CIRÁNOVÉ ZABUDNUTIE

28. septembra 2020 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Už nie je žiadnym tajomstvom, že filmy patria k prostriedkom, ktorými nám servírujú ich „ponuky“. Ak tieto ponuky prijímame, tak sa stávajú realitou, resp. takto získajú právo ich proti nám zavádzať. Zdôraznime – zavádzať ich plány proti nám. S našim súhlasom. Znamená to, že za realizáciu nami schválených ponúk proti nám in nehrozí žiadna odveta zo strany Konu Všehomíra. Pretože Kon je bezmocný proti vyjadreniu našej slobodnej vôle: dobrovoľnému prijatiu cudzej ponuky.

Samozrejme, najskôr si na to pripravili pole hry. Pomaly, nebadane a systematicky nám do myslí zavádzali ich programy, ktoré sme si časom osvojili ako naše vlastné myšlienky či zásady. Jednou z takýchto zásad je príslovie: „Kto mlčí, ten svedčí“. Teda – keďže sme ho prijali ako našu vlastnú zásadu – pri predložení ich ponuky stačí iba nijako nereagovať a ich ponuku prijímame.

Nikto vo Vesmíre – okrem rabov – nereaguje mlčanlivou nečinnosťou proti „ponuke“ ohrozenia vlastnej existencie. Teda mlčaním jahniat.

Dnes si priblížme túto problematiku skrz ďalší z filmov, ktoré majú dôležitý obsah. Dôležitý, nami prehliadnutý a ponechaný bez ďalšej reakcie. Je to film Zabudnutie (Oblivion) z roku 2013. Na aké fakty film poukazuje? Akýsi mimozemšťania pred 60 rokmi zaútočili na našu Zem. Najskôr zničili Mesiac, na Zemi sa narušila gravitačná stabilita a došlo ku kataklizme. Potom sme použili jadrové zbrane a mimozemšťanov porazili, ale Zem sa stala neobývateľnou, a preto všetci odišli žiť na mesiac Titán. Zvyšky porazených mimozemšťanov ostali poskrývané v podzemí a snažia sa sabotovať zariadenia, ktoré na povrchu drancujú zemské zdroje.

Počas deja sa však situácia postupne vyjasňuje. Pod zemou sa v skutočnosti skrývajú pozostatky pozemšťanov, t.j. nás. Cudzia sila, ktorá nás ovládla preprogramovala mysle hlavných hrdinov tak, že považujú vlastný druh – človekov – za nepriateľov, ktorých treba ničiť. Súčasťou tohto projektu je totálne vymazanie dlhodobej pamäte – údajne, aby sa zahladili stopy strašnej minulosti.

Mimozemská inteligencia, ktorá zničila našu kultúru a chystá sa definitívne dodrancovať všetky zemské zdroje, aby ich použila na pokrytie svojich energetických potrieb, má vysokotechnologické zbrane. Vyznačuje sa vysoko efektívnym konaním bez emócií a citov. Človečenstvo bezohľadne vyhladzuje.

Ako sa ukáže v záverečnom vyvrcholení filmu, práve táto cudzia, mimozemská inteligencia sa prehlásila za Boha, ktorý stvoril človeka, a teda vytvorila pre nás náboženstvo. Bohom či Bohmi pre človečenstvo v skutočnosti je – toto je jeden z hlavných odkazov filmu – nám cudzorodná substancia. Treba veriť v boha či bohov a neskúmať vlastnú podstatu. Za použitia zabudnutia – vymazania dlhodobej pamäte. A takto to aj dnes je. Namiesto aktivizovania vlastného kanálu výstupu do Jemnohmotného Sveta (v klasickom, starovereckom podaní hovoríme o obnovení Rodovej pamäte), chcú, aby sme verili v nimi zostavených bohov/Bohov, prijali ich za svoju podstatu a nehľadali podstatu vlastnú.

Vo filme je ukázané, ako drony vyhľadávajú stopy človekov podľa stopy DNK – preto boli potrebné špirálovité rušičky. Medzi nami sú aj takí, ktorí sú človekovia, ale konajú podľa cudzích, do myslí implementovaných programov. Nedajte sa nimi oklamať, nemusia konať vedome, najčastejšie sú riadení skrz Svetlú Jav aj Nav v oblasti 4.-6. čakry. Teda Svedomím, čo je v podstate Spoločné Vedomie s Bohmi. Ide teda o riadenie z 9. rozmernostnej úrovne, ktoré je realizované skrz napojenie na 4.-6. čakru objektov riadenia. Znovu pripomíname, že Spravodlivosť je rovnaká pre celý Vesmír, Svedomie zaviedli NFL kvôli ovládaniu „dobrákov“.

Nuž, kto chce kam, pomôžme mu tam. Podmienka, že naša Kultúra je kultúra Bohov/bohov je cudzia podmienka. Čím viac podmienok, tým nižšia rozmernosť…

A kto sú tí boh/bohovia, ktorých máme počúvať? Aj to je vo filme povedané. V úvodnej časti pristáva Jack Harper v ruinách futbalového štadiónu v New Yorku. Tu sa – podľa deja filmu – v roku 2017 odohralo veľké finále majstrovstiev sveta v americkom futbale. Na ruinách steny nad astronautom ešte vidno napísaný rok 2017. Ale tu načrime trochu do hĺbky. Organizácia amerického futbalu má skratku „NFL“. Zdanlivo nijako nesúvisiaci fakt. Ale je to podstatná informácia. Zecharia Sitchin v knihe 12th Planet v roku 1977 uviedol, že prekladatelia knihy Genesis zo Starého Zákona nesprávne prekladajú hebrejský výraz „Nefilim“ ako „Obri“. Toto hebrejské slovo v skutočnosti treba prekladať ako „tí, ktorí zostúpili na Zem“. V slove je totiž použitý semitský koreň „NFL“.

Takže odtiaľto pochádzajú všetci bohovia/Bohovia, ktorí nás chcú riadiť: sú to biblickí Nefilim. O používaní samohlások a spoluhlások sme hovorili aj na kurzoch Staroslovienskej Bukvice.

Už vieme, že biblický opis likvidácie Kanáncov sa v skutočnosti týka nášho územia, čo potvrdzujú aj semitské zdroje. V širších súvislostiach sme dostali potvrdenie aj kanálom z Jemnohmotného Sveta. Ako sme poukázali aj v knihe Slovieni a Jozef II., odohrávanie sa skutočných udalostí a cudzincami zavedená chronológia sú dve rozdielne veci. Preto je nevyhnutné analyzovať opisy udalostí, ktoré nám v histórii ponechali, ale chronológiu musíme zostavovať vlastnú, dejinnú.

V minulom článku sme spomenuli archeológa Paulíka v súvislosti s vykopávkami v obci Dedinka. Ak sa pozriete do odbornej literatúry zistíte, že tento istý archeológ našiel na našom území aj pozostatky po Dóroch, ktorí likvidovali Slovienov na Peloponézskom polostrove. V tejto súvislosti ešte raz použijeme spomenutú knihu Z. Sitchina:

…“Keď si všimneme, že invázia Dórov v Grécku a invázia Izraelčanov v Kanáne… sa odohrala približne v tom istom čase…,  vedcov fascinovala podobnosť medzi Semitskou a Helénskou civilizáciou…“

Niet sa čo diviť, ide o jedno a to isté. Len sa treba odpojiť od cudzích programov s ich bohmi a napojiť na vlastný Rodový kanál.

Vari ešte niekoľko postrehov o „Podmienkove“, v ktorom sa zasekli niektorí našinci. Sami sa vsúvajú do podmienok, pričom práve existencia podmienok je jasným príznakom nachádzania sa v Matrixe, teda v nízkych rozmernostiach.

Jedným z klasických nástrojov Podmienkova je numerológia. Keď sme napísali, že potrebujeme zozbierať prostriedky na vydanie kníh PantografiaSlovieni a Jozef II., tak sa našli aj takí, ktorým sa zdala suma 22€ veľmi podozrivá. Nuž áno – toľko je napríklad znakov v hebrejskej abecede. Ale už v súvislosti s kurzami Staroslovienskej Bukvice sme preberali metódu, ako vplyvy numerológie eliminovať. Ak si cifru 22 premeníme na číslo ·KB·, tak dostaneme Obrazy Kon+Viedi, čo poľahky spojíme napríklad ako „Hlboká Múdrosť Konu“. A podmienky sú preč. Ale kto chce ostať pod vplyvom cudzích podmienok, ten aj môže. Akurát, že vtedy dobrovoľne vstupuje do Matrice, ktorá je v prvom rade postavená na vedomom plnení (nimi stanovených) podmienok. Za Noci Svaroga sme sa museli – chýbalo Znanie – brániť aj podmienkami, ale v Ráne Svaroga rozhoduje každý sám, stavom svojej Mysle. Ale aj môže ostať pod vplyvom Podmienkova – v Matrici. Rozhodujúci je stav vlastnej Mysle.

Kto si myslí, že byť Slovanom možno iba za podmienky, že musí mať dlhé vlasy, bradu, že podmienkou je aj ľanový odev s podmienkou výšiviek či nášiviek, pre toho aj tieto podmienky platia. Ale nezabúdajme, že práve v Starom Zákone je opísaný príbeh Samsona, ktorý stratil silu, keď mu ostrihali vlasy. Pre ich národ rozhodujú podmienky, pre nás naša Myseľ. A my Slovieni – podľa dobových záznamov – sme mali iné zvyky. Znovu však opakujeme, že na vlasoch a bradách nie je nič zlého, ale musí pracovať Znanie vo vlastnej Mysli. Vnútorná hodnota je našim bohatstvom.

Do Podmienkova patrí aj množstvo ďalších vecí. Na Miesto Sily sa napájame mysľou. Fyzická prítomnosť je potrebná prvý raz, neskôr tam môžeme byť aj mysľou. Na milimetre presné hľadanie miest Sily virguľou či kyvadlom je iba ďalšia podmienka. V energeticky silných dňoch je Miestom Sily spravidla celá lúka. Je to tak, ako stanovíme v mysli, nie akýmisi externými podmienkami.

Cez podmienky často nevidíme podstatu. Veď načo máme obrazotvornosť, ak sa dáme degradovať podmienkami? Načo tu prišlo Ráno Svaroga? Aby sme ho merali podmienkami?

Kto funguje cez podmienky, tak musí poznať a splniť úplne všetky, ktoré sú naviazané na ten či onen fakt či jav. A jezuiti sa postarali, aby sme všetky podmienky nevedeli. Veď preto vytvorili kaleidoskopické štruktúry, pričom naše sú mozaikové.

Stretávame sa ešte s ďalším javom. Sú takí, ktorí si myslia, že treba „niečo robiť“ a vytváranie našich programov pre náš Národ vo sfére príčin v meditáciách nepatrí do „niečo robiť“. Preto vyhľadávajú všakovaké „slovanské“ akcie. Zúčastnia sa ich, popočúvajú rôzne, často protichodné príspevky, prídu k ohňu, nerozlišujú kto obrad vedie (hlavne že má dlhé vlasy a ľanové oblečenie…), v chorovode je kdekto, pri ohni alkohol, za stromčekmi voľný sex… a radujú sa, že niečo pre Slovanstvo urobili, hoci sa nič nové nenaučili. Potom prídu domov, čosi pokritizujú, ale inak neurobia nič, len čakajú na ďalšiu „slovanskú akciu“. A nič sa akosi nemení…

Treba vedieť, že druhá strana nespí. Sú už značne oslabení, ale majú stále moc. Spravodajské služby už niekoľko rokov organizujú „obnovenie slovanského náboženstva“. Je postavené najmä na Podmienkove: Bohovia, vlasy, brady, vrkoče, odev, výšivky, oslavy, šamani režú aj zvieratá… U nás sú najviditeľnejšími protagonistami napríklad ukrajinský Cigán Kurovský či pražský šaman Ordelt. Keďže ide o projekt spravodajských služieb, má aj príslušné financovanie.

Vatikán stráca moc, preto jezuiti spustili tento projekt. Je akože „protikresťanský“, ale to je iba pozlátko pre nevedomcov. V Rusku aj Európe chodí do kostolov čoraz menej a menej ovečiek, hoci práve kostolov po prevrate pribudlo ako húb po daždi. Ale – z principiálneho pohľadu – aký rozdiel či sa ovečky budú klaňať hebrejskému Bohu, alebo napríklad hromade slovanských Bohov? Je to tá istá – deviata – rozmernosť, tí istí NFL. A potrebujú tú istú – našu – životnú energiu.

As je Človek s mysľou v 16. rozmernosti. Nebude sa z nevedomosti podriaďovať bohom z 9. rozmernosti. A ako sa tam dostať? Čistka – meditácia. Aby sme vstúpili spolu do Zlatého Veku. My, Národ Slovienov.

28.09.2020

NAŠI PARTNERI: