OVPLYVŇOVANIE

VOĽTE (UŽ) ZVOLENÝCH

VOĽTE (UŽ) ZVOLENÝCH

Priblížili sme sa k ďalším voľbám. O tomto inštitúte si ešte stále značná časť našincov myslí, že niečo zmenia. Akosi si nevieme zvyknúť, že ak by voľby naozaj mohli niečo zmeniť, tak by ich už dávno zrušili. Niekto si zase môže povedať, že ľahko sa...

ČIERNE MÝTY O SOCIALIZME

ČIERNE MÝTY O SOCIALIZME

Mnohým sa dnes nepáči, ako sa v našej republike „bačuje“. Už nežijeme v sociálne spravodlivej spoločnosti, ale v oligarchickom kapitalizme, presnejšie v imperializme. Mnohí dnes hovoria: „Poďme sa spájať, aby sme to zmenili“. Ale tu hneď nastupujú...

POLIACI A VOJNA

POLIACI A VOJNA

Poľskú politiku voči iným slovanským národom – najmä voči nám a Rusom – sme už opisovali neraz. Ktosi manipuluje tento inak pôvodom slovanský národ veľmi silne. Jeden z hlavných komponentov toho zdroja nenávisti je určite Vatikán ako zdroj rôznych Matríc (Matrixu),...

ČIERNE MÝTY O VOJNOVÝCH STRATÁCH

ČIERNE MÝTY O VOJNOVÝCH STRATÁCH

Zdalo by sa, že o Druhej svetovej vojne sa už asi nedá napísať nič nové. Ale nič nie je ďalej od pravdy. V našej krajine sa po prevrate r. 1989 začalo upravovať doslovne všetko. Dnes už učia naše deti mladé pani učiteľky, ktoré sa už na vysokej škole učili,...

ČIERNE MÝTY O VEGETARIÁNSTVE

ČIERNE MÝTY O VEGETARIÁNSTVE

Téma jesť či nejesť mäso má ešte veľmi ďaleko od jednoznačného uzavretia. My sme našu pozíciu už neraz prezentovali, ale ukazuje sa, že nejaký ten dodatok určite nezaškodí. Podnetom na tento článok bol pobyt slovenských detí na medzinárodných športových hrách...

KRESŤANSKÝ EGREGOR

KRESŤANSKÝ EGREGOR

Čo je egregor už naši čitatelia vedia dávno. Zopakujme si iba tú dôležitú vec, že vzniká koncentráciou psychickej energie do takej hustoty, až nadobudne vedomie samoexistencie. Potom dôjde k jeho napojeniu sa na všetky mysle, ktoré zdieľajú jeho frekvencie....

VOĽTE NIKOHO

VOĽTE NIKOHO

Našinec má veľmi často vo zvyku nadávať na USA. Určite existuje dostatok príčin na nevôľu voči Anglosasom, ale veci nikdy nebývajú čiernobiele. Védy nás – Slovanov – symbolicky prirovnávajú k včielkam. Aký Obraz môže byť ukrytý v takejto symbolike? Nuž jeden...

KONCEPCIA SVETOPONÍMANIA

KONCEPCIA SVETOPONÍMANIA

Ak sa pozrieme do bežného výkladového slovníka, tak pod termínom „koncepcia“ nájdeme takéto definície: ucelená sústava názorov, spôsob nazerania, chápanie ako také, ponímanie, poňatie, spôsob chápania niečoho, osnova, plán, rozvrh; ba v biológii znamená aj...

NAŠI PARTNERI: