ČISTENIE JEMNOHMOTNÝCH TIEL III

12. novembra 2018 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

Prinášame záznam seminára N. P. Tokarevej tentoraz z Nitry.

Na spoločných meditáciách v Nitre bolo odstránené (ako sme už spomínali) staré PREKLIATIE VŠETKÝCH SLOVANOV, ktoré „apoštoli Slovanov“ – či už reálni alebo vymyslení, ale ako fenomén dlho efektívni – naložili na všetko Slovanstvo kedysi v Nitre. Posledná meditácia je zároveň aktivácia Sily JAR, ktorá mení mužov na nepremožiteľných bojovníkov, pre ktorých neexistuje žiadna prekážka, ak ide o obranu svojej domoviny, ak ide o PRESADENIE SPRAVODLIVOSTI.

Mnohí sa pýtate, či naozaj sledovanie záznamu seminárov nemá praktický účinok na tých, ktorí sa seminára nezúčastnili. Tu môžeme iba zopakovať, že výstup Živatmy nahor po Zlatej strednej Púti Duchovného Osvietenia je možný iba a výlučne vtedy, ak sú odstránené prekážky jej výstupu nahor. Tieto prekážky sú všetky negatívy, strachy, výčitky a vôbec všetky tie veci, ktoré sa v meditáciách vymenovávajú a od ktorých sa ľudia „odpisujú“, t.j. pod kontrolou toku energií vedúcej semináru ich odstraňujú.

Často sa v praxi stáva, že do našich jemnohmotných tiel sú vložené rôzne cudzie, negatívne programy. Počas života nám ich posiela množstvo subjektov, a teda sú aj rôznej sily. Vzhľadom na to, že sme obalení mnohými jemnohmotnými telami, tak tie programy, ktoré sú prilepené na vnútorných telách neraz nie sú viditeľné zvonku, ale ich pôsobenie trvá. Znamená to, že hoci to zvonku nemusí byť viditeľné, aj tak sú naše rozmernostné aj čakrové štruktúry rôznym spôsobom deformované, t.j. poškodzované.

Tento problém bol na seminároch odstránený u všetkých účastníkov tak, že boli obodrané všetky pôvodné priestorové aj čakrové štruktúry a nahradené etalónovými. Táto riadená meditácia prebehla na každom seminári v druhej polovici prvého dňa. Teda všetci odchádzali po prvom dni domov už s etalónovými priestorovými aj čakrovými štruktúrami. Okrem toho sústavne prebiehali čistky negatívov, čo umožnilo aj to, že Živatmy všetkých zúčastnených boli pod riadením vedúcej seminára vyvedené nahor, do úrovne 16. rozmernosti. Tento stav si všetci účastníci dobre zapamätali, a tak dnes nemajú problém rozpoznať, kedy sa na takomto stupni rozšírenia Vedomia nachádzajú.

Len poznamenajme, že práve výstup Živatmy do 16. rozmernosti – a udržanie sa tam – je naše „domáce prostredie“, t.j. existencia v 16. rozmernosti. Takýto človekovia sa nemusia obávať „Armageddonu“, t.j. toho, čo do 3-4 rokov (maximálne) možno očakávať. Takýto jedinci nebudú zlikvidovaní vysokofrekvenčným úderom, pretože sú sami nad silou úderu vyššej frekvencie. Tento stav však nepríde sám od seba, iba pasívnym pokračovaním v aktuálnej hre a spoliehaním sa na to, že „dnes tak robia všetci“. Nerobia tak všetci. Veď už poznáme citát E. Deminga: „Meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné“.

A len na okraj dodajme, že rôzne proklamované príchody 4. či 5. rozmernosti (dimenzie) nestačia. Ide totiž iba o výstup Živatmy do 4. či 5. priestorovej aj čakrálnej štruktúry. 16. rozmernosť je náš „domov“.

Toto sme opísali preto, lebo v takomto stave Vedomia môže každý, kto sleduje hoci aj videozáznam akéhokoľvek seminára byť plne účastný všetkého, čo na ňom prebieha tak, ako keby na ňom bol.

Nevylučujeme, že sú takí, ktorí vedia o čom je reč a vedia sa takto očistiť – ale väčšina ostatných s najväčšou pravdepodobnosťou nemá potuchy, ako také niečo vyzerá. Napriek tomu je určite prospešné sledovať záznamy všetkých seminárov N. P. Tokarevej, pretože medzi meditáciami a čistkami vždy odznie ohromné množstvo informácií, ktoré proste nie je možné nikde inde získať.

Opakujeme aj to, že VEDMÁM ZO SIBÍRI SA NIKTO VO SVETE NEVYROVNÁ. Čas Slovanov (vrátane Rusov aj Slovienov) je proste tu a teraz.

Možno nezaškodí sa zmieniť o faktore, ktorý sa v čistkách a meditáciách spomína: fantómové výtvory. O čo ide?

Žijeme v systéme, ktorý nás považuje za dojné kravy – ale to už vieme. Jeho cieľom je stiahnuť z nás za čo najkratší čas všetku životnú energiu, ktorú sme v danej inkarnácii dostali. Veď prečo by mali čakať 500 či 800 rokov, ak ju dokážu z nás stiahnuť za 80 alebo aj hodne menej rokov života? Preto alkohol, cigarety, drogy, energetické nápoje, športový sex (najlepšie ako forma denného cvičenia), GMO a podobne. To všetko sú nástroje na takú úpravu výstupu systému (podľa ich „stravovacích noriem“), aby sa kvalita nášho života čo najviac znížila a opotrebovanie aby bolo za čo najkratší čas čo najvyššie (náklady sú predsa peniaze). Odpájajú nás len v posledných 15 sekundách života, ale to už nikto nikomu nestačí nič povedať. Ospravedlnenia však niet. Za naše porušovanie Konov Stavby Sveta majú od Stvoriteľa právo tak konať. Takže – a to treba mať na pamäti – oni NEKARMUJÚ. To len my. Vôbec vidno, že mnohí ľudia majú veľmi naivné predstavy o Karme.

Určite každý videl v nejakom filme, ako „zlý“ čarodejník zhotovil fantómový obraz obete (bábku cieľovej osoby) a potom do nej pichal ihly, rezal ju, udieral o roh stola a podobne. Táto technika woo-doo je naozaj funkčná (za určitých podmienok) a nie sú s ňou žiadne žarty. Málokto však vie, že globálny systém zberu biometrických údajov od všetkých obyvateľov (dávate ich pri vyhotovovaní občianky či pasu) bolo zavedený Temnou hierarchiu práve preto, aby bol na každého obyvateľa vytvorený fantómový Obraz (výtvor), hoci v tomto prípade v kybernetickom priestore. Napriek tomu však je použiteľný na ovládanie obyvateľstva presne tak, ako „zastaralá“ metóda bábik a ihiel. Preto toľko chorôb, depresií a potreby liečiť sa či kupovať lieky a podobne. Kto by si chcel princíp trochu viac priblížiť, tomu odporúčame film 13. podlažie.

Nakoniec sa nezaškodí vyjadriť ešte k jednej veci na základe ktorej nám niektorí najmenej inteligentní začali posielať maily s nadávkami. Robiť tak môžu – ale vhodnejšie by bolo začať používať vlastný rozum.

Rozumieme tomu, že mnohí si vytvorili „externými dodávkami“ informácií virtuálny svet, v ktorom netreba rozmýšľať a stačí iba pasívne preberať „update“. A zrazu to, čo si mohli na našej stránke prečítať im tento svet rozrušilo od základov. Namiesto toho, aby začali samostatne rozmýšľať sa hneď pustili s urážkami na zdroj „nekompatibilnej“ informácie.

Ďalší faktor často je ten, že slovo nielen vyslovené ale aj napísané vždy vyžaruje svoje spektrum energií. Sú bytosti, ktoré proste nevydržia takéto frekvencie a preto sa ich hneď snažia znížiť na im blízku, nízkofrekvenčnú informáciu. Teda namiesto toho, aby na sebe pracovali emotívne reagujú na zdroje ich nepohody. Riešia však dôsledok, nie príčinu.

Cieľom ich kritiky sú informácie o vládnucej vrstve v Rusku a ich spôsobe riadenia politického režimu. Treba si vyjasniť jednu dôležitú vec. Všetky informácie, ktoré takto podávame pochádzajú od tých najkompetentnejších, t.j. od občanov Ruskej Federácie. Dlho sme nechceli veriť tomu, čo nám naši známi a priatelia hovorili, lebo sme podľahli faktoru putinizmu. Ale všetko, čo v tomto smere uvádzame pochádza priamo od tých, ktorí celý svoj život prežili v Rusku. A kto z nás im má právo povedať, že Rusi nerozumejú tomu, čo sa u nich doma v Rusku odohráva pred ich očami už 25 rokov? Pravda je vždy hodnotnejšia ako ilúzie.

Druh argumentov, ktoré nám takýto dodávajú je však iba na úrovni urážok, pričom my sme nikomu z nich nenadávali. A ako prišli k tým „pravdám“? Nuž, sedia na zadku, ťukajú do klávesnice počítača, do Ruska nechodia, Rusov a ich reálny život nepoznajú a čítajú nanajvýš tak rabína Piakina a štátne médiá kontrolované RPC…

Každý, kto verí štátom kontrolovaným médiám iba dokazuje, že je ľahko ovládateľný, manipulovateľný. Potom si však zaslúži to, čo za to „zožne“. Jednoduchý princíp príčiny a dôsledku.

Ak sa v Rusku do polroka začnú diať veci, ktoré sme spomínali a aktuálni pochlebovači budú v štátnych médiách vymenení – čo potom povedia? Že ruský národ nemá právo byť taký, ako chce, ale že sa má chovať podľa ich predstavy? Veď oni predsa lepšie vedia – spoza klávesnice PC – čo je v Rusku správne a čo nie.

A podľa akej šablóny sa potom máme chovať my? Nuž veru tí, ktorí si už zvykli na cudzie šablóny nikdy zmenu v našej krajine nezačnú. Veď predsa naši vysokí štátni úradníci sú tí najlepší na svete… aspoň to sami o sebe navonok vyhlasujú. A žeby niečo iné o sebe vyhlasovali vysokí štátni úradníci hoci v Rusku?

A my ostatní pamätajme: ŠTÁTNI POCHLEBOVAČI NIE SÚ NÁROD. Nikdy a nikde. Oni iba z národa žijú.

12.11.2018

NAŠI PARTNERI: