skcsenderu

separator


 

Organizujeme krátky kurz nácviku bojovej činnosti malej jednotky o rozsahu 2 až 3 dni. Základom je tradičná kazacka príprava osvojovania si bojových návykov v rámci malej bojovej skupiny.

Obsah kurzu:
  • Základy poradovej prípravy
  • Činnosť pri prepade
  • Techniky boja muža proti mužovi
  • Taktika skupinového boja (stena na stenu)
  • Odstránenie strážneho
  • Nehlučná signalizácia pri činnosti jednotky

 

 

kurz_2.jpg

Kurz prebehne v mesiaci august mimo Sviatku Letného dňa Perúna. Oslava Sviatku Perúna bude 2. augusta v sobotu.

Do kurzu sa je možné prihlásiť mailom na našu adresu. Pokyny dostanú účastníci rovnako mailom vrátane určenia času a všetkých podmienok a požiadaviek.
Kurz prebehne v lesných podmienkach, je nutné mať základné vybavenie na pobyt v lese aj v noci.

Nevyhnutnou podmienkou účasti na kurze je znalosť Kultúry Slovienov

NAŠI PARTNERI:


2p

beregina hodiny