DVA A DVA

29. januára 2024 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Dá sa povedať, že ide o naozaj jednoduchú matematickú operáciu. Ale zdanie často klame. V danom prípade sa odvolávame na staršiu pieseň skupiny Elán, ktorú sme počúvali ešte za socializmu. V texte možno počuť: „dva a dva sú predsa štyri – tak ich to naučili“. A potom ešte: „každý to vie, iba ja nie“.

Nášmu čitateľovi už je určite jasné, kde spomienkou na túto staršiu pesničku mierime. Buď človeka niekto vedie, a teda mu vopred oznámi, aký má byť výsledok – veď dva a dva sú predsa štyri – alebo ide o prípad, keď „každý to vie, iba ja nie“, t.j. hľadáme vlastnú cestu bez ohľadu na to, či „každý“ okolo nás ju (t.j. vlastnú cestu) hľadá či nehľadá. Ako zvyčajne rozhodnutie vykonáva každý sám. Aj – a toto už počujú menej radi – s plnou zodpovednosťou zaň.

My – samozrejme prenesene – od začiatku existencie našej stránky patríme do kategórie „iba ja nie“. A inak to ani nemôže byť, ak sa človek riadi vlastnou mysľou.

Tématike skreslenia nášho pôvodného jazyka sa samozrejme nevyhneme – veď ide o základnú metódu, ktorú použili na uzavretie Národa medzi štyri mantinely.

Ešte raz spomeňme Jonáša Záborského (1812-1876) a jeho DEJINY KRÁĽOVSTVA UHORSKÉHO OD POČIATKU DO ČASOV ŽIGMUNDOVÝCH z r. 1875. Kniha nebola vtedy vydaná, a preto bola uschovaná  v pražských archívoch. Vyšla až v roku 2012, ale originál je stále – podľa vôle Záborského – uložený v Prahe. Zaujímavé je, že Záborský naložil na text knihy „kliatbu mŕtveho“, aby sa nikto neopovážil pri vydaní knihy zmeniť čo i len slovo. Je to veľmi zaujímavé, ale pravdepodobne bola táto posledná vôľa „mŕtveho“ aj rešpektovaná. To však znamená, že do knihy „bolo potrebné“ dodatočne doplniť odborné stanoviská historikov, aby „veci dali na pravú mieru“. Napríklad Záborský píše o „Mogoloch“, ale odborní historici dneška už o „Mongoloch“. A pri čítaní knihy – hoci je z r. 1875 – s prekvapením zistíte, že jej text je dnešnému čitateľovi plne zrozumiteľný. Takže ak je text zrozumiteľný, znamená to, že informácia je v knihe podaná neskreslene, lebo pri skreslení by sme jej dnes nerozumeli. Takže 99% knihy skreslených nie je, ale také prípady ako Mogoli treba zmeniť na Mongoli?

Pozrime sa ešte na jeden detail. V §1 MENO A SÍDLO SLOVÁKOV V IX. STOLETIU (doslovná citácia nadpisu) na str. 9 nájdeme ďalšiu zaujímavosť: „Nemci ich volali Slavmi a Sclavmi. Pridávajú však ku tomu vždy MARAHENSES, zriedka MORAVENSES“.

Vari ani netreba zdôrazňovať o čo ide. Energiu Zeme MARA (MAŤ RA) zamenili za smrtonosnú MORA (MOJŽIŠ RA). RA predstavuje žiarenie, vyžarovanie – v našej tradícii našich Rodov vo Svarge. Už a MORA je tiež žiarenie, smrtonosné, už biblického projektu, teda z inej časti vesmíru.

Myslí sa smrtonosné našej starej Kultúre… neklamú.

Úprava slov a zámena ich obsahu je dobre rozpoznateľná praktika, ak už vieme o čo ide.

Vzhľadom na hlbokú vzdelanosť a celkovú vysokú rozhľadenosť Jonáša Záborského môžeme úplne vylúčiť, žeby nevedel o čom píše.

Jezuitské snahy o vnesenie čo možno najväčších rozdielov do kedysi jedného, univerzálneho jazyka všetkých Slovienov boli dlhodobé a systematické. Už vieme, že najväčší úspech v tomto ich snažení dosiahol Martin Hattala r. 1850, ktorému sa podarilo presadiť kodifikáciu slovenského jazyka, teda v skutočnosti jazyka slovenov (hatlaninu). V porovnávacej štúdii vyšpecifikoval jazyk slovenský a jazyk český, a už nič nebránilo ich úpornej snahe vniesť medzi jazyky čo najväčší rozkol a oddialiť ich tak, aby nikto ani nepomyslel na nejakú spoločnú súpatričnosť.

Nebol to prvý pokus, iba prvý úspešný pokus. Aj pred ním museli túto robotu robiť jezuiti, lebo nemohli nikomu inému dôverovať. Nech sa nikto nemýli, že jezuiti sú iba katolíci. Sú aj v tzv. pravoslávnej, ruskej cirkvi. Neznalosť neospravedlňuje.

Spomedzi predchádzajúcich pokusy spomeňme Bernoláka (1762-1813):

Bernolák však v § IV opisuje Slovanov. Nám sa nepodarilo v jeho diele – samozrejme písanom latinsky – nájsť Slovienov a ani Slovákov. Vyzerá to tak, že on ešte hovorí o spoločnom slovanskom jazyku.

Slováci tu naozaj v minulosti neboli. Vznikli až pokresťančením Slovienov.

Na úvodnej stránke Slovanskej gramatiky (hore) je latinský citát: „Melior post aspera fata refurgo“ (internetový prekladač ponúka niečo takéto: „Lepšie vstávam po krutom osude“). Zaujímavé je iba to, že tento citát používal Hugo Grotius (1583-1645), holandský politik, diplomat a teológ – pomerne kontroverzný prípad. Je považovaný aj za otca medzinárodného práva…

Každý vývoj je cesta v bodu A do bodu B. Ak sa chceme dostať do bodu B, tak v prvom rade musíme jednoznačne vedieť, že existuje. Je to presne ako v navigácii. Tej nemôžeme povedať „odvez ma tam, kde chcem“ (t.j. „robme aspoň niečo“). Teda ak sa chceme niekde dostať, tak musíme začať používať schopnosti MYSLE, ktorej súčasťou je aj proces myslenia.

O myslení sme už napísali dosť, preto len krátku alegóriu. Vo všeobecnosti hovoríme, že človek má dva (2) mozgy – veľký a malý. Ale v našej, kazackej Tradícii sa hovorí o troch mozgoch. Za tretí mozog považujeme tráviaci systém. Tu však treba správne porozumieť tejto alegórii. Každý môže bez akýchkoľvek problémov na práci tráviaceho traktu názorne pochopiť, ako treba spracovávať informácie. Konkrétne ide o pomer využitej a nepotrebnej informácie. Ľahko si môže každý porovnať – nepotrebuje na to žiadne porovnávacie „zdroje“ – koľko jedla do dňa zje a koľko z neho organizmus naozaj zužitkuje. Ak budeme považovať všetko, čo do dňa zjeme za ponúkanú informáciu, tak to, čo tráviaci trakt vyvedie ako odpad predstavuje všetku nepotrebnú informáciu. Všetko potrebné – teda užitočný informačný obsah – telo spotrebovalo v procese trávenia.

Príklad „tretieho mozgu“ nám jasne ukazuje, koľko informácie z okolia má naozaj cenu, a koľko z nej treba hneď spúšťať do kanalizácie lebo je nepotrebná. Koľkí to sú schopní pochopiť?

Už sme sa stretli s obvinením, že nehrajeme fér, lebo „neuvádzame naše zdroje“..? Sú takí, ktorí si naozaj myslia, že všetko to, čo podávame sme od kohosi opísali?! To by znamenalo, že všetka informácia je dookola opisovaná do nemoty. Aký vektor vývoja by mohla mať?

Z energetického pohľadu „skonzumovanú“ potravu (informáciu) nie sú schopní vytriediť na potrebnú a nepotrebnú, a teda už spracovaný a nepotrebný odpad nevypúšťajú do kanalizácie, ale držia si ho u seba (kto je všade, nie je nikde). Ide o prostý Obraz bukvy OTA – Ѭ. Tu sa naozaj plne hodí ešte československý film Jáchyme, hoď ho do stroje…

Pozrime sa teda na všetko z výšky. Okolo nás – na nízkych rozmernostiach – je poväčšine priestor Matrixu. Stačí, aby sme sa „pracovne“ vložili do toho, ako zdravo a správne žiť – a sme v +3. dimenzii. Ak si nedáme pozor, tak v nej ostaneme pevne „prišprajcnutí“ – čo je častý problém a pasca aj pre inak dobrého človeka.

Asi najlepším vizuálnym príkladom Matrixu je film Trináste podlažie z r. 1999. Vyšiel v tom istom roku ako prvý diel Matrixu, ale akosi nebol veľmi povšimnutý verejnosťou. Väčšina sa skoncentrovala na prázdnu bublinu – film Matrix. Sám osebe má tiež určitú vypovedaciu hodnotu, ale neporovnateľne menšiu ako Trináste podlažie.

Pre pochopenie podstaty  filmu však treba mať najskôr jasno v našom Svetoponímaní, inak by celkovo vyzeral ako krajne beznádejný prípad. Matrix naozaj obsluhujú špičkoví programátori, naozaj programovo beží vo vysokovýkonných počítačoch (navný priestor ±8. aj ±9. čakry je ešte delený a ovládaný satanistami). Je to kybernetický priestor čiernych mágov a kabbalistov.

Obsluhujúci programátori sa môžu kedykoľvek, podľa potreby či záujmu, pozrieť na kohokoľvek, kto je zapojený do systému (Matrixu). Na obrazovke uvidia všetko, čo robí. To preto, lebo jeho/jej vedomie je zapojené do ich systému. Na pripojenie stačí, aby cieľový subjekt bol na úrovni nízkych vibrácií, t.j. najmä emócií (alebo aj citov, t.j. v čakrách 1.-6.). Ale akonáhle človek prenesie vedomie vyššie (stačí už 10. čakrálna a dimenzionálna štruktúra) dostáva sa mimo akýchkoľvek možností kontroly ich systému a akákoľvek možnosť jeho ovládania končí.

Do tejto globálnej siete sú programovo vtiahnuté mysle človekov aj bytostí – o tomto sme písali už naozaj dosť. Pre bytosť bez Živatmy je to definitívne riešenie – z takéhoto systému niet úniku. Ale človek – ak má pod kontrolou svoju myseľ – sa dokáže dostať (jeho vedomie) mimo pôsobenia Matrixu – a to dokonca ľahko. Len človek môže nájsť hranicu simulácie a vyjsť z nej von. Už sme sa zaoberali štyrmi mantinelmi, ale ďalej sa dostaneme vďaka Metafyzike. Všetko tkvie v očistení sa od negatívu, ale aj škodlivého pozitívu („páchanie dobra“). Na úrovni údelnej váhy aktuálneho roku (7532) je úroveň Energií (Mikrokosmu človeka) ·IZ·. Teda zostupujúca Inglia (Energia) potrebuje v plnej miere prejsť cez Mikrokosmos človeka do Zeme (z pohľadu sakrálnej grafiky). Preto aj Slnečná Runa Veles zobrazuje džbán, do ktorého treba zostupujúcu Ingliu „zachytávať“ (aby sme ju vedeli použiť, inak prejde mimo nás). Prechod blokuje „iba“ NEGATÍV. Inými slovami to znamená, že Inglia do nás vstúpi, ale iba jej malú časť budeme (ak vôbec) schopní využiť pre seba. Negatív ju ako výhybka – ventil – presmeruje do systému Matrixu. A potom nečudo, že Matrix stále „žije“.

Zo seminárov Metafyziky vieme presne, ktoré „ventily Matrixu“ (Negatív) sú najnebezpečnejšie. Sú to STRACHY, OBIDY a HRIECHY.

Strachy otvárajú „zadné dvierka“ do nášho energeticko-informačného systému. Cez otvorený portál strachov je možné do takého človeka vkladať akékoľvek programy – a ani jeden nebude v prospech človeka. Týmto sa vytvárajú podmienky na ovládanie chovania sa človeka.

Obidy (v Slovníku slovenského pravopisu z r. 1970 ešte uvádzané) sú nenaplnené očakávania, na podklade výskytu ktorých sa človek „urazí“ na druhého človeka. Je to akási krivda, ktorá však nebola úmyselne spôsobená cieľovým objektom (druhým človekom). Teda daný človek nemá ani potuchy, že druhý sa naň „obidil“, pretože vedome nič proti nevykonal. Obidy držíme najčastejšie proti rodičom, deťom, partnerom navzájom, priateľom, zamestnávateľom, kolegom a podobne. Obida na energetickej úrovni spôsobuje vytvorenie energetických zhlukov vnútri J/H tiel, ktoré blokujú prietok Inglie. Obidy sú najčastejšou príčinou toho, že ostávame zablokovaní a neschopní prijímať z Priestoru dobré, prospešné Energie. Obižujúci človek škodí naraz dvom. Sebe, aj tomu, na koho sa obidí.

Strach umožňuje na nás zaútočiť zvonku, obidy nám blokujú možnosť prijímania Energií z Priestoru. Ďalším problémom sú hriechy. Za hriech považujeme všetko to, z čoho viníme samých seba. Hlavným dôsledkom akéhokoľvek hriechu je spustenie programu sebalikvidácie.

Všetky choroby sú následkom hriechu. Rovnako aj všetky naše negatívne životné situácie stoja na podklade hriechov. Sami seba takto trestáme za „zavŕšené“ hriechy.

Oslobodenie od všetkého tohto negatívu je možné vďaka tomu, že sa nachádzame v režime prechodu do Zlatého Vѣku. A práve tieto 3 štruktúry sú najťažšími faktormi, ktoré nás držia v nízkych dimenziách (v Matrixe).

Odstránenie tohto negatívu znemožňuje Matrixu sa kdekoľvek vnútri nás uchytiť – nemá sa za čo. Teda zase oblasť Ѭ.

Pri absencii záchytných háčikov nie je človek zachytiteľný ani špeciálnymi prístrojmi, ktoré inak 24 hodín denne pracujú na vnucovaní myšlienok všetkým, ktorí sú uchytení v systéme. Takéto technické zariadenia sú inak veľmi nebezpečné, pretože pracujú neprestajne, neúnavne. Sú rozmiestňované najmä v husto zasídlených lokalitách.

Mimochodom, keď Pentagon plánuje niekde rozpútať vojnu, tak najskôr takú krajinu navštívia jeho čierni mágovia. Spravidla pôsobia v iných krajinách pod legendou poradcov amerického prezidenta. Títo skoncentrujú všetok možný negatív a prenesú ho do cieľovej krajiny. Zároveň tam rozmiestnia spomenuté prístroje na ovládanie vedomia. Spravidla do týždňa vypukne vojna. Takýto poradcovia sa zdržiavali aj na našom území za minulej vlády. Vrátili sa tu po návšteve Ukrajiny a do týždňa tam vypukla vojna…

Ohľadom meditácií na Veľkých seminároch ešte dodajme, že Vedma Nadežda práve preto úmyselne vedie meditáciu nahlas, aby každý počúvajúci mal možnosť vedome počuté prijať alebo odmietnuť. Takáto možnosť neexistuje v hypnotickom stave!

Možnosť výstupu do 16. a vyššej dimenzie neposkytuje nikto okrem Veľkých seminárov. Už na základnom seminári dochádza k tomuto výstupu po prvý raz. Ale – ako sme už neraz prízvukovali – čistota je stav dynamický, t.j. na jej udržanie je potrebný proces neustáleho obnovovania!

Na Veľkých seminároch sú účastníci vpúšťaní do vysokých dimenzií vďaka otvoreniu Kanálu Školy. Sprístupnenie vysokých dimenzií (16. a viac) je výlučne v právomoci Vedmy. Ona má kľúč na otvorenie tohto prístupu, ale aj na jeho uzavretie. Túto právomoc čiastočne delegovala na beregine Centra Tokarevovej, ktoré tým majú delegované právo viesť základné semináre. Nikto viac – okrem Veľkých meditácií – také niečo nedokáže poskytnúť!

Na Veľkých seminároch – ešte raz zdôrazňujeme – sa pod vedením Vedmy otvára Kanál výstupu do J/H Sveta patriaci Škole pre všetkých účastníkov seminára. V Energetickom toku Kanála sú všetci účastníci so Živatmou, je to naozaj reálna príležitosť TVORIŤ ŽELANÚ REÁLNOSŤ. Nikto iný nikdy pre nás nič podobné nedokáže urobiť. Ale je tu potrebné aj Znanie – teda minimálne Základný Seminár a vedomie zodpovednosti za to, čo s okamžitou mocou v spoločnom Energetickom Toku tvoríme. Znanie predpokladá, že poznáme bod „B“. Sme povinní vedieť akú budúcnosť si chceme pripraviť.

Varujeme, že napríklad nespokojnosť s našimi príbuznými či blízkymi môže spustiť program ich likvidácie. Preto treba udržiavať vedomie – myseľ – pod neustálou kontrolou, t.j. v čistote. A vieme aj to, že prvou líniou obrany Matrixu sú pochybnosti. Pozor na tých, ktorí ich preberajú a šíria aj z blbosti a naivity.

Ak sa nám niečo nedarí, tak príčina je najčastejšie v tom, že sme si nezdar „objednali“. Preto si „objednávajme“ šťastie, radosť, oddych, zdravie, rodinnú pohodu, ľúbosť, lásku, dôveru a podobne. Iné štruktúry nespomínajme ani v myšlienkach.

Negatívne programy môžu prichádzať aj z nášho okolia. Najmä staršie pokolenie má vo zvyku „plánovať negatív“, aj keď z neznalosti. Napríklad odkladanie peňazí na „zlé časy“ znamená zostavovanie programu, ktorého následkom bude, že „zlé časy“ určite prídu.

Kto dokáže svoje vedomie dennodenne presúvať do 16. a vyššej dimenzie, ten z Matrixu proste odíde kedy chce. Spoznáte to najmä podľa toho, aké myšlienky máte v mysli. Ak sú viazané na +3. (zdravý životný štýl, často okrem fyzickej aktivity aj vďaka všakovakým kryštálom, vonným olejčekom, bylinkám, aromatickým sviečkam a pod.), žijete síce zdravo, ale iba vo vymedzenom časopriestore, bez šance prejsť do Zlatého Vѣku. Ak v +6. (kodifikované slovanstvo) – je to v podstate to isté, akurát v inej farbe, teda ani to nestačí na Zlatý Vѣk. Vektor výstupu Ducha nahor umožňuje úplne iné – povedzme kosmické či galaktické – rozmery vnímania, ponímania či myslenia…

To, čo je pred nami – očista od negatívu a výstup minimálne do (10-11-12). dimenzie – je udalosť mimoriadneho, vesmírneho významu. Nikdy v minulosti Midgard-Zeme nebola takáto očista realizovaná tak ako teraz, t.j. že sa tam môžeme dostať aj spolu s našimi fyzickými telami. Vždy to bolo len cez vojny a kataklizmy, t.j. smrť a reinkarnáciu. Myseľ človeka však musí byť schopná prebývať samostatne minimálne v týchto dimenziách už teraz. Na toto nemusí postačiť iba účasť na Veľkom seminári, na to je potrebná výmena čakrálnych a dimenzionálnych štruktúr a samostatný výstup do 16. dimenzie, čo sa vykonáva IBA na úvodnom seminári.

Zbieranie všetkého, čo príde pod ruku – ezoterické zasvätenia, mystické seansy, všakovaké reiki, čikungy, jogy, zúčastňovanie sa rôznych obradov a rituálov a podobne – vrátane náboženských úkonov nemusí stačiť. Je to najčastejšie hromadenie všakovakého odpadu z oblasti duchovného supermarketu. Aj keď mnohé techniky či meditácie v minulosti pochádzajú z pôvodne našich zdrojov, po tisícročiach sú už upravené tak, aby spĺňali potreby bytostí bez Živatiem. A jedine Živatma môže vystupovať do kolektívnych priestorov 10-11-12 a vyššie. Z pohľadu Bukvice Slovienorusov-Rusínov ide stále o to isté: Ѩ-Ѭ. Teda nenadobudnutie NÁŠHO Znania a následná neschopnosť (= neochota) zrieknuť sa nepotrebného… veď sa to tak pekne trblieta…

A ako sme sa vlastne dostali na prah tohto prechodu?

Pred približne 10 rokmi temní mágovia Pentagonu zvolali celosvetové stretnutie im podobných. Zúčastnili sa tam zástupcovia všetkých šamanov, mágov, kabbalistov, vrátane Vatikánu a všetkých hláv nielen kresťanských cirkví, imáni mohamedánov, anglosaskí mágovia… a vôbec všetci tí, ktorí z pozície takých organizácií ako je svetová vláda, slobodomurári, sionisti, satanisti, ilumináti, cigánski elitári, rozenkruciáni, maltézski rytieri, či vôbec všetky možné náboženské rády. Boli tam skrátka všetci okrem nás, bielej rasy a pôvodných indiánov (ostali už iba na severe), ktorí sa ohradili, že biely človek je ich brat.

Predmetom ich meditácií, obradov a rituálov bol jeden, jediný cieľ – totálna likvidácia nás, bielej rasy. Jediní, kto prebýval v sladkých, naivných a nevedomých ilúziách o spravodlivej demokracii sme boli – a v značnej miere aj ostávame – my, samotná biela rasa.

Pretože v nevedomosti už dlhodobo chodíme na voľby a dávame vlastný hlas a právo za nás rozhodovať práve takýmto elitárom – t.j. „privilegovaným“ – tak všetko, čo urobia je za nás a s našim súhlasom. Vieme, že v kresťanstve klamstvo a lož nepatria medzi hriechy – s čím všetci kresťania implicitne súhlasia.

Vďaka tomuto nevedomému súhlasu – a odsúhlaseniu aj našej vlastnej likvidácie – Kony Všehomíru sú bezmocné, lebo Prvý, Základný KON hovorí, že nikto nemá právo ovplyvňovať právo rozhodovania kohokoľvek iného. V praxi to znamená, že keď bolo proti nám postupne uplatňované násilie s cieľom nás vyhubiť – detaily každý pozná – tak Kony to považovali za našu vôľu. Nuž ak sa chcú idioti dať pozabíjať s vlastným súhlasom – je to ich slobodná vôľa. Takto sa vlastne stávame škodlivým vírusom vo Svetlom Svete. A vírusy sú vždy likvidované.

Až Veľké semináre začali postupne prebíjať otvor cez ťažký, nahromadený NEGATÍV, ktorý blokoval naše sťažnosti a hore, v J/H Svete nebola informácia o našom skutočnom postavení. Tú sme postupne, roky, kolektívnymi meditáciami cez Kanál Školy v J/H Svete dostávali tam, kde ju konečne vypočuli. Jedine systematická práca cez Kanál a vytrvalé opakovanie našej naliehavej žiadosti o pomoc zmenilo situáciu. Preto sme dostali možnosť prežiť a dostať sa do Zlatého Vѣku. Jedine preto J/H Svet pristúpil k dnes už neodvratnému zavedeniu Spravodlivosti a potrestaniu zločincov.

Tento náš úspech mal aj vedľajší efekt. Čierni mágovia Pentagonu – z pohľadu ostatných účastníkov spoločných obradov a rituálov – nesplnili to, čo im sľúbili, t.j. totálnu likvidáciu nás, bielej rasy. A preto sa v súčasnosti otočili proti nim. Rozpútal sa boj medzi nimi samými. Nepomáha ani v podstate neobmedzené množstvo peňazí a všakovakého bohatstva. A to je rozhodne v náš prospech a naša veľká šanca.

Nedajte sa obalamutiť – žiadne „robme aspoň niečo“ nič nezmenilo v náš prospech. Veď oni ani nevedia, kde je bod „B“, do ktorého sa treba dostať. Lebo my musíme presne formulovať našu požiadavku, J/H Svet má povinnosť vykonávať príkazy každého, kto má Živatmu, ale musíme vedieť kde chceme ísť. Svet ilúzií nie je svetom reality. Dnešný stav je výsledkom tvrdej a vytrvalej meditačnej práce, nie náhody a naivity. Nechodíme síce na voľby, ale vyčistením negatívu a doslovným prebitím komunikačného tunela do Vysokých dimenzií v našom Národe bolo umožnené, že Národ mal možnosť sa vo voľbách rozhodovať nezávisle od pánov Matrixu. A to je už veľa!

Víťazíme, ale nedajme sa oklamať tesne pred vrcholom. Lebo práve z vrcholu štítu je najhorší pád, lebo pod ním je najhlbšia priepasť. Pevne sa držme nášho bodu „B“.

Ďalšie súvisiace podrobnosti budeme postupne prinášať.

29.01.2024

NAŠI PARTNERI: