ČERVENÁ TABLETKA

12. októbra 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, OBRAZY SVETA

Otázku, aký vlastne je ten Svet, v ktorom žijeme si určite dávala už neraz väčšina našich čitateľov. Veď preto aj sú našimi čitateľmi. Odpovede sme si tiež dávali neraz, ale aj tak stále nevieme naisto. Nie tak dávno sme uverejnili trojdielny seriál o krištáľových sférach a úplne inom pohľade na Zem, než na aký sme zvyknutí. Dnes vám priblížime ďalší, rovnako oficiálnej vede nekompatibilný pohľad.

Jeden z dôvodov, prečo sa k nám odstávajú takéto Obrazy je, aby sme sa naučili pracovať práve s Obrazmi. Naše myslenie je principiálne duálne: „výpočtové“ a „obrazné“. Výpočtové nám poskytuje slovné opisy, obrazné Obrazy. Jeden aj druhý spôsob je v poriadku, pokiaľ vieme, že sú v podstate ekvivalentné. Teda čo do formy existovania. Rovnaké – samozrejme – nie sú, inak by sme nemali oba.

Ak zakusujeme akúkoľvek potrebu – napríklad hlad – najskôr naša myseľ vytvorí Obraz (napr. chleba). Tvorí ho z Éteru. Myšlienkový Obraz sa materializuje a proces nakoniec dospeje k jedlu. Človek si ako prvotný impulz nevytvára najskôr slovný opis, ale práve Obraz toho, čo potrebuje.

Opakovaním slov získame rýchlosť výpočtu, ale k podstate sa dostaneme za veľmi dlho a najmä veľmi prácne. Na druhej strane, ak sa skoncentrujeme na cca 5 minút na Obraz, tak sme schopní obsiahnuť podstatu toho, načo daný predmet je v skutočnosti určený. Ale to len pri dobrej obrazotvornosti a schopnosti koncentrovať pozornosť nášho vedomia.

Teda pre dnešného človeka nie je jednoduché pracovať s Obrazmi – mnohí to budú považovať za čosi nadmerne zložité. Ale bez zvládnutia myslenia v Obrazoch niet cesty k novým poznatkom. Tradičná cesta je učením sa Staroslovienskej Bukvice – ale ani zvládnutie myslenia v Obrazoch nie je koniec cesty. Prečo?

Stvoriteľ – Hierarchia Stvoriteľa, teda podľa našej tradície Vyšní Bohovia – nemajú Obrazné myslenie. Ich myslenie môžeme nazvať Svetelné. Ak nám niečo podávajú, musia to transformovať do Obrazov. My zase musíme dešifrovať Obrazy. Z jednej aj z druhej strany to nie je jednoduché, ale bez tohto kroku sa nikam nedostaneme. Na jednej strane je skutočnosť oveľa zložitejšia a koncentrovanejšia, na druhej oveľa jednoduchšia a chabejšia.

Inak to však nejde, myslenie Obrazmi musíme zvládnuť. To hlavné však nestrácajme z mysle – Obrazy majú veľa hrán a vždy je potrebné Zdravomyslie.

Od detstva nám vštepovali do hlavy, že Svet je Zemeguľa, ktorú nám od malička ukazovali v školských atlasoch, na obrázkoch, v médiách. Od detstva sme mali k problematike Sveta veľa otázok, ale detské otázky sa zásadne líšili otázok dospelých.

Kým sme boli deti, naše otázky sa týkali reálnej podstaty stavby Sveta: prečo je tráva zelená, prečo lietajú vtáci, prečo ľudia zomierajú a pod.

Keď sme vyrástli, charakter našich otázok sa radikálne zmenil. Začali nás zaujímať veci, ktoré nám do myslí vniesla televízia a iné médiá, škola, verejná mienka, kolegovia a kolegyne v práci… kde zmizli otázky reálnej, objektívnej životnej existencie?

Stali sme sa odborníkmi, profesormi, vedcami, profesionálmi, ale prečo si nikdy nedáme otázku: a je všetko to, čo nám hovorili či podali v tej či onej knihe pravda?

Každý z nás počas svojho života už videl totálnu nespravodlivosť, vojny, násilie, hlad, smrť, kradnutie, vraždenie, klamstvo, lesť, závisť, nenávisť, nedostatok a prebytok a mnoho iného. Chápali sme, že to nie je správne, že by to tak nemalo byť… ale pokračovali sme žiť v takom svete a veriť tomu, čo ukazujú vo filmoch, správach, čo je v médiách.

Videli sme bohatstvo Zeme na ktorej žijeme, vieme aj to, ako by sme mali žiť zdravo – ale pokračujeme v konzumácii GMO a potom liekov. Vieme, že fajčenie, alkohol či drogy sú zlé, naďalej fajčíme, pijeme alkohol, berieme drogy.

Mladé pokolenie nechce analyzovať, dať si radiť rodičmi, nadobúdať hĺbkové poznanie, kriticky myslieť.

So všetkými poznatkami žijeme tak, že sa tvárime, že tak to má byť, tak to je správne, skrátka nosíme ružové okuliare. Ale už nastal čas vidieť svet taký, aký naozaj je. Je čas zbaviť sa rabstva vo všetkých prejavoch a uzrieť Istinu. Ale ťažko je uveriť tomu, že od detstva žijeme v rabstve.

Pred nami stojí otázka výberu tabletky ako vo filme Matrix:

Vyberáme však dobrovoľne a sami. Ostaneme naďalej v hlbokom spánku, alebo sa zobudíme a preberieme k životu?

Ak sa nám nežije dobre a ak všetko vo svete okolo nás je také, aby sme v takomto stave naďalej ostávali znamená to, že všetko je tak zariadené naschvál, úmyselne. Umelo nás udržiavajú v nevedomosti, znásilňujú, zabíjajú, jedia, režú ako dobytok, robia s nami strašné experimenty.

Nemyslime si však, že to robia nejakí bankári, slobodomurári či mimozemšťania, ktorí prileteli z ďalekého Vesmíru. Je to proste inak. Slobodomurári a ďalší samozrejme existujú, ale skutočná moc nie je v ich rukách. Tí, ktorí sú verejnosti známi nikdy nie sú skutoční držitelia moci. Tá je v úplne iných rukách. Takí ako oni sú iba nástrojom v cudzích, mohutných rukách našich okupantov. Hovorí sa o tom v množstve filmoch – napríklad THEY LIVE! Ale o tom sme už neraz hovorili.

https://www.youtube.com/watch?v=MP38sWG7L3A

Faktom je, že naša Zem je okupovaná. Ale nie Američanmi, Židmi či nadnárodnými korporáciami – to sú verzie pre naivných. Oni sú v podstate tiež také bábky ako my, rozdiel je iba v tom, že medzi nimi v podstate dnes už niet ľudí v našom zmysle slova. Sú tiež rabmi, akurát že v drahších oblekoch a s ďaleko viac peniazmi.

Okupácia trvá už dlho. O jej najťažšej fáze nám prišiel povedať a varovať nás sám Perún pred približne 40 000 rokmi – udalosť sa nám zachovala opísaná v Knihe Múdrosti Perúna. Naši Predkovia sa len tak ľahko nepoddali, a preto definitívny úspech zaznamenali až pred 250-300 rokmi. Problém je v tom, že tí, ktorých úlohou je nás udržať v absolútnej nevedomosti a rabstve dosiahli takú úroveň tlaku, že ak sa im podarí definitívne zavŕšiť nimi rozbehnuté programy, tak človečenstvo ako druh prestane na Zemi existovať. A to by bol aj ich koniec. Lenže oni to nie sú schopní pochopiť. Paraziti bez objektov parazitovania neprežijú. Pokračujú podľa nastaveného mechanizmu a tlak ešte aj zvyšujú.

Kto sú tí, ktorí stoja za celou touto zlomyseľnou a pre nás smrteľne zhubnou hrou? Podľa vzoru KOB ich môžeme nazývať Globálny Prediktor. Je to najvýstižnejšie preto, lebo ich štruktúra je veľmi obšírna a je ťažko vybrať nejaký konkrétny názov. Doteraz sme ich nazývali „Siví“, „Temní“, „Vírus“, „Paraziti“, „Démoni“ a podobne. Názov však nič nemení na ich podstate. Horšie ako okupácia Zeme je to, že okupované sú už aj naše Duše. Môžeme povedať, že sú nakazené strašným vírusom, ktorý zmenil samotnú podstatu človeka. Namiesto toho, aby sme hľadali riešenie tohto problému, mnohí sa nechávajú unášať technickým opisom problému a myslia si, že definícia materiálneho aspektu problému je úplne dostatočná na vlastnú záchranu. Omyl – materiálna zložka riešenia obsiahne iba materiálnu oblasť riešenia. Okrem toho máme idealistickú a aj magickú zložku existencie. Riešenie je iba to, čo obsiahne Telo, Dušu aj Ducha – inak ostaneme v ilúzii riešenia. Ale zlomový bod už nie je za horami…

Pravá podstata človeka nezahŕňa peniaze, závisť, nenávisť, zlobu, chamtivosť, smilstvo, túžbu po majetku, chlipnosť, lož, samoľúbosť, bezduchovnosť, neplnenie povinností, klamanie iných, nevedomosť, nerozhodnosť, lenivosť, obžerstvo, pýchu, opilstvo, cynickosť, pocit vlastníctva a mnoho iného, čo dnes v plnej miere charakterizuje moderného človeka. Z nášho pohľadu je to nadvláda troch spodných čakier, teda plná moc emócií.

Sme nakazení strašným vírusom, ktorí v nás blokuje samotnú možnosť výberu byť tým, kým naozaj vo svojej podstate sme. Ak sa pozrieme do zrkadla myslíme si, že to sme celý my. V skutočnosti však vidíme iba 5-7% našej bytosti. Mozog nám pracuje na 2-3% – ale nie tak dávno sme využívali jeho plnú kapacitu. Ba čo viac, plne sme využívali aj kapacitu malého mozgu s miechou a dokonca aj tretie centrum umiestnené v slnečnom pletenci.

V takomto stave neponímame svet taký, aký naozaj je. Nielen samotný vírus, ale už aj jeho mutácie sú plne prejavené v tom, čo považujeme za typický život Západnej spoločnosti s jej „hodnotami“: jednosmernej tolerantnosti, dvojitých ba až aj trojitých štandardoch, pederastii, pedofílii, ľudožrútstve, jednopohlavných manželstvách, živote na dlh, nanucovaní svojho spôsobu života iným, neadekvátnom pocite nadradenosti, schvaľovaní potratov, inceste, multikulturalizme…

Všetko toto vedie k degenerácii ľudí, satanizmu, čipovaniu – už nie sme iba stádo baranov, stávame sme sa čipované stádo baranov.

Oni sami to však nerobia preto, lebo to vymysleli, ale preto, že aj oni sú plne pod riadiacou kontrolou zhora. Sú to neľudia, ktorí v podstate nemajú s nami nič spoločné – azda iba okrem humanoidného vzhľadu. Asimilovali sa už veľmi dávno.

Myšlienky za ktoré by sme sa za normálnych okolností mali hanbiť a ktoré vedú k aktivácii emócií všetkého druhu – to je ten moment, kedy na 100% vieme, že to nie sme my, ale spúšťa sa vírus – Matrix. Všetky negatívne procesy vedúce k degradácii, meniace nás na stádo dobytka neprebiehajú preto, lebo to je normálny historický proces či nejaká elitná skupina chce riadiť a neuvedomuje si nevyhnutné následky. Všetko je vyvolávané intervenciou Globálneho Prediktora na našu Zem, aby dosiahol svoj cieľ a zámer.

V skutočnosti žijeme v riadenej ilúzii aj ohľadom toho, čo voláme fyzikálne zákony – všetko je inak. A hlavne iná je aj podstata judaistických (vrátane kresťanských) cirkví. Tieto v dnešnej podobe nie sú dané Bohom, pretože cielene vychovávajú rabov. Všetci ľudia sú si rovní a rovnako ľúbení Stvoriteľom, pretože sme deťmi jedného Otca na Nebesiach.

Keď už sme pri problematike cirkví, niektoré dnešné paradoxy môžu naozaj nadobudnúť podobu paralelného Vesmíru:

Všetko prebieha preto, aby sme uverili, že Zem a Vesmír sú také, ako nám ukazujú, aby sme nevideli procesy, ktoré okolo nás prebiehajú. A aká je v skutočnosti naša Zem? Jeden ostro neštandardný pohľad sme už priniesli, priblížme si teda ešte jeden. Nedajme sa nachytať na materiálnu stránku informácie – ide o Obraz. Každý Obraz nastavuje prácu mysle do oblastí frekvencií, ktoré sme nikdy predtým – pod nadvládou Matrixu – nepoužívali. A práca mysle na iných frekvenciách aktivizuje nie iba jedinú frekvenciu, ale otvára celé spektrum. A toto je vrcholne dôležité. Vždy existujú tri slony… otázka je ba to, koľko ich vnímame my.

Zem si môžeme predstaviť aj ako obrovskú guľu s množstvom šesťhranných plástov – buniek. Buniek je veľmi veľa, každá z nich je samostatnou Zemou.

Všetky Zeme sa nachádzajú na gigantickej planéte, ktorej rozmery sú nepredstaviteľné. A takých planét je tiež nekonečné množstvo.

Naši Predkovia nazývali šesťuholníkové bunkové elementy Čertogy. V každom Čertogu je jedna Zem v našom ponímaní:

Rozmer jednej Zeme je menej ako 0,0001% povrchu planéty, pričom celá planéta pláva v nekonečnom oceáne Éteru. My žijeme v jednej bunke, ale takých Zemí ako je naša existujú státisíce.

Ale to ešte nie je všetko. Každá planéta má takýchto vrstiev so šesťuholníkovými plástovými Zemami veľa nad sebou:

Hranice Zemí sú po vnútornej strane buky ohradené špeciálnou, ťažko priechodnou bariérou, ktorú tvoria vysoké ľadové steny. Cez bariéru sa principiálne dá dostať na druhú Zem, teda do druhej bunky. Táto skutočnosť je obrazne ukázaná v seriály Hra trónov:

V skutočnosti to, čo nazývame SCI-FI obsahuje viac pravdy ako hrubé knihy učených „vedcov“ dneška. Ich úlohou je udržiavať nás v aktuálnej koncepcii ilúzií. A my vieme – z Knihy Svetla – že nič vo Vesmíre nemôže zabrániť výstupu Ducha okrem neho samého. Preto nám Globálny Prediktor vždy MUSÍ oznámiť, ako sa veci naozaj majú. Druhá vec je, že vplyvom Matrixu si neuvedomujeme obsah informácie a pohodlne ostávame v (už čipovanom) stáde baranov. Na skutočnej podstate to však nič nemení.

V každej bunke pôvodne žil jeden druh humanoidov. Líšili sa farbou kože či rozmermi. Nie len tak z ničoho máme dnes na Zemi ľudí rôznej farby kože a v minulosti aj obrovských rozmerov.

V skutočnosti táto informácia – podávaná ako teória plochej Zeme – nie je nijako nová. Stačí trochu pobehať po internete:

Nad bunkami sú krištáľové sféry – ohromné, gigantické kupoly:

Umelo nám vytvorili režim svetla cez deň a tmy s hviezdami v noci. Cez deň obieha Slnko, v noci Mesiac a súhvezdia. Nič však nie je náhodné.

Cez deň nám špeciálne stroje tvoria oblaky a polievajú nás vodou, niekedy vytvárajú aj búrky a lejaky. Stroje sa však môžu aj pokaziť a padnúť:

Hviezdy nad nami sú tiež technické zariadenia – a všetky technické zariadenia raz doslúžia. Preto aj neraz padajú. Potom nachádzajú na svojich pozemkoch farmári, alebo jednoducho prostí ľudia rôzne divné a nevysvetliteľné veci:

Vari najlepší Obraz nám takto podaný je film TRUMAN SHOW:

Proti informáciám takéhoto druhu sa dá veľa namietať – ale v tom je podstata veci. Vydať sa na púť Duchovného vývoja je predovšetkým vykročiť na cestu používania vlastného rozumu a nie toho, čo nám do myslí vkladá Matrix – teda „náš“ vnútorný hlas. Na cestu musí vykročiť každý sám – a aj pokrok dosiahne každý sám. V stáde ostávajú iba Rabi – a čoskoro budú všetci aj čipovaní.

Či už sme vnútri dutej Zeme pod krištáľovými sférami alebo na povrchu šesťuholníkovej buky pod krištáľovou kupolou veľa na veci nemení. Existovať môže jeden aj druhý prípad a určite aj množstvo ďalších. Ide o to, či aktívne spúšťame aktívnu schopnosť nášho mozgu alebo iba preberáme cudzie Obrazy v naivnej ilúzii slobody.

Dalo by sa dodať ešte množstvo rôznych faktov, ale nič nenahradí vlastnú aktívnu činnosť myslenia. Myslenia v podobe aká je vlastné človeku, nie rabovi.

Záverom dodáme už iba jednu informáciu, ktorá však stojí za to. Na internete môžete nájsť fotografie z Arktídy. Samo osebe to nie je nič zvláštne – nám však ide o jeden konkrétny jav. Je to zamrznutá vlna. Vopred musíme zdôrazniť, že morská vlna ZAMRZLA V POHYBE. Neexistuje žiaden PRÍRODNÝ, teda PRIRODZENÝ PROCES, ktorým by sa dalo vysvetliť zamrznutie morskej vlny v pohybe. Také niečo jednoducho nie je možné. Musíme si uvedomiť, aké ohromné technické a technologické možnosti má k dispozícii Globálny Prediktor:

A akú šancu ochrániť svoj Rod má dnešné GMO mužského pohlavia obuté v šľapkách, oblečené trenírkach a tričku s krátkym rukávom, s prevísajúcim bruchom a v ruke s pivom či energetickým nápojom aj keď so smartfónom v hrsti..?

Zamrznutá vlna v Arktíde je fakt, ktorý sa nedá prirodzeným spôsobom vysvetliť. Keď sme očakávali rok 2012, tak napríklad Sidorov tvrdil, že v čase premeny Vekov môže nastať situácia, že teplota na Zemi klesne na niekoľko dní pod -100°C. Ak je to technologická záležitosť pod kontrolou GP, tak to nie je vylúčené. Jedna aj druhá „neštandardná“ teória trvdí, že sme pod totálnou technologickou kontrolou. Znamená to, že aj deň a noc, alebo leto či zima sú len následkom nasadenia tejto technológie. Ak by to bola pravda, tak „gombík“ môžu zapnúť kedykoľvek. Pamätajme – naši Predkovia nikdy nenosili ani len krátke rukávy. Taký kroj sa jednoducho nedá nájsť… A čo nosíme – odev Predkov alebo Matrixom podsunutú módu – je už naša vlastná zodpovednosť.

Odpoveď všetci poznáme… Budúcnosť nie je pre baranov.

12.10.2017

NAŠI PARTNERI: