DUCHOVNÁ HIERARCHIA A PÁTER DIJ

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), CESTA DUCHOVÉHO VÝVOJA, DEDIČSTVO PREDKOV

Dôvod, prečo čítate tento článok je skôr praktický. V poslednej dobe si mnohí začínajú mýliť Starú Vieru a voľný trh. Po tom, ako sme oznámili, že Páter Dij súhlasil s príchodom k nám aj tento rok a vykoná u nás obrad Menorečenia, si mnohí začali myslieť, že ho tu môže zavolať hocikto, presnejšie, že príde aj viackrát, lebo raz ho môže zavolať tento, inokedy henten… a on bude skákať ako gumový pajác. Ale nejde len o otázku Pátra Dija, začínajú sa objavovať rôzni ďalší „odborníci“ na Védy, ba dokonca zakladajú „Asgardské Duchovné školy“..? Môžeme smelo použiť český zvrat… predstavujú si to asi ako Hurvínek válku…

Ak si niekto myslí, že Páter Dij – ktorý ako „úradná“ osoba navštívil naše kraje po 1 000 rokoch – pricestoval na to, aby začal podporovať jednu skupinu „Pravej Viery“ proti inej skupine „Pravej Viery“, tak ten je úplne vedľa. V podstate asi by bolo najlepšie, keby si takýto „pravoverní“ zotrvávali na svojich stránkach a nestrácali čas tým, čo vychádza na našej stránke. Táto je totiž určená pre tých, ktorí sa začali prebúdzať po jednej z najťažších Nocí Svaroga a chcú vedieť ako správne žiť. Toto je to kľúčové slovo: ŽIŤ! Tí ostatní, ktorí naháňajú klientelu, kŕmia svoje ego, či jednoducho plnia rozkazy v rámci skupiny, ktorá financuje projekt „Démon Slovanstva“ – či už vedome alebo nevedome – tí k nám jednoducho nepatria. Pozitívnym javom je, že na fórach, kde sa rozoberajú takéto otázky sa už nájdu ľudia, ktorí vedia naozaj adekvátne reagovať a sú už správne zorientovaní. Je to v podstate veľmi jednoduché: správna cesta je tam, kde uvidíte dôraz na návrat Rodového, kastového zriadenia a zdravomyslia. Samozrejme nie „každý pre seba a proti iným“, ale skôr prístupom „z mnohých jedno“. Inými slovami, nie je dôležité, či ten alebo onen „odborník“ hovorí o Védach, Slovanoch, Árijcoch či Bohoch. Dôležité je, či na základe zdravomyslia a Rodového zriadenia spája ostatných aj napriek rozdielnosti názorov. Veľmi ľahko sa kritizuje, oveľa ťažšie sa buduje. Ale práve tvorivé budovanie a tvorenie je druhým menom nás, Slovanov. Práve týmto sa totiž líšime od kresťanov, presnejšie od náboženstiev. Naša Viera je spôsob života, ktorý je ten istý v Chráme Bohov alebo v súkromí. Sme si totiž vedomí, že naša Duša pochádza od Boha Roda, a tento o nás rozhodne, aj keď si myslíme, že to bude nejaký „kamoško“ Ježiško. Karma je spravodlivá a každý zožne to, čo zasial. Kresťania majú bez problémov dve tváre. Jednu v kostole, druhú v živote. A tak dostanú to, čo zasiali: prídu k Jahvemu – veď práve o to celý čas prosili.

Niektorí si možno myslia, že si môžu vyberať, akú formu Viery si vyberú, ako keby práve na nich záležal ten správny „výklad“ – a žeby „výklad“ bolo to, na základe čoho budeme súdení? Aby sme veľa neteoretizovali, vysvetlime si tento fakt na vtipe z jednej ruskej stránky:

Pred Nebeskú Bránu príde Duša zomrelého. Stráž na bráne krátko preverí jeho nacionálie a vynesie verdikt: Peklo. Zomrelý sa ohradí: „To musí byť nejaký omyl. Celý život som chodil do kostola, zúčastňoval sa všetkých sviatostí, a najmä som Cirkvi stále dával veľa peňazí…“ Na dlhé naliehanie stráž súhlasila, že si pôjde do centrálneho archívu overiť detaily spisu zomrelého. Po chvíli čakania sa stráž vráti a hovorí: „Všetko, čo som povedal platí. Idete do Pekla – a peniaze vám vrátime…“

Vari len niekoľko slov o troch rozličným prístupoch v praxi Starej Védickej Viery, ktoré niektorí mylne považujú za spory. Ide o tri základné smery, z ktorých jeden predstavuje otec Alexander, druhý Vedagor a tretí G. A. Sidorov. Nájdete aj také stránky, kde sa hlasuje, kto je za koho – ako keby boli jeden proti druhému. Napríklad Vedagor je v určitom zmysle protiklad otca Alexandra – zásadne neje mäso a toto považuje za nedostatok aj u otca Alexandra. Ale v skutočnosti vôbec nejde o spory – ide iba o iný prístup k tradícii. Hoci sa zdá, že Vedagor a Páter Dij sú „proti sebe“ – nič nie je vzdialenejšie skutočnosti. Práve naopak, sú aj osobní priatelia. Okrem iného spolu vystupujú vo filmoch ИГРЫ БОГОВ a pri besedách na otázku o tom druhom nikdy nezaznela znevažujúca odpoveď. Jednoducho niekto by rád vniesol rozpory tam, kde v skutočnosti neexistujú. Jedno ale pravda je, v súčasnosti existujú tri základné smery výkladu našej Starej Tradície, ale ide skôr o tri pohľady na tú istú, nekonečnú a slovami nevyjadriteľnú Prapôvodnú Pravdu ako o tri protiklady. Jeden smer reprezentuje Páter Dij, druhý Vedagor a tretí – viac zameraný na ezoterické aspekty – Sidorov. Treba si uvedomiť, že rozpory medzi týmito smermi vytvárajú tí, ktorí by nás chceli rozdeliť – takto by nás lepšie podrobili. Ale na to už nebudú mať dosť času…

Skúste si malú „exkurziu“ do ich výkladov, ak sú opýtaní na konkrétnu osobu a pozorne analyzujte ich reakciu. Na besedách u nás dostal otec Alexander otázku ohľadom akademika Levašova – a podobnú otázku dostal Vedagor. Odpoveď Vedagora nájdete na youtube.com a besedy otca Alexandra v Ostrave a Poprade si môžete stiahnuť a pozrieť z jeho stránky. Je to zásadná otázka a ich reakcie boli v skutočnosti rovnaké.

Pri tejto príležitosti si musíme ešte raz priblížiť obrad Menorečenia. Na internete – na ruských, bieloruských či ukrajinských stránkach – nájdete množstvo postupov ako vykonať samotný obrad. Treba povedať, že ak v Rode existuje prastará hierarchia, ak poznajú v danom Rode svoju Hlavu, Najstaršieho, a tento je priamym, neprerušeným pokračovateľom pôvodnej, prastarej línie minimálne od čias Veľkej Tartárie, tak nemajú nijaký problém. Z poverenia Rodu a na základe Rodových Ustojov a všeobecne platných Konov vykonáva obrad – z vôle Predkov a Bohov a pri ich podpore a prítomnosti – Najstarší z Rodu. Ale ak takýto človek nie je známy, tak Obrad môže „profesionálne“ vykonať JEDINE úradujúci Páter Dij – ak, pravda, nechceme byť hračkou šarlatána či iného samozvaného „žreca“, „volchva“, alebo iného „experta“. Nuž teda, kto v našich krajinách pozná reťaz svojich Predkov a má pamäť na nich, pozná po mene členov svojho Rodu minimálne do čias, keď ešte nebolo našej krajine násilne vnútené kresťanstvo (aspoň 1 000 rokov) – ten sa nemusí „obracať“ na Pátra Dija. Pre nás ostatných to ale neplatí. Takže to skrátime: Najstarší Rodu alebo Páter Dij.

Ešte niekoľko slov k druhu obradu. Obrad – ako všetky tradície v Rodoch – sa v minulosti vykonával rozdielne pre rozdielne Kasty. Teda opäť – konkrétna Rodová Tradícia konkrétneho Rodu môže byť odlišná – ale koľko dnešných „Rodnovercov“ naozaj slúži svojmu vlastnému Rodu? Možno budú musieť raz vysvetľovať, prečo slúžili cudzím Rodom…

Súčasťou Obradu Menorečenia vykonávaného Pátrom Dijom bude úplné ponorenie sa do vody – rieky, jazera, alebo inej vodnej nádrže.

A ešte niečo – nie je to „zmyslovo povinný“ Obrad, t.j. nemusíte mať nijaké zvláštne, „ezoterické“ zážitky. Týmto Obradom obradný Perúnov Meč odsekáva energetický kanál na Pekelný Svet a znovunastoľuje spojenie s tou časťou Vesmíru – Zemou iného Slnečného systému, odkiaľ pochádza a kde stále žije Rod účastníka Obradu. Pri Obrade sa dozvie dve mená – Občinné a Tajné. Pre tých, ktorí sú znalí praktík Budhistickej Bielej Tantry, či iných systémov prenosu Vedomia (Vedomého astrálneho cestovania), to tajné meno je Meno, pod ktorým nás pozná náš vlastný Rod! A to veru nie je málo.

Obradom Menorečenia sa definitívne napájame na náš Rodový egregor. Ako varoval na besede v Poprade otec Alexander, ak niekto prejde obradom „iba tak“ a nezačne žiť podľa Svedomia, postupne ho začnú „stretávať“ problémy – v podnikaní, práci, živote. Odporúčame vám si pozrieť obe besedy s Pátrom Dijom – v Ostrave aj Poprade.

Ak sme vystavení pôsobeniu energetického úderu nejakého temného egregoru – židovského, kresťanského a podobne – tak ak sme „osamote“, t.j. odpojení od Rodového egregoru, môže to mať pre nás tragické následky. Temná energia používaná Čiernymi Mágmi môže poškodiť naše zdravie, životné podmienky, môže mať dopad na členov našej rodiny a zvieratá – príklady sú známe. Židovský egregor má cca 5 000 rokov, kresťanský nanajvýš ak 2 000, mohamedánsky možno 1 600 rokov. Na civilizáciu veľa, ale oproti egregoru ktoréhokoľvek Rodu Veľkej Rasy je to „smiešna“ záležitosť. Naše Rody mali miliardy rokov už v čase, keď naši Predkovia prvý raz pristáli na Midgard-Zemi pred 1,5 miliardou rokov. V našej Galaxii NEEXISTUJE väčšia sila ako Sila Rodov a ich egregory. Ak sme aktívne napojení – aj s rodinami a zvieratami, t.j. všetkým, čo nám je drahé – na náš Rodový egregor, tak hocijako energetický silný úder Temnej Sily hociktorého temného egregoru bude zvedený na náš Rodový egregor – a niet sily z Temnej ríše, ktorá by nám mohla uškodiť.

Nuž pokročme ďalej a pozrime sa na Duchovnú Hierarchiu Staroruskej Ingliistickej cirkvi Starovercov Inglingov. V jej štruktúre niet otrockého klaňania sa vyšším subjektom v zmysle Duchovného rozmeru, t.j. Žrecom alebo Svätoslúžiacim, jestvuje iba hlboká úcta a ctenie si Žrecov a Prastarého Poznania, ktoré práve oni uchovávajú, ale aj Múdrosti a Človečenskosti.

V Staroruskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov existuje hierarchický systém, ktorý spája Žrecov Vnútorného aj Vonkajšieho Kruhu.

Vnútorný Kruh Žrecov tvoria Žreci Ochrancovia Prastarého Poznania Bohov a Predkov a Žreci Ochrancovia Nebeskej Pravdy a Múdrosti.

Od Leta 6730 (r. 1222), v súlade s rozhodnutím Vyššej Rady Starších Asgardskej Vesi Bielovodia – do ktorej patria Žreci Vnútorného aj Vonkajšieho Kruhu – sa najvyšší orgán riadenia Staroruskej, Staroslovanskej Ingliistickej cirkvi, Duchovná Missionéria nazýva Orden Missia „Dživa – Chrám Inglie“. Duchovná Missionéria (používame starý názov) znamená vypĺňajúca Missiu. Missia ako slovo prevzaté pôvodne z Runového písma – bukvicou миссиа – znamená: м – Múdrosť; и – Istina, t.j. Absolútna Pravda; с – Slovo; сия – táto; t.j. Missionéria označuje štruktúru, ktorá uchováva pre Potomkov Múdrosť Slova Istiny. Názov Dživa – Chrám Inglie v preklade znamená: „Duša – Chrám Nekonečného Svätého Prvopočiatočného Ohňa“, t.j. „Duša – Chrám Boží“.

Duchovná Missionéria Staroslovanskej cirkvi je založená na špecifickej hierarchickej štruktúre. Hlavou Duchovnej Missionérie a Staroslovanskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov je Páter Dij, ktorého úrad sa zvykne nazývať aj Hlava Staroruskej cirkvi, Prvosvätený Žrec, Patriarcha. On ako jediná osoba vedie Staroslovanskú Ingliistickú cirkev Pravoslávnych Starovercov Inglingov a tiež Kruh a Snem.

Kruh je Rada Starších, Rada Vedičov. Tvoria ju Žreci Svätoslúžitelia, ktorých nazývame aj Vedičmi, a ktorí riadia rozličné Oddelenia a Štruktúry Duchovnej Missionérie aj Staroslovanskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov. V prípade nevyhnutnej potreby riešiť akúkoľvek neodkladnú záležitosť môže Páter Dij zvolať Malý Kruh (Radu Kruhu zloženú z vodcov rozličných cirkevných štruktúr), alebo riešiť vzniknutý problém sám a samostatne. V tomto článku máme na mysli výlučne opis systému Vonkajšieho Kruhu.

Snem je Veľká Rada Starších. Stretáva sa minimálne raz za deväť Liet na základe vyhlásenia Duchovno-Snemového výboru. Snemu sa zúčastňujú Žreci Svätoslúžitelia Kruhu, t.j. Vediči; Dijovia a Disy, t.j. Hlavy Vesových Duchovných štruktúr; Kapeni a Kapen-Inglingovia, t.j. opáti Svätilíšť a Kapíšť; Najstarší a Starostovia Občín; Žreci Ochrancovia Prastarej Múdrosti (Vedúni); Pokladníci a Ochrancovia Darov; riaditelia účelových Podnikov a Hospodárstiev; riaditelia Škôl všeobecného Duchovného vzdelávania a profesionálneho Duchovného vzdelávania; Žreci a Opáti (Volchvovia a Kudesníci) a Žrice Opátky (Disy a Var-Disy) Skýtov a Skufov (kláštorov). Na Snem sa môžu pozvať – s právom hlasu – aj riaditelia autonómne existujúcich Slovanských, Védických, Árijských, Rodových Občín a Bratských Konfesií. Rozhodnutia o otázkach riešených na Sneme sú prijímané jednoduchou väčšinou hlasov.

Časť otázok, ktoré sú pre Rody alebo Občiny Staroslovanskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Inglingov veľmi dôležité sa prinášajú na Veče. Žreci Svätoslúžitelia Kruhu (Vediči) sú hlavami vnútorných štruktúr Duchovnej Missionérie.  

Veče je staroslovanský správny orgán, niečo také ako dnešná mestská rada či snem. Je to zhromaždenie všetkých obyvateľov, ktorý slúži na posudzovanie všetkých spoločných záležitostí, ako aj na ohlasovanie rozhodnutí Kopy. Určite si spomeniete, že Veče sú spomínané aj vo vynikajúcom a už spomínanom poľskom filme Keď Slnko bolo Bohom.

Rozhodnutia, Ustanovenia, Nariadenia, Úlohy či ďalšie dokumenty, ktoré prijíma Páter Dij, Kruh alebo Malý Kruh či Snem sú potvrdzované Pátrom Dijom, a potom nadobúdajú platnosť a právnu silu a sú dodržiavané všetkými vetvami a štruktúrami Staroruskej Staroslovanskej cirkvi.

Rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre rozkvet Rodov Veľkej Rasy a sú prijaté celonárodne na Veče nadobúdajú účinnosť od okamihu ich odobrenia na národnom Veče.

Kruh (Malá Rada Starších – Rada Vedičov) Duchovnej Missionérie odsúhlasuje a koordinuje prácu medzi Dijami, t.j. Hlavami Vesových Duchovných škôl, Rektormi škôl Vysokého, profesionálneho Duchovného vzdelávania (Duchovných Seminárov), riaditeľmi účelových Podnikov cirkvi a Hospodárstiev okrem tých riaditeľov, ktorým Páter Dij dáva plnú samostatnosť v prijímaní rozhodnutí; vykonávajú Bohoslužby a slávia Sviatky a realizujú všetky druhy cirkevných Rituálov a Obradov, ktoré existujú v Staroslovanskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov.

Hlavy Duchovných škôl – Dijovia – riadia Rady Starších Vesových Duchovných škôl a podriaďujú sa jedine a nesprostredkovane výlučne Hlave Staroruskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov Pátrovi Dijovi; vykonávajú Bohoslužby, Sviatky a všetky druhy cirkevných Obradov.

Priamo pod Duchovným vedením Pátra Dija sa nachádzajú Starostovia a Najstarší Občín, riaditelia škôl Duchovného vzdelávania (školy a Duchovné Školy), riaditelia účelových Podnikov cirkvi a Hospodárstiev, ktoré boli založené Dijom Vesovej Duchovnej Správy a ktoré sa nachádzajú v danej V(e)si, ale aj iné Duchovné štruktúry, ktoré boli založené Vesovou Duchovnou Správou.

Riadenie Duchovnej Missionérie vykonáva Veľká Rada Starších, ktorá sa vyberá a volí z Vedičov, Žrecov Svätoslúžiteľov a Najstarších Občín na Sneme. Snem rovnako zostavuje aj zoznam otázok, ktoré je nevyhnutné riešiť.

Táto Rada Najstarších na Sneme môže voliť Dijov, t.j. Hlavy Vesových Duchovných Správ, ktorí po potvrdení a blahoslavení Pátrom Dijom môžu pristúpiť k výkonu povinností súvisiacich s ich funkciami.

Na základe rozhodnutia Snemu môže byť Dij, ktorého zvolil Snem aj odvolaný. Výmena Dija, ktorý je určený najvyšším Duchovným vedením (Kruhom alebo Pátrom Dijom) prebieha na základe rozhodnutia Kruhu alebo Pátra Dija.

Vediči si sami vyberajú ešte pomocníkov. Sú to Kľučiari, Oznamovatelia Bohov, Ochrancovia Darov, Ochrancovia Ohňa a ďalší.

Služby Bohom vykonávajú Žreci Svätoslúžitelia, ako sú Vediči, Žreci, Žrice, Volchvovia alebo Kapeni, ktorí sú posielaní do rôznych cirkevných štruktúr, vyššej riadiacej správy, ale aj Najstarší Rodov, Starostovia Občín, ktorí majú Duchovné vzdelanie (minimálne Duchovnú Školu), poslucháči vyšších kurzov Duchovných Škôl, seminaristi Duchovných Seminárov alebo Členovia Občín – Rodoviči, ktorí ovládajú Rodové Poznanie, t.j. majú tie Prastaré Poznatky, ktoré sa odovzdávajú z pokolenia na pokolenie v ich prastarých Rodoch.

Všetci Svätoslúžitelia Kruhu sú rovnoprávnymi Duchovnými vodcami v Duchovnej Missionérii, viac práv má iba Páter Dij.

V súlade s hierarchickou štruktúrou Staroslovanskej cirkvi sú tí svetskí vodcovia cirkevných Štruktúr, ktorí sa nachádzajú vo vedení Duchovnej Missionérie podriadení Duchovným vodcom Duchovnej Missionérie a Staroruskej, Staroslovanskej cirkvi.

Všetky nariadenia Duchovných vodcov Duchovnej Missionérie sú záväzné pre Vesových Duchovných Správcov rozličných cirkevných štruktúr všetkých úrovní, Členov Občín (Občinníkov) aj trvalých členov Staroslovanskej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov.

V Staroslovanskej cirkvi každý Žrec Svätoslúžiteľ alebo občinník si plní svoje povinnosti riadiac sa prastarými Konmi a Svedomím.

PÁTER DIJ

Páter Dij sa buď volí na Kruhu alebo Sneme zo Žrecov Svätoslúžiteľov, alebo sa posudzuje kandidatúra Nasledovníka, ktorý bol navrhnutý predchádzajúcim Pátrom Dijom jednoduchou väčšinou hlasov. Po podstúpení zodpovedajúceho Obradu pristupuje Páter Dij k najvyššej službe ako Hlava Duchovnej Missionérie a Staroruskej, Staroslovanskej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov.

Za Pátra Dija môže byť zvolený ktorýkoľvek Svätoslúžiteľ, ale musí byť starší ako 24 rokov a musí mať Blahé Ciele, ktoré sú zamerané na posilnenie a rozvíjanie Starej Viery Prvopredkov a Staroruskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov. Je to preto, lebo mladí ľudia aktívnejšie a energicky poznávajú okolitý Svet Javi a Duchovné Svety aj náklonnosť k tvorivému budovaniu je u nich vyhranenejšia na rozdiel od starších ľudí, ktorí sa už skôr chystajú opustiť tento Svet a pokračovať do Vyšších Svetov k svojim Bohom a Predkom.

Kruh alebo Snem má právo zvoliť aj iného Pátra Dija, pokiaľ ten úradujúci nie je v stave plniť svoje povinnosti a vykonávať rozhodnutia, a to v období prvých desiatich rokov od začiatku jeho služby. Po uplynutí desaťročného obdobia a splnení konkrétneho Blahodarného Cieľa sa Páter Dij stáva plnoprávnou Hlavou Duchovnej Missionérie aj Staroruskej, Staroslovanskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov až do zrieknutia sa funkcie alebo smrti.

Páter Dij má právo samostatne vymenovať Dija do akejkoľvek Duchovnej Správy či Rektora ľubovoľnej Duchovnej Školy Staroruskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov. Rozhodnutie, ktoré vykoná Páter Dij je záväzné a vykonávané všetkými štruktúrami Staroruskej cirkvi Pravoslávnych Starovercov Inglingov.

Páter Dij môže na základe svojho rozhodnutia rozhodnúť o prešetrení akejkoľvek vzniknutej nejasnosti či otázky na Kruhu, Sneme, alebo Veče.

Páter Dij má právo zvolávať Malý Kruh (Radu Kruhu tvorenú vodcami rôznych cirkevných štruktúr) s cieľom riešiť dôležité neodkladné záležitosti, alebo rozhodnúť o ľubovoľnej otázke samostatne sám.

Medzi povinnosti Pátra Dija patrí povinnosť minimálne raz za desať rokov vykonať Missiu Kruhu, t.j. vykonať missionársku návštevu miest a Vsí, ako na území Ruska, tak aj tých, ktoré sa nachádzajú za hranicou Ruska, a to preto, aby na vlastné oči videl Občinný Život vo všetkých jeho prejavoch. V rámci takejto cesty navštívil minulý rok aj nás.

V cirkevnom živote Páter Dij nemá právo ignorovať rozhodnutie Missie Kruhu ani rozhodnutie Snemu či Veče, rovnako ako s nimi spojené úlohy. Rovnako nemá právo prijímať rozhodnutia, ktoré protirečia Konom Staroruskej cirkvi ani utvárať svoju rodinu podľa zákonov svetskej vlády.

Všetci Žreci Svätoslúžitelia Staroruskej cirkvi sa odievajú do odevu Bielej Farby, čo symbolizuje Duchovnú čistotu a príslušnosť k Svetlým Silám Veľkej Rasy a potomkom Rodu Nebeského.

Jedine Páter Dij má právo nosiť odev akejkoľvek farby, lebo pre neho je každá farba čistá.

Rozdiely medzi Žrecmi Svätoslúžiteľmi sú aj v ich zameraní a Duchovnej službe, ale všetky vychádzajú z prastarého Poznania, ktoré ovládajú a sú viditeľne rozlíšení podľa špecifických plášťov, opaskov a podľa palíc.

Od pradávnych čias Žreci nosili zbrane a vedeli nimi narábať, čo bolo vždy povinnou súčasťou ich postavenia. Hlavná úloha Žrecov bola vždy v tom, aby nielen vykonávali Bohoslužby, Obrady a Rituály, ale prinášali aj Treby a Dary Svetlým Bohom. Toto zahŕňalo aj povinnosť a schopnosť brániť Kapištia, Svätilištia, Gorodištia a Kummirištia pred nepriateľmi, pričom v obrane organizovali Žreci aj Občinníkov.

Hoci dnes Svätoslúžitelia nemajú povinnosť nosiť zbrane, naďalej má každý Žrec povinnosť ovládať zbraň a bojové techniky. Inak to nie je skutočný Žrec…

Žreci Prastarých Bohov nevytvárali osobitne uzavretú kastu, ktorá by sa oddelila od národa a bežného svetského, Občinného života, ale líšili sa od všetkých ostatných vrstiev národa. Nosili dlhé vlasy často zapletené do vrkoča, biely odev a pletené opasky so špecifickou ornamentovou symbolikou, podľa ktorej bolo možné jasne určiť, ktorým Nebeským Bohom slúži ten ktorý Žrec. Všade nosievali žrecovskú palicu alebo Svätý meč a zúčastňovali sa všetkých národných stretnutí.

Žreci Prastarých Bohov viedli Božie, t.j. Duchovné súdy v súlade s Nebeskými Konmi a Zápoveďami Bohov, ale aj svetské, Občinné súdy, keď si to vyžadovali Zákony Kopy, t.j. Občinné Právo a nemenné Rodové Ustoje, Tradície a Kony.

Pri Božom súde, keď sa riešil spor medzi Rodmi Rasy, alebo potomkami Nebeského Rodu, riešili Žreci spory v súlade s Najvyššími Konmi Bohov a ich Zápoveďami.

Keď vznikli spory medzi predstaviteľmi Rodov Veľkej Rasy a cudzozemcami, tak okrem Nebeských Konov Najvyšších Bohov sa uplatňovali aj skúšky Ohňom a Vodou, ale ak ani toto neuspokojilo sporiacich sa, tak sa určil súdny súboj. Nebeskí Bohovia sú spravodliví a v ich rukách je ako víťazstvo, tak aj porážka. Samozrejme za predpokladu, že potomok Veľkej Rasy náležite ovláda boj so zbraňou. Ak nie… ale potom to už nie je ani Slovan ani Árijec.

Žreci vždy riešili otázky o vojne a mieri, ale pritom sa vždy snažili presmerovať riešenie sporu na mierový spôsob, alebo nanajvýš na súboj dvoch vybraných víťazov namiesto celých nepriateľských vojsk.

Podľa svedectiev Letopisov sa mnohé vojny vyriešili súbojom dvoch víťazov vybraných Žrecmi z oboch strán a jeho priebeh musel byť viditeľný z pozície oboch nepriateľských vojsk. Výsledok súboja sa považoval za neodvolateľné prejavenie Božej vôle, ktorej sa rovnako podriaďovali jedni aj druhí. Na dodržiavanie Božej vôle u oboch znepriatelených strán dozerali Žreci z oboch strán.

Slúžitelia Prastarých Bohov vládli obrovským bohatstvom a uchovávali čistotu Prastarej Viery Prvopredkov a Prastarú Múdrosť Rodov. Dnes málokto dokáže pochopiť, že najdôležitejšími, veľkými Bohatstvami a Pokladmi Žrecov bolo Duchovné Poznanie a Múdrosť, ktoré ľuďom z Veľkej Rasy a potomkom Rodu Nebeského zanechali Prastarí Svetlí Bohovia a Múdri Predkovia. Bohatstvo teda neznamenalo zlato či peniaze.

Žreci mali ešte rad ďalších povinností.

Aby sme túto tému prešli hoci narýchlo, ale čo najkomplexnejšie, musíme spomenúť ešte Boha Pátra Dija:

BOH PÁTER DIJ (DYJ)  

Je Boh Ochranca Jasnej Nebeskej oblasti a priestoru, Ochranca nevyčerpateľnej Životnej sily Zeme Dei, za pomoci ktorej Žreci Pátra Dija vykonávali rôzne divotvorné činy.

On je Boh, ktorý ochraňuje Prastarú Pravdu Nebeských Bohov a Tajnú Múdrosť.

Boh Páter Dij je Ochrancom Hlavných Ciest, skrz ktoré Bohovia mohli navštevovať obývateľné Svety. Dokázal zmeniť svoj vzhľad tak, že bol nespoznateľný, preto vzhľad tohto Boha nikto nedokázal uchovať v pamäti. Jedni ho videli ako mladého, mohutného vojaka, iní ako starého, múdreho starca alebo žreca.

Tento Boh odpradávna ochraňuje všetkých Žrecov Svätoslúžiteľov Starej Viery: Dijov, t.j. Vrcholných Žrecov, ktorí viedli Vesové Duchovné Správy, Pátra Dija, t.j. Hlavného Žreca, ktorý vedie Duchovnú Missionériu a celú Staroruskú Ingliistickú cirkev Pravoslávnych Starovercov Inglingov a Žrecov Ochrancov Prastarej Múdrosti Bohov a Prvopredkov.

Ak sa trochu pozastavíme nad opisom našej Prastarej Duchovnej Hierarchie ľahko zistíme, čo si myslieť o rôznych, „konkurencieschopných“ Menorečeniach či napríklad „Asgardských Duchovných Školách“ o ktorých úradujúci Páter Dij nemá ani poňatia. Celá vec však môže nadobudnúť aj iný rozmer. V Rusku, Bielorusku a na Ukrajine je Stará Viera v tej či onej podobe štátom uznaným, oficiálnym vierovyznaním. Okrem týchto krajín sa uzákonenie Starej Viery podarilo iba minulý rok vo Veľkej Británii. Tak či onak, oficiálne uznaná cirkev má oficiálne, štátom uznané inštitúcie a orgány. A tak Slovansko-Árijské Védy či Asgradská Duchovná škola majú svoje „copyright“… čo je právne obhájiteľné.

Záverom si povedzme niečo o činnosti Pátra Dija. Odporúčali sme vám pozrieť si napríklad záznamy z besied na Morave a Slovensku minulého roku. Pre istotu opíšeme cestu, ako sa k týmto a iným materiálom z dielne otca Alexandra dostať. Môžete si ich buď prezrieť, alebo mnohé z nich aj zadarmo stiahnuť. Takže poďme na to:

Prejdite na „Odporúčané“ na našej stránke;

Vyberte „Kolovrat TV“:

Je to jedna zo stránok, ktorú udržiava otec Alexander. Na modrom páse, ktorý prechádza celou obrazovkou priamo pod zobrazením prehrávača si nájdite a vyberte prostredný nápis „Архив“.

Dostanete sa do Archívu filmov:

V spodnej časti pod už spomínaným pozdĺžnym modrým pásom sa zobrazia televízne programy (Архив телепрограмм);

Teraz jednoducho kliknite napravo na modrú šípku a objaví sa vám voľba, ktorou si môžete program zadarmo stiahnuť (v bežnom rozlíšení):

Na našom príklade je navolený film Stretnutie v Poprade 1. diel.

Prajeme vám príjemné zážitky zo sledovania materiálov pripravených Pátrom Dijom.

Na záver by sme vám radi odporučili jednu z obľúbených hudobných skupín otca Alexandra. Ako zvyčajne, okrem hudby sú dôležité slová textu piesní. Aj táto skupina patrí medzi „naše“, t.j. Starovercov: pieseň Я Свободен.

Ostáva jedna nezodpovedaná otázka. V našej krajine sa cca 80% obyvateľstva hlási ku kresťanstvu. Ak sa započúvate do hudobnej tvorby našich „hviezd“ zistíte, že až na pár výnimiek nespievajú o ničom inom ako voľnom sexe a peniazoch. Ako keby iné hodnoty ani neexistovali. Aj toto je ukážka toho, čo väčšina populácie „financuje“, inak by nemali z čoho žiť… veď v kostole robia jedno a v reálnom živote môžu druhé…

NAŠI PARTNERI: