skcsenderu

separator

 
 
 
Za najsvätejšie čísla Ingliizmu považujeme tieto: 3, 4, 7, 9, 16, 33, 40, 108, 144 a 369.
Sú spojené s prastarými Dejinami naši Múdrych Prvopredkov a celého Bieleho ľudstva, ktoré žije na blahoslavenej Midgard-Zemi a so skrytým Poznaním všetkých Rodov Veľkej Rasy.
Každé Sväté Číslo má od prastarých čias svoj osobitný charakter, svoju Duchovnú Silu, energetickú vibráciu a štruktúru, aj vzťah k významným udalostiam v dejinách a živote národov Veľkej Rasy alebo Prastarých Bohov.
 
3 – Toto Sväté Číslo hovorí, že všetci Pravoslávni Staroverci-Inglingovia si musia ctiť Veľkých Triglavov Svetov Javi, Navi, Slavi a Pravi; postiť sa na tretí deň Slovansko-Árijského týždňa; denne si pripomínať a dodržiavať Prikázania Troch Vyšších Prastarých Bohov -- Ramchata, Svaroga, Perúna; prednášať chválospevy a oslavovať všetkých Bohov-Ochrancov našich Rodov dňom aj večerom; prejsť Tromi Posväteniami Matky-Prírody, aby sme oslávili svoje Telo, Dušu a Ducha; dozvedať sa soľ zeme (prastarú múdrosť) prostredníctvom Viery, Srdca a Rozumu; poznávať trojičnosť Svetov v ktorých žije človek (Svet Prírody, Svet ľudský a Svet Bohov); naučiť sa ponímať svoj Svet telesne, Duševne a Duchovne; pamätať, že všetky Kapištia Inglie (Chrámy Prvopočiatočného Ohňa Tvorenia) sú rozdelené na tri časti: Príchod Velesa, Prostredná Svätyňa, Svätý Asgard; na začiatku svojho Duchovného vývoja musí každý človek z Rodov Veľkej Rasy vykonať výstup po 3 Stupňoch Viery;
 
4 – Toto Sväté Číslo hovorí, že našu Veľkú Rasu Midgard-Zeme tvoria štyri Veľké Národy: Rasséni a Svätorusi, da´Árijci a ch´Árijci; že základný svastičný (solárny) symbol je symbolom Jarily-Slnka, Šťastia, Radosti a Blahobytu a že vo svojom základe má štyri zahnuté lúče; že Nebeské Príbytky Života exitujú vo Svetoch Navi, Javi, Slavi a Pravi; že na to, aby sa človek na Midgard-Zemi harmonicky vyvíjal musí súčasne rozvíjať Rozum, Telo, Dušu a Ducha, ale Svedomie musí byť meradlom všetkých jeho budovateľských činov zameraných na prekvitanie prastarých Rodov, na rozmnoženie potomstva a posilnenie v srdci každého Prvopočiatočnú Vieru našich Múdrych Prvopredkov; že každého človeka Veľkej Rasy zostavia štyria Rodný Bohovia.
Prvý Boh – pozemský Otec, ktorý dáva novému človeku Obraz Ducha a Krvi. Daruje mu aj Semeno Života skrz ktorého sa na Božom Svete objaví nový človek.
Druhý Boh – pozemská Matka, ktorá dáva novému človeku Telo, Lásku, Opateru, Starostlivosť a Pozornosť, aby všestranne poznával Svet Javi, ktorý ho obklopuje.
Tretí Boh – Nebeská Bohorodička Dživa, ktorá novému človeku dáva Čistú Dušu a želanie tvorivo budovať pre blaho Svojho Prastarého Rodu.
Štvrtý Boh – Boh-Ochranca Rodu pozemského Otca, dáva človeku Skryté Védy (Prastarú Múdrosť) a Svedomie, ktoré prevyšujú všetky pozemské blahá.
Okrem toho, vo Svätej krajine Daárii štyri rieky rozdeľovali kontinent na štyri časti: Rai, Tule, Svagu a ch´Arru, ktoré obývali štyri Veľké Národy spojené navzájom do Veľkej Rasy.
 
7 – toto Sväté Číslo hovorí, že si musíme pripomínať a svätiť siedmy deň týždňa, lebo na siedmy deň bol pribitý Dažďboh na Kaukazských horách; postiť sa v siedmy deň Slovansko-Árijského týždňa; pripomínať si Chrám Siedmych Brán; vyvíjať svojich sedem zmyslov (zrak, sluch, čuch, hmat, chuť, intuíciu a jasnovidectvo); pripomínať si, že obdobie nosenia dieťaťa v lone matky je 7 mesiacov podľa Slovansko-Árijského kalendára, a že muž nemá právo sa v tom čase dotýkať inej ženy.
 
9 – toto Sväté Číslo je nad ostatnými bežnými číslami, lebo Veľký Deväťglav ochraňuje 9 dní Slovansko-Árijského týždňa; z 9 mesiacov pozostáva Leto (rok) v Daárijskom Kruholete Čísloboga; vo veku 9 liet (rokov) prebieha prvé Veľké oboznámenie sa s Prastarou Múdrosťou Bohov a Predkov; Deväť Úloh plní človek kráčajúci po Stupňoch Viery; 9 základných farieb vidí človek (čiernu, červenú, purpurovú, zlatú, zelenú, nebeskú modrú, belasú, fialovú a bielu); Svätá Hviezda Inglie sa zobrazuje s 9 lúčmi; na deviaty deň po smrti človeka sa uskutočňuje Veľká Trizna, t.j. spomienka na zomrelého a pod.
 
16 -- toto Sväté Číslo hovorí, že Slovania a Árijci mali šestnásťtkovú číselnú sústavu, že 16 Liet (rokov) tvorí Jeden Kruh; že na Svarožom Kruhu je 16 Nebeských Čertogov; že Slovansko-Árijský deň má 16 hodín; že dievča z Rodov Veľkej Rasy sa môže vydať len po veku 16 rokov, lebo do tohto času je Vestnica, čo znamená vestuje, t.j. poznáva Vesť, ale po 16 rokoch prestáva vestovať a stáva sa Nevestou; že cez 16 Vyšších Svetov Prečistej Svargy musí prejsť človek po Zlatej Ceste Duchovného Vývoja a Dokonalosti, aby dosiahol Boží Svet Pravi; že každé šestnáste Leto Daárisjkého Kruholetu Čísloboha je Sväté a pozostáva z 369 dní.
 
33 -- toto Sväté Číslo hovorí, že Prastarí Nebeskí Bohovia: Ramchat, Svarog a Perún nám dali po 33 svojich Múdrych Prikázaní; že pri dosiahnutí 33 Liet u každého Bieleho človeka z Rodov Veľkej Rasy prichádza čas Duchovnej dokonalosti a splnenia Úlohy Bohov; že každý 33 deň miesiaca je Svätým.
 
40 -- toto Sväté Číslo hovorí, že každý párny mesiac má 40 dní; že u žien Veľkej Rasy obdobie Životnej dokonalosti nastupuje za štyridsať štyridsiatok po narodení prvého dieťaťa (počas 40 mesiacov po 40 dní); že každá Matka zo Slovanských alebo Árijských Rodov musí kŕmiť svoje dieťa materinským mliekom najmenej 40 mesiacov podľa Daárijského Kruholetu Čísloboga; že na 40. deň po smrti človeka sa dokoná Veľká tryzna – Svätý Obrad spomienky zosnulých.
 
108 -- toto Sväté Číslo hovorí, že každý človek zo Slovanských alebo Árijských Rodov môže vykonať 108 hriechov a na sviatok Ramchu-ITA (Novoletie) s každým úderom Veľkého zvona sa človeku dáva možnosť zbaviť sa jedného hriechu (Veľký zvon bije na sviatok Ramcha-ITA presne 108 krát), a počas prvého mesiaca Nového Leta človek, ktorý vykonal nesprávne činy sa musí vysporiadať s týmto stavom. Napríklad, ak zničil strom musí zasadiť nový, ukrivdil dieťaťu – poláska dieťa, osočil človeka – ospravedlní sa mu a pod.; že po 108 mesiacoch (12 letách) po narodení sa dieťaťa prichádza čas dospenia Bieleho človeka a on podstupuje Obrady Dospenia a Menorečenia, t.j. dieťaťu berú jeho detské meno a dávajú mu nové, dospelé, Občinné meno; že po prejdení Obradov Dospenia a Menorečenia nový, už plnoprávny člen Občiny nesie zodpovednosť za všetky svoje skutky, slová a činy, a počas nasledujúcich 108 mesiacov života on, prijmúc Duchovné posvätenie Svätým Ohňom spozná absolútne pravdivý zmysel bytia svojho prastarého Rodu, skutočný význam Rodového Mena a ďalšie veci.
 
144 -- toto Sväté Číslo hovorí, že plný Kruh Večného Kruholetu Čísloboha trvá 144 Liet a mnohé udalosti v dejinách Rodov Veľkej Rasy sú spojené s jeho periodicitou; že po 144 mesiacoch od narodenia sa dievčatá vydávali; t.j. opúšťali Rod Otca a odchádzali žiť do Rodu muža; že 1 slovanská hodina má 144 častí; že obdobie obsahujúce 144 Liet sa u prastarých Slovanov a Árijcov nazývalo Kruhom Života.
 
 
369 -- toto Sväté Číslo hovorí, že Sväté Leto trvá 369 dní; že po 369 Týždňov od narodenia sa začína epocha Duchovného Naučenia človeka; že po 369 mesiacoch po narodení sa pre človeka Bielej Rasy začína epocha Duchovného Osvietenia.

VPS Server / SSD discs

VPS hosting and services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

VPS hosting and services

joomla site hosting

VPS hosting and services

drupal site web hosting

7 day trial VPS server

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting