ČLOVEK S VEĽKÝM „Č“ – ČASŤ DRUHÁ

26. decembra 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OBRAZY RODNEJ VIERY, ZÁKLADY

Dnes nám mnohé zdroje „zasvätene“ radia, čo je naozaj správne. Hoci sa to na prvý pohľad zdá byť pozitívnym javom, nedajme sa oklamať. Za každou skupinou neohrozených poradcov je vždy akási skupina administrátorov. V skutočnosti – z védického pohľadu – nikto nám nemôže povedať, čo je pre nás správne a prospešné – okrem nás samých. Inak je to vždy iba projekcia cudzej propagandy – aj ak tvrdí že nemá obrady a rituály – čo už je samo osebe obradom, pretože sa jedna skupina snaží meniť energeticko-informačný stav cieľovej skupiny. Po inicializácii spoločnou účasťou – obradom – zmanipulovaní jednotlivci budú pokračovať v tomto energeticko-informačnom pôsobení samostatne, čo už bude rituál.

predchádzajúcej časti sme si krátko uviedli rozdelenie kastových skupín, ale načo nám to je dobré? Odpoveď je jednoduchá – ako môžeme vedieť, či to, čo robíme je pre nás správne alebo nie, ak nevieme kto sme? Teda prvou a nevyhnutnou podmienkou, ktorú musí každý hľadajúci nájsť, je odpovedať samostatne na otázku KTO SOM? A tu už záleží na kvalite Poznania.

Poznanie nemôžeme nadobudnúť kým plne neotvoríme svoju Rodovú pamäť, ktorá obsahuje informácie nielen o našej materializácii na tejto Zemi, ale aj z iných Zemí. Rodová Pamäť má TRI úrovne. Vesmír pozostáva zo Sveta Javi, Sveta Navi a Sveta Pravi. Im zodpovedajú – ako hore tak dole, ako vnútri, tak navonok – Telo, Duša a Duch. Premietnutím do Rodovej pamäte nájdeme jej zložky: Fyzickú, Energetickú a Duchovnú. Ak má byť evolučný vývoj plnohodnotný, tak Rodová pamäť musí byť otvorená na všetkých troch úrovniach našej existencie: fyzickej, energetickej aj Duchovnej.

FYZICKÁ PAMÄŤ je Rodová pamäť na fyzickej, t.j. genetickej úrovni (DNK). Dopracujeme sa k nej zdokonaľovaním Chrámu Tela, t.j. starostlivosťou o každú bunku nášho tela.

ENERGETICKÁ PAMÄŤ je naše energetické telo, t.j. všetky jemnohmotné zložky. Ide o spomenutie si kde a kedy sme sa v minulosti narodili – vrátane iných Zemí, Kultúr a podobne. Každou inkarnáciou nám pribúda jedna vrstva na energetickom tele.

DUCHOVNÁ PAMÄŤ obsahuje všetky materializácie Živatmy našej a aj všetkých Živatiem nášho Bytia (každej bunky) vrátane tých, ktoré tvoria jemnohmotné telá a obálky, t.j. doterajší vývoj Živatmy vo všetkých ríšach Zeme (minerály-rastliny-zvieratá-ľudia).

Učenie Slovansko-Árijských Véd hovorí, že nie je možné voľne postúpiť výlučne do Duchovnej formy existencie skôr, kým nie sú rozviazané všetky karmické uzlíky na Telesnej a Energetickej (Duševnej) rovine. Sme uväznení v KARMICKEJ SIETI, a to aj cez príbuzných na všetkých iných Zemiach, kde žijú členovia nášho Rodu.

Učenie Indických Véd (v dnešnej podobe) opisuje iba sféru Duchovnej úrovne (Živatmy), nižšími sa NEZAOBERÁ – ani Rodom. Na úrovni Živatmy existujú iba nadnárodné spojitosti, ale táto úroveň je až za fyzickou a energetickou úrovňou. Tieto skutočnosti boli navodené pravdepodobne úmyselne v minulosti. Bez rozviazania karmických uzlíkov na fyzickej a energetickej úrovni však evolúcia nemôže byť plnohodnotná. Ak aj niekto dosiahne v tomto smere nejaké výsledky, aj tak bude nakoniec stiahnutý nazad, pretože karmické uzlíky na nižších úrovniach musia byť rozviazané najskôr.

Teda najskôr si musíme odpovedať na tri základné otázky:

  • KTO SOM JA
  • AKÚ ÚLOHU MÁM V TOMTO SVETE
  • ČO BUDE SO MNOU PO SMRTI

Skutočnú odpoveď však nájdeme len vtedy, ak sa dozvieme odpoveď na KTO SOM na telesnej, energetickej aj Duchovnej úrovni. To je správny proces otvárania Rodovej pamäte.

Postaviť na Oltár svojich Predkov a začať si ich CTIŤ je už PREJAVNIE konkrétneho úsilia na OTVÁRANIE RODOVEJ Pamäte. K takto prejavenému úsiliu patrí aj slávenie Prastarých Sviatkov a Obradov – je to konkrétny prejav ZDRAVOMYSLIA. V Indických Védach sa o Predkoch nehovorí. My sme „osamelí“, oni sú „oddelení“. To je však možné JEDINE VTEDY, ak sú rozviazané všetky KARMICKÉ UZLÍKY. Dovtedy NIE je reálne postupovať IBA vo vývoji Ducha, pretože nie je splnená povinnosť pred Rodom.

Indické Védy podávajú „konečný výsledok“, t.j. všetko už „prečistené“, vysoké. Hovoria o tom, že sa možno materializovať (inkarnovať) kde chceme, bez ohľadu na Rod.

Slovansko-Árijské Védy podávajú všetko od základov. Ak proces riadime, tak máme prirodzený záujem, aby sa v našom Rode materializovali IBA členovia nášho Rodu. Načo máme materializovať svojich nepriateľov, démonov, alebo hoci aj členov cudzích Rodov?

Takýto postup NEZRÝCHĽUJE EVOLÚCIU. Až keď Človek začne RIADIŤ svoju EVOLÚCIU – až vtedy sa môže materializovať KDE CHCE. Ale aj vo vlastnom Rode sú takí, ktorí zišli z cesty evolúcie a treba im pomôcť dostať sa naspäť. Ak sa materializujeme vo svojom Rode, rozväzujeme karmické uzlíky. Pamätajme, že práve kvôli karmickej sieti sa normálne nemôžeme materializovať v INOM národe.

Sme členmi Rodu, preto nemožno spasiť len seba a o ostatných v Rode sa nestarať. Musíme sa starať o 3 „ďalšie Rody“, preto je v staroslovienčine výraz pre Rodinu „СѢΜѦ“ (dodnes používaný v ruštine). Znamená SEDEM krát JA (t.j. sedemkrát MOJA ZODPOVEDNOSŤ). Duše sa materializujú v Rode opakovane, ale navzájom si menia miesta. Preto 1x JA je priamo viazané na 3x JA (Otec, Dedo, Pradedo) z jednej strany a 3x JA (syn, vnuk, pravnuk) z druhej strany. Za normálnych okolností v tomto rozsahu – o ktorý sa „starám JA“ – nie je moja Živatma, ale Duše Predkov, t.j. členov môjho Rodu.

Pri hľadaní odpovede na základnú otázku „KTO SOM“ je dôležitý termín „ŠŤASTIE“. V pôvodnom tvare je to zložené slovo z „S+ČASTÍ“. Šťastný je ten, kto má všetky časti pokope, t.j. má všetko potrebné a to mu spôsobuje Radosť.

Pretože každý má svoje úlohy na púti evolúcie, tak šťastný môže byť iba vtedy, ak ich plní. Vo Védach sa na túto tému hovorí:

KEĎ SME ČASŤOU SPOLOČNÉHO CELKU – TEDA NAJVYŠŠIEHO – A PLNÍME SVOJU DCHARMU – TO JE ŠŤASTIE.

Ctiť Bohov znamená nasycovať sa ich Silou. Ale ako ich možno ctiť? Jedine plnením si svojich povinností. Každá Kasta má svoj špecifický okruh povinností. Preto musíme najskôr zistiť v akej sme Kaste. Bez toho sa nedá poznať, kto má čo robiť, pretože podľa Véd možno povedať:

SPLNIŤ SVOJU ÚLOHU AJ NEÚPLNE JE DÔLEŽITEJŠIE AKO CUDZIU VRCHOVATE

Teda tak, plniť úlohy iných nepomôže nikomu – veď len pozrime ako nám dnes Smerdi riadia vládu aj parlament…

Vo Védach je odpoveď ako zistiť, kam patríme. Dajme si ruku na srdce a opýtajme sa čestne samého seba. Podľa Véd možno rozdeliť ciele na 4 základné skupiny:

PRVÁ SKUPINA: Jesť, piť, brániť sa a urobiť sebe podobného – ak toto osoba dostane a bude šťastná, je to SMERD (ŽITEĽ);

DRUHÁ SKUPINA: Nestačí mu to, čo je v Prvej skupine, ale chce mať normálnu rodinu, zdravé potomstvo, pekný dom, záhradku, chatu, sad… – ak toto všetko človek dostane a bude šťastný, je to VES (ĽUDINA);

TRETIA SKUPINA: Ak dosiahne všetko v Druhej skupine ale vidí, že to všetko treba vedieť aj ubrániť, ak sa drží vojenskej cti – je to schopný verejný činiteľ a vojak, t.j. VÍŤAZ (ČLOVEK);

ŠVRTÁ SKUPINA: Ak sa už dosť nabojoval a vidí, že všetko je len hra, ak chce vedieť kto je, aký význam má jeho život a čo po bude smrti – je to VEDÚN (MUDRC, AS).

Ak sa podceníme, životné úlohy ľahko zvládneme, ale celý život nebudeme šťastní – neboli to naše úlohy, ale nižšej Kasty. Ak sa preceníme, nikdy nebudeme stíhať a tiež nebudeme nikdy šťastní. Normálny život človeka začína vtedy, keď si zodpovieme všetky TRI základné otázky. Ale odpovede musíme dostať pomocou ZDRAVOMYSLIA a nie VLASTNÉHO NÁZORU.

Takže teraz môžeme špecifikovať čo znamená byť Človek s veľkým „Č“. Ak by sme sa vrátili k obrázkom z prvej časti – napríklad vzťahu výšky Duchovného (evolučného) vývoja a biopoľa:

Poľahky vidíme, kto to je Človek s veľkým „Č“. Odpoveď je jednoduchá – je to jedno z našich JEMNOHMOTNÝCH TIEL. V žiadnom prípade nie koniec evolúcie, v žiadnom prípade nie Dokonalosť. Len etapa na nekonečnom schodisku evolučného vývoja. A „JA“ to je jedine a výlučne ŽIVATMA, t.j. Duchovná častica Najvyššieho, ktorá je MIMO ČASU A PRIESTORU a s ktorou sa stotožňujeme. Človek je iba Vedomie umiestnené na nejaký vek za čelom. Nič viac a nič menej. Rozhodne to nie je málo, ale v žiadnom prípade to nie je absolútny vrchol evolúcie. Z pohľadu Staroslovienskej Bukvice to je prechodová entita vyjadrená Obrazom Ѿ (Ot).

Stotožňovať sa s kategóriou ČLOVEK je niečo podobné, ako stotožniť sa napríklad s autom. Do auta nastupujeme a vozíme sa v ňom. Keď ho už nepotrebujeme, tak z neho vystúpime a existujeme mimo neho. Ak je nevhodné na používanie, tak ho vymeníme za nové. Rovnako je to s evolučnou kategóriou Človek s veľkým „Č“. Sú ľudia, ktorí vedia cestovať v Astrále. Oni dobre vedia, že sa môžu dostať do úrovne jemnohmotného tela „Človek“, ale vedia sa dostať aj z neho von a pozrieť sa naň zboku. Ak sa na niečo môžem pozrieť z boku, t.j. zvonku znamená to, že to NIE SOM JA.

Ak niekto tvrdí, že je Človek s veľkým „Č“ nedajte sa takým zmiasť ani ohúriť, nedošiel nedostihnuteľne ďaleko v evolučnom vývoji. Je to principiálne to isté, ako keby sadol do auta a začal kričať: „Ja som auto, titííít, dajme mi jesť… dajte mi piť… chcem benzín, chcem naftu… potrebujem olej a vodu…“ Je to presne ten istý princíp – odlišná je iba úroveň. V závislosti od výšky evolučného vývoja sa jedno aj druhé môže zdať vrcholom… ale určite NIE JE.

Najstaršia kniha Indických Véd je Rigveda. V nej sa okrem iného hovorí aj to, že túto Múdrosť im priniesli bieli Mudrci spoza Himalájí. V Slovansko-Árijských Védach máme Knihu Svetla, ktorá opisuje vznik a vývoj Vesmíru:

„RIG“ znamená žiarenie, žiarivý. ERIG – dnes Erik – je staré meno našej Kultúry. Znamená „Žiarivý“, t.j. ten, kto „žiari“. Žiarivé dieťa šťastných rodičov.

Rigveda je opis Sveta Svetelných Žiarení, t.j. jedného zo Svetov Slavi. V Knihe Svetla je uvedený zoznam všetkých harmonických Svetov na ceste k Pravi:

Svety pozdĺž Zlatej Cesty rozpoložené, to sú tie, o ktorých sa hovorí v Prastarých Védach:

Ak je Svet ľudí štvorrozmerný, tak Svety, rozpoložené pozdĺž Zlatej cesty, majú nasledovné množstvo rozmerov:

Svet Legov – 16,

Svet Arlegov – 256,

Svet Aranov – 65 536,

Svety Svetelných Žiarení – 65 5362,

Svet Nirvány – 65 5364,

Svety Začiatkov – 65 5368,

Svet Duchovnej Sily – 65 53616,

Svet Poznania – 65 53632,

Svet Harmónie – 65 53664,

Svet duchovného svetla – 65 536128,

Svety Duchovného Vlastníctva – 65 536256,

Svet Konu – 65 536512,

Svety Tvorenia – 65 5361 024,

Svet Pravdy – 65 5362 048,

Svety Ochrancov – 65 5364 096.

Existujú aj Svety ležiace medzi nimi:

Päť, sedem, deväť, dvanásť a menšie, čo do počtu rozmerností.

Na konci Svagy prechádza hranica, Za ktorou sa začína Velikánsky Svet Pravi.

Okrem harmonických a Svetov medzi, rozpoložených pozdĺž Zlatej Cesty, existujú reálnosti VSTUPUJÚCE:

Času, Priestranstva, Blúdiacich duchov, Meniacich sa Obrazov, Tieňov, Zvukov, Čísel, Svet Tmy,

nazývaný aj Peklom, bez dna, kde vošli najťažšie častice prvovytvorenej Temnoty.

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

Svety pozdĺž Zlatej Cesty rozpoložené sú harmonickejšie a

dokonalejšie ako Reálnosti medzi Svetmi.

Takto, hoci v reálnosti piatich rozmerov je viac možností Pre vývoj Duchov než v našom Svete Javi,

ale kvôli večnej neusporiadanosti v Reálnosti piatich rozmerov často

vybuchujú častice prvovytvorenej Temnoty.

Svety Svetelných Žiarení opisuje Kniha Svetelných Žiarení, t.j. RigVeda. Nad týmito Svetmi je rozpoložený Svet Nirvány… a tak ďalej. Je to proste tak – podobnosť priam bije do očí. Máme množstvo jemnohmotných tiel, ktoré zodpovedajú množstvu mnohorozmerných Svetov. Ako vysoko naša Živatma natrvalo vystúpi, tak vysoko sme evolučne postúpili.

Už sme písali o energetickom jave, ktorý nazývame Slnečný vietor. Keď ráno vychádza Slnko, tak všetko živé v Prírode na chvíľu znehybnie (3-4 minúty) a naberá energiu zo Slnečného vetra. Potom s ňou vystačia na celý deň.

Ako hore tak dole, teda existuje aj jav, ktorý nazývame Galaktický vietor. Keď vychádza Slnečná sústava zo zákrytu, začína na Zem dopadať galaktický vietor (od konca Noci Svaroga). Môže trvať 20-50 rokov. Tiež dodáva energiu obyvateľom Zeme. Na oveľa dlhšie obdobie.

Preto kto si spustil aký program, taký výsledok mu aj galaktická energia „pomôže“ uskutočniť: vývoj alebo deštrukciu. Dnes sa však väčšina ľudí intenzívne zaoberá sebalikvidáciou – stačí sa poobzerať okolo seba… Platí známe príslovie: Kto chce kam – pomôžme mu tam. Všetko podľa miery evolúcie. Nikto cudzí nás súdiť nebude – všetko „zvládame“ my sami.

Zabudli sme, že naša najsilnejšia zbraň – ktorej sa GP obáva – je Kolektívne Vedomie. Čo si spolu predstavíme, to sa aj stáva Skutočnosťou. Preto nám podsúvajú im potrebné myšlienky. Ak na ne všetci myslíme, stávajú sa skutočnosťou – vďaka NÁM, nie vôli Bohov! Vyšné Sily nemajú plán zlatej miliardy a podobné veci. Existuje však skupina, ktorá nám túto myšlienku podsúva – ako aj mnohé iné. Ak silnie znamená to iba to, že jej venujeme našu pozornosť, že sa usadila v našom vedomí a už ju kŕmime svojou životnou energiou. Na všetko také a podobné stačí maličkosť: naša pozornosť. Takto sa naozaj môže materializovať – ale iba vďaka nám a našej zarytej nevedomosti.

Ak berieme do úvahy fakt, že Kolektívne Vedomie a želanie sa uskutočňuje, tak Systém vytvorený GP (Matrix) používa na svoju ochranu najmä tieto dve veci:

  • Nejednotnosť (rozdeľ a panuj);
  • Stav polospánku na úkor neustálej vnútornej činnosti, ktorá napĺňa mozog všemožným odpadom v podstate na 100%.

Zvyšok vystačí akurát tak na množenie a jestvovanie, t.j. jesť, piť, spať a urobiť sebe podobného. Systém potrebuje Smerdov. Tí sa riadia najlepšie.

A práve kvôli eliminácii jednej z našich najsilnejších zbraní – Kolektívneho Vedomia – dnes existuje celý – ako hovoria Tibeťania – Duchovný supermarket „Slovanstva“. Všetky „slovanské“ smery aj tak podávajú iba čriepky mohutného védického Poznania. Zo svojho uhla pohľadu – presnejšie z uhla pohľadu ich administrátorov.

Toľko by vari aj nateraz stačilo. Nedajte si nahovoriť, že ste auto – alebo iba Človek s veľkým „Č“. Sme oveľa viac. Takéto „ciele“ sú dobré akurát pre tých, ktorí nepoznajú Védy.

26.12.2017

NAŠI PARTNERI: