Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery (Základné práva a slobody)

ÚSTAVA SR - Základné práva a slobody
skcsenderu

Skýti, Rusi, Slovieni sú jeden a ten istý národ. Preto sme si stále najbližší

SKÝTI

Hľadáme cesty k Dŕžave - spravodlivému riadeniu spoločnosti

AKO ĎALEJ 08

V júni prebehla prednáška MATRIX NIE JE IBA FILM v Košiciach

VIDEO Z PREDNÁŠKY

Dnes sa objavujú svedectvá o rôznych veciach, ktoré „neexistujú“...

CIA O TARTARII

Zadajte e-mailovú adresu vášho účtu. Bude vám na ňu zaslaný overovací kód. Po jeho obdržaní si môžete zmeniť heslo k účtu.

 https