skcsenderu

separator

Miesto oslavy je pri Váhu. Použite zjazd z diaľnice Horná Streda. Na začiatku dediny vpravo, potom popod diaľnicu, ďalej doľava po moste ponad Biskupický kanál a za mostom po poľnej ceste doprava. Je to cca 3 km štrkovou cestou na brehu rieky.

Musíme ešte raz zdôrazniť, že sviatok Kupala NEMÁ NIČ SPOLOČNÉ s „kopuláciou“ – ako to niektorí radi vysvetľujú. Latinčina ako jazyk je oproti staroslovienčine mladá a naši Predkovia jednak nemali dôvod „kopírovať“ cudzincov, jednak zásadne dodržiavali Kony Rita (poznali Telegóniu). V princípe ide o podobný priebeh obradu ako na Letný deň Perúna, len zatiaľ čo na Kupala sa snažíme „niečoho konkrétneho zbaviť“, na Perúna už „niečo konkrétne žiadame“ – to pre tých, ktorí navštevujú Sviatky pravidelne.

Prineste si aj sviečky a prípadne materiál na ozdobovanie plaváčikov so sviečkami. S deťmi si môžeme nacvičiť zakladanie ohňa bez zápaliek – záujemcovia doneste si  kresadlá.

Inštruktáž k priebehu Sviatku bude okolo 18:00 v sobotu večer (9.7.2016). Sviatok začneme neskôr.

 


VPS Server / SSD discs

VPS hosting and services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

VPS hosting and services

joomla site hosting

VPS hosting and services

drupal site web hosting

7 day trial VPS server

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting