DETI DO ŠKOLY

25. januára 2021 | SPOLOČNOSŤ, VYŠLO INDE

V Taliansku sa pohli ľady. Súd rozhodol, že deti majú byť v škole. Zaujímavé je, že zodpovedným za porušenie zákona o povinnej školskej dochádzke súd nariadil vyplatiť poškodeným rodinám žiakov náhradu po 100 000€ každej. Kto to zapríčinil, nech aj platí.

Čo sa dalo dosiahnuť v jednej krajine Únie musí sa dať aj v druhej. Veď načo by nám inak bola Únia?

Tento naozaj zaujímavý a aktuálny príspevok nám poslala naša čitateľka:

Scuole superiori aperte dal 1 febbraio in Campania: nuova sentenza del Tar boccia l’ordinanza di De Luca

Stredné školy otvorené od 1. februára v Kampánii: nový rozsudok TAR odmieta nariadenie guvernéra De Luca

Žiaci a študenti základných a stredných škôl v regióne Kampánii sa budú musieť do učební vrátiť do 1. februára: rozhodol o tom Krajský správny súd po novom podnete doručenom rodičmi regiónu Kampánia. Región Kampánia vedený Vincenzom De Lucom bude teraz musieť rozhodnúť o percentuálnom podiele študentov opätovne prijatých na priame vyučovanie, ktorý musí byť medzi 50% až 75%, ako to vyžaduje nariadenie DPCM Contého vlády.

Stanovil to TAR (Regionálny správny súd) v Kampánii, ktorý prijal odvolanie podané niektorými rodičmi proti reštriktívnym nariadeniam regiónu Kampánia, ktoré sa na rozdiel od vnútroštátnych smerníc rozhodol pre uzavretie prostredníctvom série nariadení vydaných v posledných týždňoch Vincenzom De Lucom, na rozdiel od ustanovení „žltej zóny Covid-19“.

Toto je druhé rozhodnutie Krajského správneho súdu v Kampánii, ktoré za posledných pár hodín „znovu otvorilo“ priamu výučbu žiakov štvrtého a piateho ročníka základnej školy. Do 1. februára bude obnovené vyučovanie stredných škôl a vstup žiakov 2. stupňa základných škôl by sa mohol uskutočniť už v pondelok 25. januára, ako to predpokladá rozsudok TAR zverejnený iba pred 48 hodinami. Teraz bude potrebné porozumieť percentuálnemu podielu študentov, ktorí sa skutočne budú môcť vrátiť do školy: Región Kampánia bude podľa dekrétu predsedu Contého vlády musieť v skutočnosti stanoviť percentuálny podiel, ktorý sa musí pohybovať medzi 50% až 75% a nesmie klesnúť pod túto hranicu. Očakáva sa nariadenie, ktoré by Palazzo Santa Lucia mohlo vydať čoskoro v najbližších dňoch.

Pre žiakov a študentov základných a stredných škôl by to mohli byť posledné chvíle diaľkového štúdia. Pokiaľ však Región Kampánia samozrejme nespochybní, že v súčasnosti podmienky na znovuotvorenie škôl neexistujú. Medzi dôvody TAR patrí „pokročilý“ stav aktuálneho školského roka, ktorý je teraz na hranici druhého polroka. CODACONS bol tiež spokojný s vysvetlením, ako rozhodnutie TAR potvrdzuje vyššiu platnosť práva na štúdium a školskú dochádzku“, čo „prevláda nad štátom určenú minimálnu úroveň základnej verejnej služby, ktoré musia byť zaručené na celom území štátu. 

Zdroj: https://www.fanpage.it/napoli/scuole-superiori-aperte-il-1-febbraio-in-campania-nuova-sentenza-del-tar/

Rientro a scuola, anche i genitori dell’Emilia-Romagna ricorrono al TAR

Späť do školy, aj rodičia z regiónu Emilia-Romagna sa obrátili na Krajský správny súd

Odvolania voči Krajským správnym súdom rodičov stredoškolákov pokračujú. Regionálne nariadenia ich nútia k 100% dištančnému vyučovaniu, a to napriek tomu, že vláda dala O.K. návratu do školskej dochádzky v pomere 50% od 11. januára 2021 (a 75% od 18. januára 2021).  

Po odvolaní sa viac ako 70 rodín z Katanie proti vyhláške č. 5 predsedu kraja Nella Musumeciho, ktorý školy uzavrel vlani 8. januára 2020 za prítomnosti a po víťazstve, i keď čiastočnom, lombardských rodičov proti regionálnemu nariadeniu Attilia Fontanu, tiež v odvolaní sa proti Krajskému správnemu súdu rodín z Emilia Romagna proti predsedu kraja Stefana Bonacciniho, ktoré nariadilo odložiť otvorenie stredných škôl na 25. januára.

Ako uvádzajú noviny Repubblica, žiadateľmi je 21 rodičov v mene maloletých detí niektorých škôl v Bologni. Ustanovenie bude podané dnes, 14. januára, na Krajský správny súd, ktorý je v prvom rade vyzvaný, aby naliehavo zasiahol do obnovenia otvorenia stredných škôl. Vládne nariadenie, platné od 11. do 16. januára, stanovuje najmenej 50% účasť študentov. 

KrajNávrat žiakov ZŠNávrat študentov SŠ
Lombardia07/01/2125/01/21
Veneto07/01/2101/02/21
Piemonte07/01/2118/01/21
CampaniaDall’11/01/2125/01/21
Emilia Romagna07/01/2125/01/21
Lazio07/01/2118/01/21
Toscana07/01/2111/01/21
Sicilia18/01/2101/02/21
Puglia18/01/2118/01/21
Liguria07/01/2118/01/21
Friuli Venezia Giulia07/01/2101/02/21
Marche07/01/2101/02/21
Abruzzo07/01/2111/01/21
Sardegna07/01/2101/02/21
Bolzano07/01/2107/01/21
Umbria07/01/2125/01/21
Calabria11/01/2101/02/21
Trento07/01/2107/01/21
Basilicata07/01/2101/02/21
Valle d’Aosta07/01/2111/01/21
Molise18/01/2118/01/21

 Zdroj: https://www.tecnicadellascuola.it/

Scuole chiuse: il Tar dà ragione per la terza volta ai genitori di Paola, chiesto risarcimento di oltre un milione di euro al Comune

Školy zatvorené: TAR po tretíkrát súhlasí s rodičmi Paoly, požiadali magistrát o náhradu viac ako milión Eur  

PAOLA (COSENZA) – Tretie po sebe nasledujúce víťazstvo matiek proti administratívnym opatreniam na rôznych úrovniach zatvárania základných škôl z dôvodu pandémickej situácie. A tentokrát je tu aj náhrada škody.

Predtým už bolo na žiadosť tých istých matiek zrušené poskytovanie školských služieb v Kalábrii pre zatvorenie škôl a ešte predtým bola prijatá ďalšia vyhláška obce Paola. V tomto treťom víťazstve rodičov na Krajskom správnom súde sa okrem iného píše: „Ak vezmeme do úvahy tiež to, že vo vyhláške odborového zväzu č. 633 z 24.11.2020, ktorá bola tiež napadnutá a na ktorú sa odvoláva, sa pripúšťa, že nemá jasný obraz a aktualizované, ak ide o prítomnosť „možných infekcií“ v mestských školách, a to ani „na predpokladanej hypotetickej úrovni“, napravenie týchto pochybností všeobecným a nevyberaným blokovaním priamych školských hodín“.

Rodiny žiadali odškodné jeden milión a 100-tisíc eur (100-tisíc eur na rodinu). Podľa sťažovateľov starosta od októbra až doteraz nelegálne zatvoril školy bez ohľadu na rozhodnutia Krajského správneho súdu a dvakrát ich vyhlásil za falošné.

Zdroj: https://www.quotidianodelsud.it/calabria/cosenza/cronache/giudiziaria/2020/12/02/

autorka prekladu: Jela Harbin

25.01.2021

NAŠI PARTNERI: