FALZIFIKÁTOROV DEJÍN ZNEPOKOJIL NÁLEZ V TURECKU

8. novembra 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, HRY, VYŠLO INDE

V Turecku bol objavený starý exemplár Biblie, ktorý má minimálne 1 500 rokov. Tento nález vážne znepokojil Vatikán, pretože nájdená Biblia obsahuje aj „Evanjelium od Barnabáša“, ktoré vynáša na svetlo niektoré „korekcie“ a zmeny implementované do kresťanstva z dôvodu zabezpečenia moci a presadenia záujmov kresťanských hodnostárov. O čomže to hovorí apokryf, ktorý napísal kresťanský svätý Barnabáš, ktorý bol jedným z učeníkov Krista, putoval spolu s apoštolom Pavlom a napísal niekoľko diel o živote Ježiša Krista, ktoré však protirečia predstavám, ktoré o ňom rozšírila oficiálna cirkev?

Túto fantastickú knihu, ktorá má potenciál ak nie podkopať moc, tak minimálne autoritu čierneho kléru Vatikánu a odhaliť ďalší fakt falzifikácie skutočných dejín objavili ešte začiatkom nášho tisícročia. Avšak z akýchsi neznámych príčin bola jej existencia udržiavaná v tajnosti celých 16 rokov a len teraz bolo rozhodnuté ju ukázať verejnosti.

Momentálne sa nachádza v Etnografickom múzeu v Ankare. Jej strany sú zhotovené zo zvieracej kože, ktoré za mnohé stáročia sčerneli, preto celý text – ktorý je napísaný dialektom aramejského jazyka – nie je možné prečítať.

Aj tak sa však vedcom podarilo prečítať časť textu. A prečítaná informácia absolútne odporuje pohľadu na udalosti (presnejšie na ich interpretáciu) oficiálnou kresťanskou cirkvou. Barnabáš napríklad vo svojom Evanjeliu píše, že Kristus nebol synom Boha a že nikto ho ani neukrižoval. Bol však prorokom a bol na Nebesia vynesený živý, pričom namiesto neho ukrižovali Judáša Iškariotského. Zároveň nazýva Pavla (Saula) samozvancom a nie apoštolom, pričom svedčí – čo nie je prekvapujúce – že nepatril medzi učeníkov Krista. V texte sa spomína aj informácia, že čoskoro príde na Zem posledný mesiáš z Islamu (Mohamed?).

Vatikánski experti teraz plánujú preskúmať Bibliu, ktorú našli Turci a overiť jej pravosť. Pretože Biblia obsahuje Evanjelium od Barnabáša – ktoré odporuje oficiálnej verzii Vatikánu – už teraz možno pochybovať o hodnovernosti uzáverov takéhoto skúmania. Je známe, že kresťanskí hodnostári ešte v čase Nikejského koncilu vykonali cenzúru všetkých Evanjelií a z Biblie vyškrtli všetky tie, ktoré bránili nasadeniu nových, skorigovaných dogiem o živote Krista a jeho skutočnom učení.

Nie je teda vôbec náhoda, že tento nález znepokojil koordinačné centrum falzifikácie dejín. Akurát že podobných artefaktov sa bude teraz „vynárať“ viac a viac. Zbytočne sa kdekto domnieval, že sa podarilo spoľahlivo zničiť či ukryť všetky dôveryhodné zdroje informácií o minulosti v mnohokilometrových podzemných úschovniach Vatikánskej knižnice a nahradiť ich vkusnými falzifikátmi.

michael101063 ©

08.11.2016

NAŠI PARTNERI: