ČO BUDE V AMPULKÁCH?

1. augusta 2020 | OKOLO SVETA, UDALOSTI

https://www.youtube.com/watch?v=7lEwY9eRiB8

Politici a im prisluhujúce médiá nás už systematicky pripravujú na druhú vlnu psychopandémie. Je známe, že na Slovensku zomiera denne 38-40 onkologických pacientov, pričom – ako hovoria lekári – najväčším zabijakom sú srdcovo-cievne choroby, ale sú aj mozgové príhody, cukrovka, atď., atď. Ak máte niekoho s onkologickým ochorením, tak viete, že pacienti si musia doplácať ešte aj za opiáty… Pred supermarketmi vídavame smutné obrázky rodičov, ktorí stoja s pokladničkami a žobrajú nakupujúcich, aby im prispeli na všakovaké potrebné operácie ich detí. Teda demokrati zruinovali socialistický – samozrejme bezplatný – zdravotnícky systém a urobili si z neho podnikateľský business. Nič nie je zadarmo, všetko si treba platiť. Niečo také v socializme neexistovalo.

A tu zrazu – aká to dobročinnosť – nás chcú všetkých ZADARMO očkovať proti akejsi nepochopiteľnej chorobe, ktorá zabila u nás za 3 mesiace menej (ak vôbec) obetí, ako jednodňová onkologická záležitosť. Prečo týmto trpiacim nepomáhajú zadarmo, ale s fiktívnym vírusom sa rozhodli zatočiť? Mimochodom, nezaškodí trochu latinčiny. Slovo „vírus“ je latinského pôvodu a znamená „OTRAVA“ (JED)! Žeby išlo o prirodzenú náhodu?

Pretože tento proces je riadený z jedného centra, tak je v podstate jedno ako získavame informácie. Preto odporúčame našim čitateľom zaujímavé video, v ktorom sa profesionál, lekár, vyjadril k problematike pripravovanej násilnej vakcinácie. Obsah našich „vírusovo-odborných“ relácií radšej ani neporovnávame. Všetci na obrazovkách sú so všetkým spokojní, len počúvajte stranu a vládu. Je jedno akú, aj tak noty prichádzajú spoza hraníc.

Prinášame niekoľko momentov z celého videa kanálu Stalingrad, teda neoficiálneho, neputinovsko-nepiakinovského zamerania.

Rozhovor s MUDr. Igorom Gundarom je zameraný na problematiku pripravovanej vakcinácie. Dá sa predpokladať, že vírusová pandémia riadená politikmi od marca 2020 mala za úlohu aktivizovať pandémiu strachu a stádový efekt „nevyhnutnej potreby“ vakcinácie. Ale je takéto očkovanie pre človeka bezpečné? Očividne ktosi sedí v pozadí celého projektu, koho úlohou bolo zahnať masy do pandémie strachu. Existuje veda, ktorá sa nazýva sociálna psychológia. Práve táto pozná jav zvaný „stádo koní“. Čosi – známe iba málokomu – dá do pohybu stádo koní, ale keď sa raz rozbehne, tak sa už v ňom ženú všetci, aj keď príčina cvalu im nie je známa. Takto sformovali pandémiu strachu, ktorá ženie ľudí k hlúposti, realizuje ekonomický rozklad, zhoršuje podmienky individuálnej existencie, pričom v Dume už pripravujú zákon o nútenej vakcinácii. Ak by takéto niečo riadili skutoční lekári, tak tým by bolo na vyvolanie chaosu a izolácie obyvateľstva potrebné predložiť najskôr relevantné podklady, nejaké konkrétne skutočnosti založené na vedeckom podklade. Nič také sa nestalo.

Teraz sa však pozrieme na problém z iného uhla. Principiálne – podľa MUDr. Gundarova – vidno tri okruhy problému.

Prvou oblasťou je samotná otázka opodstatnenosti vakcinácie ako takej, všeobecne. Áno, vakcinácia už v minulosti zachránila množstvo životov. Existovalo množstvo nákaz, ktoré boli v ZSSR zvládnuté aplikáciou vakcinácie, a ktoré dokázateľne pomohli, zachránili množstvo nielen dospelých, ale aj detí.

Druhou oblasťou je fakt, že už nie sme v ZSSR, alebo v našom prípade v ČSSR. Za socializmu všetky takéto opatrenia riadil štát formou profesionálnych, odborných ústavov. Všade bol tvrdá, dôsledná kontrola, prísne štandardy (normy), spracovávali sa konkrétne údaje, bolo známe kto preparát vyvinul, ako prebiehalo testovanie, kto ho vyrába, jeho detailné zloženie, spôsob nasadenia, kontrolné mechanizmy, systém diagnostiky, presne stanovené kontroly, overovania, muselo prebehnúť testovanie a experimenty, aby bola úplná istota, že neexistujú žiadne negatívne či vedľajšie účinky. A teraz? Je absolútne nejasné, kto (a či vôbec) všetko toto robí. Vidno to aj na testovacích súpravách. Neexistuje štandard – norma – na kontrolu kvality testovacích súprav. Nikto ich neporovnáva, všetci však prisahajú, že je to to najlepšie, čo existuje. Ale v skutočnosti nám vôbec nie je známe, čo v nich vlastne je. Vyhadzujú stále akési tupé, nič nehovoriace štatistiky. Dnes sa skrátka nedá celej tejto konšpirácii veriť, a to ani najmenej.

Najdôležitejšie je v skutočnosti to, že nikto nevie, čo vlastne bude v ampulkách, ktoré sa chystajú do nás a našich detí násilne vpichovať.

Hovoria o akýchsi zahraničných zdrojoch, ktoré čosi vyrábajú, kdesi vyrábajú. Kto to vyvinul? Ako obstálo testovanie? Aké sú porovnávacie testy, vedľajšie účinky a pod. Nič skrátka nie je známe. NIČ!

Je potrebné zostaviť nejakú nezávislú, expertnú komisiu z odborníkov na úrovni štátu, ale nie politickú. Títo skúsení odborníci s dlhou a známou praxou (nie kindermanažment) by mali preveriť všetky vstupy, údaje, overiť všetky možnosti, zostaviť technológiu štandardizácie celého procesu…

Ak nič takéto neexistuje, tak žiaden psychicky zdravý človek by takémuto niečomu nemal vystaviť svoje deti či vnukov.

Tretím okruhom je násilné zavádzanie. Podriadiť sa síce netreba, ale nezaočkované deti sa chystajú nevpúšťať do škôl. Ak sa rodičia rozhodli, že deti zaočkovať nedajú, tak trpieť bude dieťa, nezakončí školu, nebude mať vzdelanie..?

Čo do podstaty opisu týchto opatrení ide o zločin. V ruskej Ústave je doslovne pod §21 uvedené, že vykonávanie akýchkoľvek pokusov s človekom bez jeho súhlasu je striktne zakázané. A vakcinácia je vždy pokus, pretože reakcie ľudí nie sú nikdy jednoznačné. Naši odborníci by sa mali pozrieť do našich zákonov, niečo také by sme mali mať aj my – ako pozostatok ČSSR, keď sa o človeka ešte starali.

Lekári od nás dnes všade žiadajú, aby sme im podpisovali tzv. informované súhlasy. Ale lekár pred zaočkovaním je tiež povinný nás informovať o všetkom, čo sa týka vakcíny. Má povinnosť očkovaného oboznámiť – ak to žiada – so zložením vakcíny, frekvenciou možných reakcií, ktoré môžu nastať, možnými vedľajšími účinkami a podobne. Lekári však dnes nič také nerobia. Veď injekčnou striekačkou sa nám dostávajú dovnútra nášho organizmu látky, ktoré by sa tam inak nijako dostať nemohli!

Dnes je už jasné, že odborné otázky ochrany zdravia riadia nie profesionáli, ale politici. V Rusku napríklad cca mesiac pred týmto rozhovorom sa minister zdravotníctva zúčastnil jednej relácie v televízii. V rozhovore dal redaktor ministrovi otázku, kedy bude k dispozícii vakcína. Minister odpovedal, že vakcína je nástroj prehranej vojny a odvolal sa nie iba na otázku jej účinnosti, ale aj bezpečnosti. Pritom prehlásil, že nebude k dispozícii skôr ako o poldruha roka, čo bola spodná hranica jeho odborného odhadu. Ale o mesiac neskôr už ten istý minister zrazu v televízii vyhlásil, že vakcína bude k dispozícii do 2 mesiacov a očkovať začnú hneď ako bude k dispozícii.

Takto vyzerá politický tlak na profesionálov, keď musia sami seba diskreditovať.

Kto riadi tento proces? Tu nepôsobí iba stádový efekt, tu je jasne viditeľný čísi plán, je to vedomá aktivita.

Boli niekedy v minulosti prípady, keď dochádzalo k masovému násilnému očkovaniu? Je tu jediný, ale zato dobre známy prípad: fašistické Nemecko. Čím sa to celé vtedy skončilo je každému známe. Preto to, čo sa chystajú násilne urobiť je ZLOČIN.

Protivníci vakcinácie právom tvrdia, že ak ide o spoľahlivú vakcínu, tak prečo ju nútia všetkým? Veď stačí, ak si ju aplikujú tí, ktorí sa cítia ohrození. Doktor Gundar uvádza príklad jednej televíznej diskusie na túto tému v Rusku. V nej dostali zástancovia vakcinácie otázku, či majú istotu, že vakcíny sú účinné. Po odpovedi „áno“ právnik, oponent vakcinácie povedal: „Tak prečo sa potom bojíte našich nezaočkovaných detí?“ Veď ak tam pôjdu aj ony, nezaočkované, tak predsa ohrozujú iba samé seba, nie tých zaočkovaných, ktorí sú chránení spoľahlivou (?) vakcínou. Veď pre zaočkované deti to nepredstavuje žiadne ohrozenie – a ak sú vakcíny efektívne, tak očkovanie iných detí nemá k problému vôbec žiaden vzťah.

To, čo robili nemeckí lekári v koncentrákoch boli experimenty na ľuďoch bez ich povolenia, teda násilné. Na overenie a odskúšanie novej vakcíny je potrebných minimálne 1,5 roka. V rámci celkového overovania nestačí riešiť iba samotných očkovaných, ale aj nasledujúce pokolenie – ak sa to robí profesionálne. Už poznáme prípady – zo 70-tych a 80-tych rokov minulého storočia, keď v ZSSR použili „spoľahlivý“ nemecký preparát. On síce fungoval na generácii očkovaných, ale potom sa ukázalo, že zaočkované matky rodili deti bez rúk a nôh, teda mrzákov. Preto okrem efektívnosti vakcíny je vždy nevyhnutné testovať aj jej bezpečnosť. A na to jednoducho nebol čas!

Či chceme byť objektívni alebo nie, žiadne výsledky overovania bezpečnosti vakcíny nie sú k dispozícii. Vakcinácia je skutočný experiment s neznámymi výsledkami. Teda akí doktori budú robiť takéto očkovanie? Presne taký druh, aký robil experimenty v nacistických koncentrákoch. Ale tu by sa mali milí doktori zamyslieť – napriek politickým tlakom to je podľa platných zákonov zločin.

Norimberský proces s vojnovými zločincami to nekompromisne spočítal všetkým doktorom, ktorých sa podarilo zajať. Dokonca jeden z výsledných dokumentov Norimberského procesu je práve dokument zakazujúci experimenty s ľuďmi. To len aby bolo jasné, čo sa chystajú politicky kompatibilní doktori robiť. V Rusku už začínajú v tejto súvislosti aj podania na súdy.

Čo chceme od štátnych úradníkov z Bratislavy, ktorým je osud všetkých mimo „District of Columbia“ ukradnutý, hoci mnohí z ich sa na víkendy vracajú na Východné a Stredné Slovensko? Nech sa nová vláda pod vedením jezuitov prezentuje ako chce, ale vysvetlia nám, prečo vojenské vrtuľníky z prešovskej základne v druhej polovici júna 2020 zhadzovali na slovenské lesy morom nakazených diviakov? Veď ako inak by ich poľovníci mohli nachádzať v tom čase v korunách stromov v lesoch pod Tatrami? A už začínajú dávať príkazy na hromadný odstrel diviakov, ktoré sú úplne zdravé. Odstreľovať bude treba asi inú škodnú…

Nepripravení zomierajú prví. Informovaní už znamená pripravení – sme v (hoci informačnej) vojne. Ide o naše životy a životy našich detí.

Bude treba začať starostlivo zbierať dôkazy o tých lekároch, ktorí pristúpia na experiment nútenej vakcinácie, pretože – skôr či neskôr – aj ich bude čakať obdoba procesu v Norimbergu. Nech im zato zaplatia akokoľvek dobre. Ale možno pôjdu príkladom a zaočkujú neoverenou vakcínou najskôr seba a kompletne všetkých svojich rodinných príslušníkov. Potom je pravdepodobnejšie, že druhého Norimbergu sa už nedožijú. Ale spravodlivosti bude zadosťučinené.

A už nie je ďaleko čas, keď sa zodpovedať bude musieť každý. Odporúčame prezrieť celé video.

01.08.2020

NAŠI PARTNERI: