ČISTENIE JEMNOHMOTNÝCH TIEL II

7. novembra 2018 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

Prinášame záznam z druhého seminára v Poprade. Rovnako ako predchádzajúci, aj tento je s prekladom. Už sme spomínali, že tí, ktorí seminár naživo absolvovali si môžu – a v skutočnosti by aj mali – púšťať ktorýkoľvek z nich a znovu môžu prechádzať meditáciou aj čistkou. Ostatným sa určite zídu zaujímavú informácie, ktoré nie sú inde dostupné a počas chodu každého seminára sa objavujú. Preto je každý z nich unikátny a neopakovateľný. A preto si aj môžu adepti jedného pustiť ktorýkoľvek z nich a všetky budú naozaj, reálne fungovať.

Ženy – beregine – sa takto môžu začať stretávať a začať reálne meniť situáciu vo svojom životnom priestore, ktorý je od kuchyne, cez dom a ulicu až po parlament našej krajiny. Všetko sa dostáva – presnejšie už dostalo – pod možnosť nášho rozhodovania a vôle. Druhá vec je, že masy národa to zatiaľ netušia a ostávajú v ilúzii, že všetko ovládajú politici a politické strany – bez ohľadu na nás, národ – kdesi „tam hore“. Toto je však už minulosťou. Národ v každej slovanskej krajine nadobudol právo rozhodovať za svoju krajinu. Toto právo nám doteraz upierali cudzinci. Sme však na našej zemi, zemi našich Predkov.

Ako prvé začnú zmeny v Rusku. Do konca toho roku alebo najneskôr na jar pochovajú (náhradníka) Putina a začne sa boj o to, kto ho nahradí. Národ sa už zobudil a rozumie tomu, čo cudzinci pri moci (zatiaľ) robia. Ide o to, kedy sa objaví skutočný, nový vodca národa a národ ho bude nasledovať.

Ženy po tomto seminári sú už skutočné beregine, teda presne také, aké boli naše ženy-matky po tisícročia. Stali sa nimi vďaka absolvovaniu obradu vytvorenia oberežného (ochranného) kruhu. V tomto kruhu – ktorý už nikdy nezanikne – sú umiestení ich muži a deti, prípadne aj ďalší príbuzní, za ktorých nesú zodpovednosť. Oberežný kruh – a vôbec samotný prastarý obrad – mohol byť vykonaný preto, lebo na Novoletie 7526 (minulý rok) bol v ruských horách otvorený energetický kanál energií Bielej Matky Zeme, ktorý bol dlho zablokovaný. Kým bol zablokovaný – počas Noci Svaroga – vládla Čierna Matka (kráľovná Alžbeta). Moc Čiernej Matky však definitívne skončila. Zo Zeme počas Obradu vystúpila energia Bielej Matky Zeme (ženy ju videli ako bielu) a vplietla sa do oberežného kruhu, ktorý vytvorila energia Svargy (ženy ju videli ako priehľadnú energiu). Naši Predkovia v minulosti boli v oberežných kruhoch svojich žien aj matiek. Takto boli v boji neporaziteľní, takto fungoval matriarchát. Je to stav, v ktorom nad bezpečnosťou mužov a detí bdie matka. Každý vojak má matku alebo ženu ktorá chce, aby sa vrátil domov živý a zdravý. Masová likvidácia „čarodejníc“ jezuitmi a Inkvizíciou vôbec bola príčinou likvidácie ochrany mužov, ktorí takto stratili ochranu a nezraniteľnosť v boji. V starých Letopisoch sa píše, že v Európe medzi mestami boli po oboch stranách ciest na každom metri postavené šibenice, na ktorý boli povešané ženy-matky. Toto je pravá tvár kresťanstva. Výsledkom toho je, že v dnešnom Anglicku či Nemecku v podstate nenájdete peknú ženu – všetky v minulosti vykántrili najmä jezuiti.

Okrem „zreštaurovania“ priestorových aj čakrových štruktúr a plného vyčistenia, bol na každom seminári na našom území dosiahnutý ešte aj iný cieľ. Nebol vopred známy, Jemnohmotný Svet ho stanovil až v okamihu zodpovedajúcej, už prebiehajúcej meditácie.

Vymenujme si dosiahnuté ciele postupne – pre zopakovanie. Boli otvorené všetky miesta Sily v našej krajine. Bolo nadviazané spojenie s našimi Rodmi, ktoré sme stratili pri pokresťančovaní. Odteraz môžeme – ba máme dokonca povinnosť – konať v súlade s požiadavkami našich Rodov. To je náš Stvoriteľ a nič iné.

Existuje veľké množstvo prekliatí. Niektoré môže sňať jeden človek, iné viac ľudí, niektoré však iba veľká skupina ľudí. V Nitre bola sňatá KLIATBA ZO VŠETKÝCH SLOVANOV, ktorú tu naložili na všetky slovanské národy „slávni“ Cyril a najmä Metod. Na vysvetlenie dodajme, že táto kliatba bola naložená na nás tak, že na oltári v kresťanskom kostole v Nitre bolo obetovaných – porezaných zaživa – množstvo malých detí, ešte nemluvniatok. Je to čosi také strašné, že už len Obraz tohto hrozného, desivého činu nie každý vydrží. Predtým im samozrejme porezali matky… a otcov pozabíjali tiež.

Bola aktivizovaná Sila JAR v našich mužoch aj VÔĽA národa. Rovnako Živly boli vrátené do etalónového stavu. To preto, lebo práve Živly používajú Čierni Mágovia pre svojé temné ciele. Prekvapením bolo, že hoci vo všeobecnosti sa predpokladá, že Živel Ohňa je vždy čistý, aj v ňom boli nájdené vložené programy. Od tohto okamihu už zmenám v prospech nášho národa nebráni nič – okrem nás samých a našej SPOLOČNEJ aktívnej rozhodnosti a ochoty či neochoty niečo meniť. Kľúčové slovo je MY, lebo ak to necháme na aktívnych cudzincov, dopadneme ako Tartaria ale o tom nabudúce. Ostáva iba dodať, že sňatie kliatby zo VŠETKÝCH SLOVANOV značne pomôže aj situácii v Rusku.

Viac si povieme v ďalšom pokračovaní.

07.11.2018

NAŠI PARTNERI: