ZÁKLADY

NA VÁHANIE NIETO ČASU

NA VÁHANIE NIETO ČASU

Už sme spomínali Slovenskú čítanku z r. 1865, v ktorej možno nájsť veľa zaujímavých informácií. Dnes si pozrieme kapitolu „Spevy Bohatierske“, pod ktorou je na strane 28 uvedené známe dielo Sama Chalupku Mor ho! Za básňou nasleduje krátke zhrnutie niektorých faktov,...

DOBOVÉ PODKLADY

DOBOVÉ PODKLADY

Tématike Uhorskej Rusi bolo venovaných mnoho diel. Už zverejnená mapa je etnografická, t.j. mapuje jazykové skupiny, ale ako bolo v tých časoch zavedené – na základe náboženskej príslušnosti. Pre nás by to však nemalo byť nič nové – takto prebiehalo porobovanie...

UHORSKÁ RUS

UHORSKÁ RUS

Pre viacerých bolo prekvapením zistiť, že ešte nie tak dávno – presnejšie v r. 1906 – bola všeobecne zemepisne známa Uhorská Rus. Samozrejme, že dnes automaticky štartuje Matrix a hlási, že „UHORSKO“ má vzťah jedine k Maďarom – a hotovo. Ale nie tak rýchlo! Ak si...

BUKVICA A HĹBKA ŽIVOTA

BUKVICA A HĹBKA ŽIVOTA

V tomto článku nadväzujeme na náš starší článok o „čísle Človeka“: 666 – Magický kvadrát Žrecov. V článku je ukázaný príklad výpočtu „cifry života“ v nadväznosti na 9 základných povahových typov. Už sa nám viackrát stalo, že niektorí naši čitatelia sa akosi nevedia...

HATTALOVA MATRICA

HATTALOVA MATRICA

Dlho, predlho sme hľadali, ale dlho sme nič nájsť nemohli. Ale nakoniec to prišlo – priateľom našej stránky sa podarilo zistiť, kto je zodpovedný za „likvidáciu“ Bukvice Slovienorusov-Rusínov a jej nahradenie cudzou latinkou. Už ani neprekvapuje, že za rozdelenie...

MENOOBLBOVANIE

MENOOBLBOVANIE

Zdalo by sa, že našinec sa už samostatne orientuje v spleti dnešných lákadiel, čím máme na mysli, že už vie na čo pozerať a rozumie tomu, čo vidí. Ukazuje sa však, že ostražitosti nikdy nie je dosť. Naši čitatelia nás upozornili na pripravované „menorečenie“. Je...

PÔVOD MIEN

PÔVOD MIEN

V minulých článkoch – ale najmä na seminároch Číslova – sme si už povedali o Jemnohmotných telách spojených s čakrami (J/H tiel je veľa druhov), resp. s ich frekvenčnými prejavmi, ktoré dnešná veda nazýva (bio)rytmy mozgu. Dnes si trochu viac priblížime jedno z týchto...

STRETNUTIE ZVOLEN

STRETNUTIE ZVOLEN

Uverejňujeme záznam stretnutia priaznivcov našej stránky, ktoré sa uskutočnilo v máji tohto roku v meste Zvolen. Vopred ďakujeme všetkým účastníkom za hojnú účasť. Sme radi, že v našej krajine je stále dosť tých, ktorým nie je jedno kto sme a kde smerujeme – v zmysle...

VEKTOR ZDRAVIA

VEKTOR ZDRAVIA

Tradícia hovorí, že ak dom nie je postavený harmonicky s vibráciami Vesmíru, tak postupne zabíja v ňom bývajúcich. V dome, ktorý nezodpovedá Zlatému rezu sa vytvárajú stojaté vlny, ktoré „nekompatibilný“ objekt v našom Vesmíre postupne likvidujú. Ak sa z takéhoto domu...

FORMY NESMRTEĽNOSTI 2

FORMY NESMRTEĽNOSTI 2

Harmonizácia vyšších rytmov ohromným spôsobom posúva „časový rámec“ existovania človeka na druhej strane. Ale dosiahnuť takýto stav je v podstate prakticky – za daného stavu vedomia človekov – nemožné. Formovanie stabilných vyšších rytmov je oveľa zložitejšie ako v...

NAŠI PARTNERI: