skcsenderu

separator

nasa b 01

Mnohí z vás určite videli video malého chlapčeka, ktorý s veľkým oduševnením spieva veľmi známu pieseň Svätá vojna:

Národ, ktorý dokáže takto vychovávať deti je národ, ktorý má budúcnosť. Môžeme byť teda za našich bratov Rusov radi – máme sa o koho oprieť. Nastáva ale otázka – ako je to s našou mládežou? Aké hodnoty im dáva dnešná spoločnosť, alebo – čo je oveľa dôležitejšie – ako ich vychovávajú dnešní rodičia?

Otázky nie sú zbytočné – aké máme potomstvo, taký bude náš národ – ak bude – v budúcnosti. Ak ich vychovávame v úcte k našim Predkom a ich činom, tak aj oni budú pamätať na nás v budúcnosti.

Aby sme podporili radosť z potomstva nášho národa pripájame aj my dve krátke videá z vystúpení slovenských detí. V danom prípade ide o detský súbor Rodina z Popradu. Deti z tohto súboru mali možnosť si v tomto roku zaspievať s dvomi ruskými súbormi, ktoré nás navštívili. Na prvom spolu s ruskou hudobnou skupinou BABKINY VNUCI:

Druhé video je zo spoločného vystúpenia niekoľkých súborov popradského regiónu s ALEXANDROVCAMI. Tu by sme radi pripojili jednu zaujímavosť. Dirigent súboru (na videu) nám porozprával svoj príbeh. Od detstva mal rád ľudovú hudbu a piesne. Okrem tých melódií, ktoré sa hrali vo všetkých regiónoch Ruska mu neustále zvučali v hlave také melódie, ktoré nikde a nikdy v Rusku nepočul. Aké bolo jeho prekvapenie, keď po rokoch – už ako člen slávneho súboru Alexandrovci – počul tieto melódie spievať na Slovensku. Nuž my Slovania sme tak či onak jeden národ s jedných veľkým Dedičstvom Predkov.

Chceli by sme povzbudiť všetkých rodičov, ktorým naozaj nie je jedno ako vyrastie naše potomstvo, aby vo svojich snahách nepoľavovali. Budúcnosť nášho národa je doslovne v našich rukách. A aké je naše potomstvo, taká bude aj naša budúcnosť.

04.10.2017

all-servers-pricing ALL servers - pricing  7-day trial

debian-vps-server DEBIAN VPS server  7-day trial

ubuntu-vps-server UBUNTU VPS server  7-day trial

centos-vps-server CENTOS VPS server  7-day trial

fedora-vps-server FEDORA VPS server  7-day trial

arch-linux-vps-server ARCH LINUX VPS server  7-day trial

gentoo-vps-server GENTOO VPS server  7-day trial

opensuse-vps-server OPENSUSE VPS server  7-day trial

opensuse-ent-vps-server OPENSUSE ENT. VPS server  7-day trial

openfiler-vps-server OPENFILER VPS server  7-day trial

cloudlinux-vps-server CLOUDLINUX VPS server  7-day trial

mageia-vps-server MAGEIA VPS server  7-day trial

scientific-vps-server SCIENTIFIC VPS server  7-day trial

windows-2012-vps-server WINDOWS 2012 VPS server  7-day trial

windows-2016-vps-server WINDOWS 2016 VPS server   7-day trial

windows-2019-vps-server  WINDOWS 2019 VPS server  7-day trial

forex-vps-server FOREX VPS server  7-day trial

clearos-vps-server CLEAROS VPS server  7-day trial