ZÁZNAM SEMINÁRA ZO ŽILINY

ZÁZNAM SEMINÁRA ZO ŽILINY

Síce oneskorene, ale predsa len prinášame záznam základného seminára Metafyziky pre Život podľa metodiky sibírskej vedmy Nadeždy z Novosibírska. Prvý deň: Druhý deň: Postupne budeme dopĺňať aj ďalšie (staršie) záznamy. Každý záznam seminára je určený najmä pre jeho...
CHOĎ TAM, NEVEDNO KAM

CHOĎ TAM, NEVEDNO KAM

Pravdepodobne každý z nás už niekedy počul toto prastaré príslovie. Celé znie takto: CHOĎ TAM, NEVEDNO KAM NÁJDI TO, NEVEDNO ČO Hoci sa to môže zdať zvláštne, dnes je mimoriadne aktuálne. A práve jeho výkladu sa venuje toto video. Slogany štýlu „spájajme sa!“, či...
BLÍZKA BUDÚCNOSŤ

BLÍZKA BUDÚCNOSŤ

Žrica Nadežda zo Sibíri nám poskytla informácie o vývoji udalostí v blízkej budúcnosti. Ako všetky videnia týkajúce sa nástupu Zlatého Veku (poskytované Kanálom Školy z Jemnohmotného Sveta), nestačí to pozerať iba ako jednu zo „zaujímavostí“. Ale toto rozhodnutie (a...
NÁVŠTEVA JASKYNE PERÚNA

SEKERY A NOŽE SLOVIENOV

K udalostiam prebiehajúcim na FBSN patrilo okrem stretnutí so zaujímavými človekmi aj ranná rozcvička či hra/rozprávanie na fujarách. Fujara je totiž nástroj pôvodne určený na meditáciu, nie iba na akúsi zábavnú hru. V podstate každý hudobný nástroj má svoje...
NÁVŠTEVA JASKYNE PERÚNA

SVIATOK ĽUBOMÍR

V našej Tradícii je sviatok Ľubomír sviatkom, v čase ktorého tradične prebiehali svadobné obrady. Podľa kresťanského kalendára pripadá na 1. september. Dva svadobné obrady prebehli na Ľubomír aj na FBSN, keďže do obdobia jeho trvania spadal aj tento sviatok....
NÁVŠTEVA JASKYNE PERÚNA

MYSTÉRIUM BEREGÍŇ

V rámci Festivalu Bratania Slovanských Národov prebehol aj ďalší mocný energetický Obrad – Mystérium Beregíň. Komentovať ho netreba. Kto sa zúčastnil, zažil energiu tohto prastarého Obradu, kto nie, tomu niet čo vysvetľovať. Aj toto Mystérium patrí medzi Obrady,...
NÁVŠTEVA JASKYNE PERÚNA

SAKRÁLNY CHOROVOD

Chorovody patria medzi podstatné a základné prvky našej starobylej Kultúry. Hoci dnes sa zdá, že ide iba o akési „tančeky“, v skutočnosti je podstata oveľa hlbšie. Chorovod je Obrad, pričom my už vieme, že OBRAD pozostáva zo spojenia slov ОБАРѦДОМ, teda „obaja (alebo...