ZÁKLADY

NEZNÁME ZNÁMO

NEZNÁME ZNÁMO

V našej Tradícii v tomto období slávime Sviatok Koľadu, ktorý dnešná spoločnosť pozná pod názvom zimný slnovrat. Od tohto dňa začína Jarilo Slnko silnieť a dni sa predlžovať. Preto tento sviatok ponímame aj ako príchod nového Slnka. Nové Slnko prináša nové Energie...

BUKVICA SVETLA

BUKVICA SVETLA

Vo videu sa zaoberáme tématikou nášho tradičného písomného systému. Písomný systém – a to platí pre všetky staré písomné systémy – slúži na pomenovanie všetkého, čo je okolo nás. Existuje iba to, čo má meno, čo nemá meno neexistuje. Každé vyslovené slovo nesie svoj...

POHRANIČNÍK

POHRANIČNÍK

Názov „pohraničník“ sme nevybrali náhodne. Ak by sme šli do významu cez Obrazy a predpokladali by sme Bukvicu, tak by očividne šlo o slovné spojenie po-hraniciach-nikto. Teda v latinke – keďže Hattalovi lingvisti úmyselne odobrali Obrazy – ide o výraz, že naše hranice...

STRETNUTIE V LESE

STRETNUTIE V LESE

Prinášame hodnotný krátkometrážny film s dnes veľmi aktuálnym odkazom. Video je zverejnené na platforme, ktorá nepodporuje Slovanov, ale do nejakej miery sú takéto materiály tolerované. Výhoda tohto média je iba tá, že je ľahko dostupné. Vzhľadom na obsah materiálu...

SLOVÁCI ČI RUSÍNI?

SLOVÁCI ČI RUSÍNI?

Pridávame ďalšie dobové texty pre tých čitateľov, ktorí hľadajú našu skutočnú minulosť, nie hatlaninovú verziu slovenov. V knihe Slovieni a Jozef II. sme uviedli etymologickú analýzu ruského samskritológa, ktorý sa zameral na etnonymy „Slovien“ a „Slovák“. Výsledok je...

KRUHOLET ČÍSLOVA

KRUHOLET ČÍSLOVA

Rieka Času plynie bez ohľadu na tých, ktorí sa nachádzajú v jej toku. Hoci ovládať čas sa zdá nemožné, naša Kultúra nám zanechala iný odkaz. Otázkou je iba to, kto má Myseľ pripravenú na vstup do tejto Rieky tak, že síce nenaruší tok jemu prislúchajúci, ale dokáže...

NA VÁHANIE NIETO ČASU

NA VÁHANIE NIETO ČASU

Už sme spomínali Slovenskú čítanku z r. 1865, v ktorej možno nájsť veľa zaujímavých informácií. Dnes si pozrieme kapitolu „Spevy Bohatierske“, pod ktorou je na strane 28 uvedené známe dielo Sama Chalupku Mor ho! Za básňou nasleduje krátke zhrnutie niektorých faktov,...

DOBOVÉ PODKLADY

DOBOVÉ PODKLADY

Tématike Uhorskej Rusi bolo venovaných mnoho diel. Už zverejnená mapa je etnografická, t.j. mapuje jazykové skupiny, ale ako bolo v tých časoch zavedené – na základe náboženskej príslušnosti. Pre nás by to však nemalo byť nič nové – takto prebiehalo porobovanie...

UHORSKÁ RUS

UHORSKÁ RUS

Pre viacerých bolo prekvapením zistiť, že ešte nie tak dávno – presnejšie v r. 1906 – bola všeobecne zemepisne známa Uhorská Rus. Samozrejme, že dnes automaticky štartuje Matrix a hlási, že „UHORSKO“ má vzťah jedine k Maďarom – a hotovo. Ale nie tak rýchlo! Ak si...

BUKVICA A HĹBKA ŽIVOTA

BUKVICA A HĹBKA ŽIVOTA

V tomto článku nadväzujeme na náš starší článok o „čísle Človeka“: 666 – Magický kvadrát Žrecov. V článku je ukázaný príklad výpočtu „cifry života“ v nadväznosti na 9 základných povahových typov. Už sa nám viackrát stalo, že niektorí naši čitatelia sa akosi nevedia...

NAŠI PARTNERI: