ENERGETICKO-INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ

31. decembra 2017 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Týmto článkom sa vrátime veľmi ďaleko do minulosti, teda presnejšie do časov, keď veci ako tieto boli považované za základ poznania Sveta. Takto ich aspoň v dávnej minulosti chápali naši Predkovia. Čo by ste povedali na to, keby naše deti v školách učili to, čo naozaj potrebujú do života – napríklad namiesto reklamy na alkohol už v prvej triede základnej školy, ktorú štátny aparát vôbec nevidí? Kto má u nás v rukách školstvo a vzdelávanie?

Dnes si priblížime mechanizmus, ktorým sme napojení na pekelný Svet. Poznanie však oslobodzuje – veríme že oslobodí aj vás.

Pretože sme v minulosti dopustili, aby Poznanie našich Predkov upadlo do zabudnutia, neostáva nám nič iné, len sa učiť všetko odznova a na vlastnej koži. Ale aj tak to stojí zato – inak nemá význam hovoriť o evolučnom vývoji.

Základným komponentom, ktorý umožňuje Systému z nás sať NAŠU životnú energiu – môžeme hovoriť o Životnej Sile – je LARVA. Môžeme si hneď aj vyjasniť, čo to larva je: premodulovaný kúsok Životnej Sily. Jej vytvorenie je naozaj veľmi prosté. „Stačí“ zadať program nositeľovi informácie s koncentráciou na nejaký obraz, myšlienku, niektorý zo zmyslových vnemov – a larva sa môže zrodiť. Takýmto spôsobom je možné v počiatočnom štádiu vývoja ľudstva – v ktorom sa nachádzame – vytvárať Obrazy, aktivátory rastu, agentov ozdravovania (t.j. to, čo tradične nazývame Oberegy) a podobne.

Larva je principiálne to isté, len ju napájame svojou Životnou Silou bez nášho vedomia, a to až do stavu, keď nadobudne vedomie samoexistencie. Potom už začne pociťovať emócie, intelekt, pud sebazáchovy. Zrodili sme samostatnú entitu – ktorú budeme celý život kŕmiť.

Takto človek reálne rodí nový život a začína sa o neho starať – kŕmi ho svojou životnou energiou, čičíka ho aj bráni pred vonkajšími nepriateľmi. Títo „vonkajší nepriatelia“ larvy sú spravidla príbuzní a iní blízki ľudia – najčastejšie priatelia, ktorým na človeku záleží – a preto mu chcú pomôcť.

Na začiatku stačí udržiavať zacyklovanú myšlienku na nejaký konflikt, jav, problém. Keď larva podrastie, tak aby mala dostatok Životnej Sily a to v pravidelných dávkach, začne rodičovskému telu dodávať skutočné drogy – v organizme spustí špecifické fyziologické procesy. Na mentálnej úrovni priostruje pocit ľútosti k sebe samej, čo človek-donor za pomoci mentálnych manipulácií larvy identifikuje ako pocit ľútosti k sebe samému. Larva takto „vyškrtne“ fakt svojej existencie z vedomia recipienta. Ona naozaj ľahko – pri všetkej našej nevedomosti vrátane digitálnej demencie – riadi organizmus človeka. Organizmus dokáže riadiť veľmi ľahko, čo v skutočnosti dokáže doslovne každý z parazitov, stačí im chcieť: od vírusov po hlísty a všakovakých ďalších. Do našich neurónových receptorov začnú dodávať svoje impulzy, ktorými nám oznamujú svoje potreby – a my ich hneď začneme ponímať ako „naše potreby“. Veď sa ani netrápime zisťovať, odkadiaľ myšlienky prichádzajú a ako funguje myseľ. Parazity teda riadia chovanie sa človeka tak, že VYBERAJÚ najlepšie podmienky pre SVOJU existenciu a rozmnožovanie sa – vrátane potravín druhu, ktorý vyhovuje im, t.j. ich kyslosť, zloženie, kvalita. Pre človeka je – mierne povedané – škodlivé jesť mäso, piť alkohol, fajčiť, venovať sa športovému sexu a to už nehovoríme o drogách a ďalších veciach. Parazity však tento druh potravy či činnosti potrebujú na svoj „zdravý“ vývin. A tak človek-donor začína im všetko dodávať. Ak stretnete takého tiežslovana, ktorý sa „aktívne“ prejavuje, ale popritom neraz komentuje „mäso môžem“, „sex s peknou babou môžem“ a podobne vedzte, že ide o veľmi nízku Dušu s larvou, ktorá má do Slovanstva ešte naozaj ďaleko – ak sa tam vôbec niekedy „dopracuje“. Je to proste bezcharakterný pokrytec, v lepšom prípade Smerd…

Parazity nútia človeka brániť toto jeho „nezávislé“ rozhodnutie aj proti útokom z jeho okolia. Človek je v skutočnosti veliteľom svojho organizmu, ale pekelné Sily nastavili sociálne prostredie tak, že sme presvedčení o svojej vlastnej nemohúcnosti a zanedbateľnosti v snahe a možnostiach niečo naozaj zmeniť. Denne nás v tom utvrdzujú najrôznejšie médiá aj pseudoveda (náuka) či vzdelávací systém.

Larva postupne posilňuje svoje telo a uchytáva sa na niektorom konkrétnom orgáne donora-človeka. Je pre ňu proste najjednoduchšie sa takto kŕmiť. Napríklad ak sú naše myšlienky sústredené na nešťastnú lásku, tak larva sa usadila na srdci. V prípade obžerstva to je žalúdok. Ak je problém so zodpovednosťou – plecia a šija. Je to proste jedno, môže byť na ktoromkoľvek orgáne. Záleží iba od druhu energie.

Ona vždy starostlivo udržiava vnútorný konflikt – nepokoj, strach – na optimálne vysokej úrovni. Takýmto spôsobom každý deň dostáva svoju dávku našej životnej energie. Človek totiž dostáva životnú energiu právom narodenia sa a dostáva ju v malých dávkach každý deň – až do jej vyčerpania. Celú ju však v podstate stráca tým, že ju nezmyselne vkladá do cudzích záujmov a nevie ju sám využívať. Larva ju však v skutočnosti nespracováva, lebo energia je večná a nezničiteľná. Ona sama však spotrebuje z nej veľmi málo – väčšinu z nej odosiela svojmu BOHU, ktorého pozná a vidí. Ona presne vie, že podmienky na jej život a existenciu boli vytvorené jej BOHOM, ktorý si v našom Svete všetko paraziticky zariadil tak, že človekovia tento proces nekontrolujú.

Ak by sme totiž neboli pod riadiacou kontrolou a dezorientovaní, tak len veľmi málo idiotov by doslovne kŕmilo sebou parazitov. Ale ako môžeme byť Asmi, ak sa dáme takto elementárne okrádať a chovať ako stádo? Toto je jasné už kastovej kategórii Človek.

V prípade, že vnútorný konflikt vyriešime, alebo sa odpojíme od vonkajšieho, hneď sa objaví ďalší konflikt, nepokoj alebo strádanie. Výsledok je, že odber energie sa bude odohrávať cez iný orgán, ktorý začne degradovať, až nakoniec zlyhá.

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je, že larva je doslovne bránou do Pekelného Sveta:

Cez túto bránu – akonáhle existuje – už môžu vstupovať do človeka ďalšie pekelné bytosti. Ak totiž človek nemá larvu, tak prístup majú veľmi ťažký, skoro nemožný. Larva je preto pre nich niečo ako „zásuvka“ na pripojenie nás k Pekelnému Svetu:

A cez toto pripojenie sa už napájajú všetky ďalšie parazity, ktoré sa kŕmia na tom istom zdroji životnej Sily, ktorý sa volá človek. Cez ňu sa do človeka dostávajú aj besi a démoni, ktorí potom preberajú riadenie. K takémuto napojeniu môže dôjsť aj pri návštevách a „konzultáciách“ s citlivcami (jasnovidcami, vykladačmi budúcnosti…), čarodejníkmi, mágmi pri rôznych manipuláciách, veľmi často pri organizovaných orgiách, pripojením sa k nejakému egregoru, kontaktmi s ľuďmi (kolegami), neraz sa na takýto zdroj životnej energie môžu napájať aj blízki človekovia a príbuzní. Nemožno povedať, že vždy ide o zlomyseľnosť a úmysel. Napojeniam „pomáha“ aj nevhodné oblečenie vrátane čiernej farby.

Larva je otvorené okno do niektorého z troch parazitických Svetov (Sveta Pekelného, Sveta bohov, Sveta Mŕtvych – t.j. bytostí bez Živatmy). Tieto Svety účelovo organizujú materiálny Svet Javi, ktorý obývajú donori (baterky, dobytok…) tak, aby v každom človeku bolo inštalované a oživené toto zariadenie. Preto inštalujú civilizácie, ničia prirodzenú infraštruktúru, menia dejiny na históriu, vedu na náuku, menia orientáciu hodnotového systému, evolučný vývoj zamieňajú podnikaním, médiá orientujú na dezintegráciu, mravnosť za riadenie pudmi, Istinu a Znanie nahradzujú náboženstvom – vždy keď ide o bohov či Bohov ide o nejakú formu náboženstva. Hodnotu majú len peniaze, cieľ je len zisk, úroková sadzba. Tvoria ideálne podmienky na sformovanie neurčitosti, strachu, nerozhodnosti, rozvratu, zrady, normou je podlosť, chamtivosť, zbabelosť, celková degradácia.

Larva zo Zeme odoberá a do niektorého parazitického Sveta dodáva energiu Života, ten zase recipročne vytvára na Zemi podmienky pre život larvy. Kruh sa uzavrel. Larva vidí a poníma Hierarchiu – ktorú my považujeme za Temnú – a neochvejne jej slúži. Bytosti Pekelnej Hierarchie majú – z pohľadu ponímania larvy – takúto štruktúru:

 • Na začiatku evolučnej Hierarchie parazitického Sveta je ekvivalent rastlín a lišajníkov nášho Sveta. Tieto sa ako prvé uchytávajú na zdroji životnej Sily – človeku-donorovi;
 • Nad nimi sú myšlienkové formy, elementári so želaním realizovať sa. Sú to programy vo forme vírusov všakovakého druhu, ktoré kedy vnikli do energeticko-informačného poľa. Ostali tu od každej civilizácie ktorá tu kedy existovala, ich myšlienok, emócií na všetky možné témy;
 • Bytosti strednej úrovne. Majú osobnosť, emócie, intelekt, chcú sa presadiť a usadiť skrz človeka. Cez zvieratá sa to nedá s výnimkou pokusov skrz domáce zvieratá – najmä mačky a psy. Pripájajú sa na orgány, sajú životnú Silu s cieľom jej prenosu vyššie a nadobudnutia svojho percenta. Snažia sa nahradiť osobnosť človeka svojou vlastnou, neraz kolektívnou osobnosťou. Jav je známy ako posadnutosť besmi či démonmi;
 • Nad nimi sú sprostredkovatelia Pekelného Sveta, ktorí neraz pôsobia ako citlivci, mágovia, čarodejníci, popi a podobné entity. Hrajú veľkú úlohu v organizácii spoločenských procesov, v médiách. Aj oni odoberajú a odovzdávajú životnú Silu svojich ovečiek. Ak si to situácia vyžaduje, môžu v rámci podpory účelovo dostať mimoriadnu, extra Silu z Pekelného Sveta;
 • Egregory. Živé zásuvky na pripájanie veľkých más ľudí. Majú vedomie samoexistencie, veľký intelekt a všetky funkčnosti a metodiky Pekelného Sveta. Egregorov je množstvo rozličných druhov, môžu začínať už na úrovni rodiny. Spájajú aj okruhy rozličných verejných a občianskych aktivít, médiá, náboženstvá, politické hnutia, štátny aparát. Nie všetky musia byť koncentrované okolo Pekelného Sveta – pôsobia tu aj Svety bohov a Svety mŕtvych – ale naivná myseľ dnešného človeka ich sotva dokáže rozlíšiť. Principiálne to, čo je „domovom“ larvy na individuálnej úrovni donora je vo veľkej, analogickej, hromadnej mierke egregor. Jeho apologéti už pôsobia v globálnom priestore;
 • Ďalším, vyšším stupňom Hierarchie sú vysokotechnologické Civilizácie, teda akýsi žandári globálnej úrovne. Túto úroveň zvykneme nazývať Globálny Prediktor. Oni formujú početnosť populácie, štát a jeho štruktúru, Svet materiálnych mechanizmov na zber energie na povrchu Zeme. Koordinujú realizáciu globálneho plánu technokratického smeru vývoja. Potláčajú mentálne schopnosti človekov. Pre larvy sú realizáciou BOŽIEHO plánu. GP sleduje svoj záujem v prisvojovaní si a prenose životnej Energie. Na materiálnej úrovni vyvážajú zo Zeme vyťažené nerastné suroviny, dopestovanú stravu, genetický materiál a množstvo ďalších vecí;
 • Pekelná Hierarchia, t.j. nemateriálne (z nášho pohľadu), pekelné bytosti vysokej úrovne. Táto formuje a formuluje plán vývoja nie iba našej civilizácie, ale ja Civilizácie, ktorá riadi našu. Pre larvy to sú ANJELI, ARCHANJELI a BOHOVIA;
 • Posledným stupňom je samotné Peklo. Nedosiahnuteľná, gigantická Bytosť, ktorá saje všetku prenášanú energiu zo všetkých Svetov, v ktorých je nainštalovaný mechanizmus zberu a prenosu energie Tvorenia. Pre nich to je HOSPODIN, t.j. PÁN BOH. Zdroj podpory existencie celého Pekelného Systému.

Svoju svojbytnú štruktúru má aj Svetlá Hierarchia, aj keď principiálne ide o úplne iný druh existencie:

 • DUŠA – to, s čím bojuje larva, nad ktorou až veľmi často víťazí a mení osobnosť. Takýto človek sa stáva brutálny, egocentrický, krutý, rozumovo obmedzený, všetku starostlivosť a lásku koncentruje na svoju larvu a plnenie jej potrieb. Duša je „skafandrom“ bezrozmerného Ducha napojeného na Prav – Zlatú Priadku MAKOŠ;
 • DUCH – „skafander“ ŽIVATMY, t.j. skutočného „JA“ človeka;
 • LEGOVIA OCHRANCOVIA – Bytosti Ducha. Energetické Entity pomáhajúce človeku na Púti Duchovného vývoja, t.j. Ceste Evolúcie. Riadia všetky možné a nami ani nepredstaviteľné procesy Vesmíru. V podstate aj my sme entity tohto Ducha dočasne materializované v Javi. Cieľom tejto materializácie je nadobúdanie materiálnej skúsenosti;
 • VEDMY, BEREGINE, VEDÚNI, VOLCHVOVIA, ŽRECI, ŽRICE. Živí človekovia na vysokom stupni evolučného vývoja, ktorí dosiahli schopnosti riadenia materiálnosti. Pre larvy to sú tiež ANJELI či BOHOVIA, ale pre ne nie dobrí, sú pre ne smrteľne nebezpeční;
 • VYSOKOTECHNOLOGICKÉ KULTÚRY NÁRODOV RASY. V ich prostredí sú podmienky pre život lariev neúnosné, pretože sú viditeľné a ľahko zničiteľné;

Môžeme si to zhrnúť. Nositeľom informácie je čistý, nenaformátovaný kúsok ŽIVOTNEJ ENERGIE, ktorý človek dostáva každý deň po energetickej linke od svojho Nebeského Učiteľa. Dostáva ho právom narodenia sa v Rode. Väčšina človekov dnes však vôbec nechápe ako ju použiť a ako to vôbec celé funguje. Najhoršie je však to, že ich to ani nezaujíma.

Sociálna sféra spolu s elementármi pobáda človeka ju vložiť do rozmerností emócií a citov (strach, závisť, podráždenie, nenávisť, sexuálna posadnutosť, strasť, akýkoľvek rozvrat a podobne). Takto formátovaná energia je už pre nich ideálnym životným prostredím, pretože v čistej podobe nemajú právo ju dostávať. Človek im ju však začne odovzdávať sám, na základe vlastného rozhodnutia. Nevedomosť nesníma zodpovednosť – a už vôbec nie následky.

Akonáhle sa človek takto rozhodne, tak každá konkrétna koncentrácia na niektorý komponent zo spektra emócií alebo citov ako následok zrodí larvu, ktorá ho pripája do mechanizmu niektorého z tokov napájajúcich jeden z troch parazitických Svetov: Sveta bohov, Pekelného Sveta a Sveta Mŕtvych (nie Prѣdkov!). Sama preberá riadenie fyziologického a myšlienkového procesu. Človek od tohto momentu začína cítiť fyziologickú väzbu na svoje zacyklované myšlienky, ktoré sa týmto stávajú reálnymi, t.j. začínajú prebiehať v materiálnom rámci.

Paradox je v tom, že presne takýmto spôsobom môže človek vziať do rúk kúsok Životnej Sily a vo vlastnom – ideálne staroslovienskom – jazyku nahovoriť na ňu program, ktorý vykoná presne to, čo od nej chceme. Pri programovaní je samozrejme nevyhnutné zadať parametre, t.j. aká udalosť má prebehnúť, z akého zdroja energie má byť napájaná, varianty zdrojov energie, miesto uchovania, čas trvania aj ukončenia programu a podmienky deaktivácie. Tiež má byť jasné, či má alebo nemá mať intelekt, city, pud sebazáchovy, spätnú väzbu s tvorcom. Ak nezadefinujeme podmienky ukončenia programu, tak ten sa môže vyvinúť do fázy nadobudnutia intelektu, začať ťahať Životnú Silu, stať sa chorobou, zabiť tvorcu a pod. Takéto mechanizmy naši Prѣdkovia principiálne používali na dosiahnutie hojnej úrody, ochranu majetku, vytváranie oberegov, liekov a prostriedkov vyliečenia, aktivizáciu vnútorných rezerv, intelektu, fyziologických parametrov človeka.

Tak isto sa však vytvárajú prekliatia, zoči a podobne.

Vždy však majme na pamäti, že s touto evolučnou lekciou sme dobrovoľne súhlasili, hoci náš súhlas mohol byť vymámený aj klamstvom. Preto je veľmi dôležité, ako sa v celej situácii zachováme. Je potrebné v takýchto situáciách zachovať stav bez emócií a citov. Najhoršie riešenie je nekontrolovane ostať vo vleku nanúteného mechanizmu a neodstraňovať tento negatív skrz kanál Školy v Jemnohmotnom Svete.

Ako budeme postupovať a akú metódu na svoju obranu použijeme je osobnou vecou každého v nás. To, ako máme konať zostupuje k nám skrz vlastný KANÁL S JEMNOHMOTNÝM SVETOM, ktorý by sa mal každý človek snažiť aktivizovať na maximálnu priepustnosť. Reakcií je na výber viac. Môžeme regresne analyzovať proces ako sme sa dostali do tohto stavu a následne nájsť bod, ktorý treba korigovať. V ďalšom budeme schopní rozpoznať proces nie až na konci, ale zakročiť ešte len v počiatočnom či prebiehajúcom štádiu. Prostriedkom je aj tvorivá, zložitá, úporná práca. Rovnako meditácie, práca s čakrami, čistenie biopoľa, posilňovanie jeho štruktúry a pevnosti, rozširovanie vedomia do Jemnohmotných tiel. Ďalej fyziologické čistenie organizmu – vylúčenie potravín a látok o ktorých VIEME, že nám škodia a iba posilňujú larvy. Najefektívnejšia je však cesta meditácií a čistiek negatívu, ktorá jedine dokáže odstrániť všetko do prvopočiatočného stavu človeka.

Okrem meditácií a čistiek pod vedením Beregine s právom otvárať Kanál Školy v Jemnohmotnom Svete je tradičnou metodikou je to, čo dnes poznáme ako psychoenergolytika. Je to ucelený systém, ale – ako ostatne všetko – sám osebe negarantuje nič. Funguje len vtedy, ak ho dennodenne používame a pracujeme na čistote svojho Vedogonu.

Vedogon je náš individuálny energeticko-informačný priestor. Má schopnosť samoobnovy presne tak, ako aj fyzické telo. Stačí nám iba zabezpečiť, že vo vzdialenosti do 200 metrov nebude žiaden iný Vedogon (človek) – a začne samoobnova zložiek nášho Jemnohmotného tela. A ak popritom ešte aj pracujete, vykonávajúc cvičenia systému Psychoenergolytiky, tak proces regenerácie Jemnohmotného tela bude prebiehať značne efektívnejšie.

Pre nás má veľký význam minerálny a rastlinný svet, ktorý nás obklopuje. Stromy a rastliny vykonávajú éterické dobíjanie. Najmä orgován, dub, topoľ, ihličnany. Breza je dokonca najunikátnejší strom na Zemi. Ona – breza – je schopná harmonizovať, odlaďovať toky Sily, ktoré vplývajú na Vedogon. Poľné kvety – ale iba živé, nenatrhané – doslovne nanovo vykladajú mozaiku našich energií. A vôbec naša rodná Flóra je pre Rusov a Slovienov starostlivá Matka. Ochraňujme ju, rozmnožujme ju – a ona odpovie starostlivosťou a ľúbosťou.

Svet kameňov je nekonečným pokladom energií a informácií. Veď aj všetky výdobytky našej terajšej technickej civilizácie sú založené na kremíkovej forme života. Stačí spomenúť mikroprocesory. Dokonca aj naša epifýza (šiškovitá žľaza) vo svojej vnútornej dutine obsahuje kryštalický kremík. Pravdaže, práca s informačnými poľami kameňov si vyžaduje špecifickú úroveň prípravy, ale o to to je zaujímavejšie.

Pobytom v Prírode sami uvidíte, ako si vás predstavitelia Fauny začínajú všímať. Vtáci, psy, mačky. Aj oni ľúbia a vážia si Životnú Silu.

Svoj osud máme vo vlastných rukách. Ale ako sa rozhodneme a zachováme, to už je výlučne naša plná zodpovednosť. Aj tu proces premeny k lepšiemu možno rozdeliť do troch stupňov: uvedomenie-rozhodnutie-realizácia. Najskôr si musíme uvedomiť, že niečo nie je správne. Potom prijať rozhodnutie, že situáciu ideme zlepšiť. Ale to všetko je nanič, ak nezačneme na sebe tvrdo a systematicky pracovať. Výsledok však vždy stojí za to.

31.12.2017

NAŠI PARTNERI: