“ s analýzou informácií, ktoré NKVD získalo po 9. máji 1945 v Berlíne, teda po...

SVOJA MIERA

SVOJA MIERA

V tomto videu poskytujeme odpovede na niektoré otázky, ktoré nám z času na čas v priebehu roka prichádzajú. V zásade teda ide o reakciu na niektoré udalosti, ktoré sa v minulosti odohrali, a teda má skôr charakter aktívnej „reakcie“, nie útoku. Sme presvedčení, že tým...

ZVYŠKY GIGANTICKÉHO STROMU

ZVYŠKY GIGANTICKÉHO STROMU

Na území obývanom Národom Slovѣnov je veľa zaujímavostí. Jednou z nich určite sú aj zvyšky gigantického stromu. O udalosti takéhoto druhu nám dali svojho času „vedieť“ aj vo filme Avatar. Nuž, môžete si vybrať. Oficiálna veda tvrdí, že tzv. „bazaltové skaly“ vznikli...

NAŠI PARTNERI: