skcsenderu

separator

 
 
Boh KUPALA, niekedy nazývaný aj KUPALO, je Boh, ktorý dáva človeku možnosť uskutočniť rozličné ospravedlnenia a vykonávať Obrady Očistenia Tiel, Duše a Ducha od rôznych chorôb. Je to Boh, ktorý nasmerováva ľudí na radostný a šťastný život.
 
Sviatok Boha Kupala slávime zo 6. na 7. júla podľa kresťanského kalendára. Náš deň začína večer o 18:00, nie v noci, keď nesvieti nijaké svetlo a vládne temnota. Dnes sa už organizuje na mnohých miestach v Rusku, na Ukrajine a v Bielorusku.
 
 
Do osláv sviatku tradične patrí pletenie vencov, zapaľovanie vatier, kupalské chorovody okolo vatier, preskoky cez oheň, kúpanie sa vo vodách jazera alebo rieky a chodenie po uhlíkoch. Sú to tisícročia staré kupalské obrady. Viac o sviatku nájdete v našom samostatnom článku.
 
 
Deň Boha Kupala v Asgarde Irijskom. Leto Лето 7519 od С.М.З.Х.
Prinášame fotografie z tohtoročnej oslavy sviatku Boha Kupala v Asgarde Irijskom, t.j. dnešnom Omsku. Tieto fotografie sú skôr pre informáciu, čo oslava takéhoto a podobných sviatkov prináša a čo všetko sa tam dá robiť. Väčšina fotografií je z dňa príprav, samotný sviatok začína až večer – keď u nás začína nový deň – a trvajú celú noc.
 
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

NAŠI PARTNERI:


beregina hodiny