ČISTENIE JEMNOHMOTNÝCH TIEL IV

16. novembra 2018 | METAFYZIKA, SEMINÁRE

Prinášame posledný z cyklu štyroch seminárov N. P. Tokarevovej v našej zemi, Zemi Slovienov. Tento – posledný – sa uskutočnil v Brne, predtým bol prvý a druhý v Poprade a v Nitre. Už sme spomínali, že každý seminár bol svojim spôsobom špecifický, aj keď zároveň obsahoval presne ten istý program. Má teda význam si pozrieť každý seminár – teda aj tie, na ktorých ste neboli fyzicky. Každý, kto sa zúčastnil čo aj len jedného môže čerpať z každého z nich. Ale to už určite každý účastník pocítil sám.

Mimoriadne dôležité je, aby začali spolu pracovať naše beregine. To je tá sila, ktorá dokáže efektívne meniť stav vecí v našich zemiach. Teda žiadni cudzinci a nimi používané a ešte doteraz nasadzované metódy – naša zem je NAŠA ZEM. Zvykajme si!

Čo všetko priniesli tieto semináre budeme zisťovať ešte dlho. Ale už po prvom bolo jasné, že Svet sa mení, že náš Svet – Svet Slovanov – je na dosah ruky. Nie je v ďalekej a hmlistej budúcnosti – je TU A TERAZ. Jeho materializácia závisí už len od nás.

V tejto súvislosti pridáme ešte materiál zo stránky Nadeždy Petrovny. Tento príspevok má veľmi aktuálnu tému – ktorú sme si doteraz vôbec neuvedomovali:

ŽENY A MUŽI

Ženy a muži sú v podmienkach 12-rozmernej Hry veľmi odlišní. Ženy prichádzajú na Zem BEZ KARMICKÉHO NÁKLADU. Ony sa tu rodia preto, aby zabezpečili podmienky KARMICKÉHO ODPRACOVÁVANIA pre mužov.

Vysoké Duše, ktoré sa rodia v tele muža, prichádzajú s predsavzatím realizovať svoju Hru. Ešte pred narodením súhlasia s podmienkami Hry, s jej parametrami a Karmou. Už pred narodením vedia ako budú hrať a aké sú ich pozície.

Ženy prichádzajú do Hry nehrať. Prichádzajú preto, aby zabezpečili mužom čistotu prechádzania ich Hry – životnej lekcie.

Žena je Beregiňa. Už od počiatku má v sebe všetky potrebné vlastnosti Vedmy, pretože na nej leží zodpovednosť „udržať“ priestor, oslobodzovať muža od všetkého, čo mu môže prekaziť plán jeho odpracovávania na Zemi.

Celá 12-rozmerná Hra je určená pre odpracovávanie – Hry mužov. Sú to mužské Hry. Ženy, narodiac sa na Zemi, nemajú právo nemať muža. Muža, partnera, pretože ich predurčenie je ochraňovať muža.

Dievčatá boli od malička vychovávané nie prisluhovať mužovi, ale ochraňovať ho. Pretože ona je čistá z pohľadu odpracovávania, ale muž musí odpracovávať.

Žena mala povinnosť vedieť ako oslobodiť seba, muža a deti od všetkého negatívu, ako vytvoriť komfortný priestor pre život rodiny, udržiavať v „čistote“ muža, deti, svoj priestor, poznať Obrady, zariekania, ochranné energie. Ani muž nemal právo žiť osamote, bez ženy, pretože bez priestoru – ktorý vytvára žena – jeho hra je beztvárna a nemá zmysel.

Dnes žena, narodiac sa na Zemi, nemá Karmické odpracovávanie, ale naťahuje ho sama na seba. Tým porušuje buď Kon Vesmíru, alebo sťahuje na seba odpracovávanie z mužov, ktorí žijú vedľa nej: z muža, syna, zaťa…

Zdroj

16.11.2018

NAŠI PARTNERI: