GLOBÁLNY KOREKTOR

1. decembra 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OVPLYVŇOVANIE, PRAVDA DNES

Dnešná doba je taká aká je – priveľa informácií vylievaných na primálo znalých ľudí. Stáročia držali pod kontrolou prístup k informáciám, čo spôsobilo, že dnes ich väčšina ľudí nedokáže samostatne spracovať.

Dôvod je samozrejme v novej dobe, ktorá sa už začala a nezadržateľne napreduje svojím, kozmickým rytmom. Nezávisí od nás, ale my závisíme od nej. Teda interakcia je síce vzájomná, ale naša úloha nie je novej dobe vzdorovať, ale pochopiť ju a začať konať v súlade s jej frekvenciami. A to sú už frekvencie naše – SLAVIANSKE.

Ako vždy a vo všetkom sme postavení do situácie, kedy si musíme vybrať medzi skutočnou realitou a našou predstavou o skutočnej realite. Prvá je komponentom objektívnej existencie Vesmíru, druhá produktom nášho vnútorného hlasu – teda presnejšie interným komponentom Matrixu.

Nemáme poňatia čo to je myseľ a myšlienky, myslíme si teda, že sú „naše vlastné“. Je to jeden z hlavných problémov dnešných ľudí. Následkom toho je to, čo už stáročia – ak „dostaneme nápad“ myslíme si, že je to náš nápad a pre nás najvhodnejší postup či nabádanie ku konkrétnemu činu. A tu je ten problém – to, na čo nás navádzajú „naše myšlienky“ sú v skutočnosti činy, ktoré vedú k uspokojeniu energetických vampírov, parazitov – Globálneho Prediktora – ktorí žijú z našej životnej energie. Sme pre nich dojné kravy – keď prestaneme „dojiť“ energiu, ideme na „odpis“. Použi a zahoď. Pretože sa spravidla nestihneme počas života dopracovať k vlastnému druhu myslenia, prichádzame tu nútene zas a zas a znova a znova nás paraziti obžierajú. Z Matrixu nás odpoja len 15 sekúnd pred smrťou. Dosť na to, aby sme pochopili aký život sme viedli, ale veľmi neskoro na to, aby sme komukoľvek čokoľvek povedali… Netreba ani hovoriť, ako radi nás tu vidia sa znovu a znovu vracať.

Je to učenie sa na tom najjednoduchšom princípe, aký vôbec existuje – dovtedy tu budeme chodiť a inkarnovať sa, pokiaľ toho nebudeme mať až po krk. Až keď začneme sami stúpať po ceste nahor – voláme ju cesta Duchovného vývoja – dokážeme sa vymaniť z kruhu Samsáry a konečne pochopíme, že naša životná energia je určená pre nás – nie pre parazitov. Dovtedy nás budú žrať a žrať – a my budeme konať podľa pokynov vnútorného hlasu – teda ich pokynov. Výber je na každom z nás individuálne.

Teda môžeme smelo povedať, že jedným z hlavných problémov dneška je neschopnosť rozlišovať medzi informáciou a informačným šumom. Tieto dva komponenty prichádzajú spolu – a len zdravomysliaci človek dokáže vyextrahovať užitočnú informáciu od neužitočného šumu. Ale iná cesta von z tohto väzenia neexistuje.

Jeden zo všeobecných princípov Vesmíru je princíp trojičnosti. Ak nám demokracia ponúka dve možnosti, spravidla je správna tá tretia. Samotné slovo demokracia treba tiež správne chápať, lebo Vesmír je Svetom Príčin a Dôsledkov – iný princíp neexistuje. Každé poznanie je iba potenciálom, konkrétnou stavebnou tehličkou našej Duše sa stane až preverením osobnou skúsenosťou. Treba nám vedieť, že volanie psychoprogramu „demokracia“ je podriaďovaním sa rabstvu – jeho dobrovoľným schválením. „Demos“ bola tá časť ľudu v Aténach, ktorá žila na úkor vlastníctva rabov (otrokov). Teda „demokracia“ je iba grécky povedané „vláda otrokárov“. A ide – zdanlivo – o maličkosť, frekvenciu jedného zvuku. Ale slovo nielen vyslovené ale aj napísané si VŽDY nesie svoju frekvenciu, a teda jedno zle volené slovo môže zapríčiniť inkarnáciu navyše – úprimnú sústrasť.

Aby sme sa mali v Dobe Temna o čo oprieť, zanechali nám Predkovia systém ako si overiť hodnovernosť akejkoľvek informácie. Metódu nazývame ZDRAVOMYSLIE. Má tri komponenty: názor odborníka v danej oblasti, názor Predkov a osobná skúsenosť. Ak čo len jeden komponent dáva záporný výsledok, sme s najväčšou pravdepodobnosťou klamaní.

Na tento moment by sme mali skoncentrovať našu pozornosť. Ak totiž preberáme akékoľvek informácie od akéhokoľvek „ODBORNÍKA“ – je to iba jedna z troch nevyhnutných zložiek overenia hodnovernosti zdroja. Druhou sú staré texty – názor Predkov – a treťou je naša vlastná osobná skúsenosť. Ak tvrdíme, že práve ten či onen „odborník“ vie všetko super a nepotvrdia nám to zdroje Dedičstva Predkov a ani nemáme v danej oblasti žiadnu vlastnú skúsenosť, môžeme sa osudovo mýliť. Ale je to naša chyba, nie chyba akéhokoľvek iného odborníka – vrátane hoci aj celosvetovo známeho.

Ďalej nám treba vedieť, že v každej ideovo zameranej skupine vždy existujú tri podskupiny. Administrátori systém vytvorili a majú z neho bezprostredný osoh. Hlavný dôvod vytvorenia daného systému nie je spravidla známy všetkým členom skupiny. Protiľahlou podskupinou sú fanatici – tí slepo veria administrátorom, avšak nepoznajú skutočnú podstatu systému, iba mu slepo veria. A medzi dvomi krajnosťami sa vždy vytvára tretia podskupina ľudí, ktorí sú prístupní diskusii. Ak teda chcete s kýmkoľvek o niečom polemizovať, môžete sa rýchlo zorientovať na koho z daného systému ste narazili. Administrátori ani fanatici nepripúšťajú žiadnu diskusiu. So zdravomysliaci ľuďmi sa vždy hovoriť dá.

Svet okolo nás pozostáva z troch komponentov: Idey, Matérie a Mágie. Každý, kto si vyberie iba jeden z nich a trvá na tom, že iný ani neexistuje spadá do kategórie Svetonázoru, čo je jednosmerný pohľad na skúmaný predmet či jav, bez ohľadu na to z akej oblasti, vrátane sociálnej. Svetoponímanie – tradične nazývané aj Viera, t.j. Poznanie – stojí na používaní všetkých troch komponentov. Svetoponímanie je Svetonázor plus spätná väzba od skúmaného objektu či javu. Len takto vzniká riadený proces.

Kladenie dôrazu iba na jeden z komponentov – neraz v „nevinnom“ obale štýlu „ukážte mi dôkazy, aby som ich mohol chytiť do ruky“ – ide o princíp, ktorý nazývame „náboženstvo“. Náboženstvo je projekcia Viery do daného priestoru, času a podmienok. Teda to, čo neberie do úvahy všetky tri piliere existencie Vesmíru je principiálne náboženstvo.

Náboženstvo však samo osebe nie je negatívnym javom. Pôvodne je určené pre Duše na nízkom stupni vývoja, ktoré nie sú ešte schopné chápať celok Poznania, preto im – ako malým deťom – stačí iba zjednodušená projekcia. Tie náboženstvá, ktoré sú postavené na teologickom princípe – judaizmus, islam, kresťanstvo – však dnes berú ľuďom slobodu a vychovávajú z nich rabov. A to už je porušovanie Konov Absolúta – čo neostane bez následku.

Z pohľadu principiálneho delenia aj čistý materializmus je náboženstvo – vychádza iba z jednej jedinej projekcie a nie všetkých troch zložiek. Môžeme ho nazvať ateistickým, t.j. nihilistickým princípom.

Duchový vývoj má tiež 3 komponenty. Je to život podľa Svedomia, poznanie Konov Stavby Sveta a ochota prekonávať vnútorné prekážky, t.j. meniť samého seba. Biely mág (skutočný Staroverec) spĺňa všetky 3 zložky. Ak chýba napr. prvá (Svedomie), tak ide o mocného Čierneho mága. Má poznanie Konov Vesmíru, je ochotný meniť veci, ale nemá Svedomie. Pri splnení podmienok prítomnosti všetkých 3 komponentov dochádza k výstupu Živatmy – t.j. našej podstaty, nášho „JA“ – nahor po energetickom kanály v oblasti chrbtice. Ako vysoko vystúpi, na takej úrovni konkrétny jednotlivec je.

Zopakujme si: naše biopole je projekciou 12 rozmernostného systému. Energie prvých 3 čakier sú emócie, t.j. „odberatelia“ našej životnej energie. Takáto bytosť sa nazýva „rab boží“, ale plne zodpovedajúca špecifikácia je aj „chamtivý egoista“. Ako rozšírená je táto „pozícia“ v dnešnom svete si viete určiť sami. Ak je Živatma na úrovni druhej trojice čakier, hovoríme o „vnukoch Bohov“. Tretia trojica je pozícia „detí Bohov“ a až posledné 3 predstavujú „Bohov na Zemi“, t.j. Asov. Ostatné rozmernosti (u Asov do 16) sú umiestnené už mimo nášho biopoľa.

Človek vo védickom ponímaní je kategória (zodpovedá kaste, t.j. s veľkým „Č“) na úrovni „deti Bohov“. Ale dostať takto vysoko Živatmu sa len tak ľahko dnes nevidí…

Všetok vývoj k lepšiemu má rovnako 3 stupne. Prvou je uvedomenie si, že niečo nie je v poriadku. Druhou je prijatie rozhodnutia, že ideme niečo konkrétne na sebe meniť. A treťou je REALIZÁCIA rozhodnutia. Až týmto sa informácia prvého druhu (Poznanie ako také) mení na informáciu druhého druhu (osobná skúsenosť).

A jedine informácia druhého druhu je tou formou energie, ktorá sa už ukladá do matrice našej Duše. Všetko ostatné ostáva iba v astrálnom tele a pri smrti to konzumujú všakovaké navné bytosti.

Pretože tento článok je určený ako podpora orientácie pre našich čitateľov – máme dôležitý poznatok. Nech dostávate informácie od kohokoľvek, nech je to akékoľvek „zvučné“ meno, je to iba jeden z 3 nevyhnutných komponentov Zdravomyslia. Skúsenosť bohužiaľ ukazuje, že práve komponent nadobúdania informácie druhého druhu (osobná skúsenosť, teda ochota na sebe reálne pracovať) je dnes najviac prehliadaný. Ale bez toho NEEXISTUJE cesta nahor a teda žiadny výstup z Matrixu.

A teraz dôležitá otázka: odkiaľ možno čerpať poznanie schopné naviesť nás na Púť Duchovného vývoja? Nuž, niektoré udalosti sú najlepšie zrozumiteľné, ak pochopíme ich dôsledky. Dnes je k dispozícii množstvo rôznych zdrojov a teda menej veci znalý človek nevie čomu má veriť. Ostáva najčastejšie tam, kam ho „posúva“ stádový efekt. Keď veľa ľudí tomu verí, tak to určite bude pravda… veľmi nebezpečný predpoklad.

Musíme si uvedomiť, že stále stojíme proti Matrixu, alebo inak proti Globálnemu Prediktorovi. V numerických matematických metódach výpočtu neznámej hodnoty sa pracuje s dvojicou prediktor/ korektor, ale ide o postupnú koreláciu čo najviac pravdepodobného výsledku. Je to tak – nikdy nebudeme vedieť všetko. O Globálnom Prediktore už bolo napísané množstvo článkov, ale čo vieme o Globálom Korektore? Iste, už samotné hľadanie takéhoto prvku v zložitej sieti príčin a dôsledkov je len pre tých, ktorí používajú vlastnú hlavu. Kto totiž pozná abecedu vie, že ak existuje „A“, tak musí existovať aj „B“. Kto iba opakuje cudzie myšlienky ako papagáj, toho ani nenapadne hľadať nejaký Globálny Korektor. Ale kto zaviedol tento názov, ten dobre vedel, prečo ho takto nazval.

Užitočným príkladom je informácia z jednej z kníh Alexandry David-Neelovej, nám už známej Francúzky, ktorá strávila 14 rokov v Tibete ešte za predchádzajúceho dalajlámu.

Foto: Preus museum – Flickr: Alexandra David-Neel, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14876154

Zo svojich ciest napísala veľa kníh, pričom v jednej z nich je veľmi zaujímavý návod, ako hľadať pravdu z lamaistického bodu pohľadu. Tibeťania tvrdia, že na ceste Duchovného vývoja nemožno ničomu veriť, nech tomu veria aj všetci ostatní hoci aj tisícročia. Keď všetko anulujeme a začneme hľadať svoje vlastné odpovede – na základe osobnej praxe a skúseností – tak vlastne nič neriskujeme. Ak tisícročia podávaná pravda je skutočnou pravdou, tak sa k nej tak či onak dopracujeme – lebo inej proste niet. Ale to už nebude informácia od niekoho z počutia, ale výsledok našej vlastnej osobnej skúsenosti. Je to v podstate naša, védická metóda: ide o premenu informácie prvého druhu na informáciu druhého druhu.

Teda zhrňme si to. Druh zvaný „človek“ sa nemôže stať „Človekom“ len tak, len na základe toho, že si pozrel nejaké video či prečítal nejaké knihy. Pri ceste nahor musí vždy existovať komponent osobnej skúsenosti. Netreba vari ani opakovať, že sedenie na zadku a „mocné“ ťukanie do klávesnice nie je nadobúdanie osobnej skúsenosti… Nie hocikto dokáže trvalo „dvihnúť“ Živatmu do 9 až 12 rozmerného priestoru biopoľa. Ale Človek je iba takáto bytosť.

A tak nastal čas vzdať poctu tým, ktorých môžeme smelo nazývať Globálny Korektor. Ako prvého menujme generála K.P. Petrova:

Práve on od r. 1994 propagoval Koncepciu všeobecnej bezpečnosti „Mŕtva voda“ – KOB. V novembri 1995 vystúpil s referátom o KOB-e v Štátnej Dume Ruskej Federácie;

V roku 1997 bol na zjazde stúpencov KOB, kde bolo vytvorené všeruské „Národné hnutie k Bohodŕžaviu“ (НДКБ) zvolený za predsedu Centrálneho výboru hnutia;

V roku 2000 sa stal predsedom Centrálnej Rady Konceptuálnej strany „Jednota“;

V apríli 2002 bol znovu zvolený za predsedu Centrálnej Rady Konceptuálnej strany „Jednota“;

V roku 2003 sa za Konceptuálnu stranu Jednota zúčastnil volieb do Štátnej Dumy. Strana dostala 710 538 hlasov a zaujala 11. miesto, čo však nestačilo na prekonanie bariéry 5%;

Dňa 10.7.2009 sa konal zakladajúci zjazd Všeruskej politickej strany „Kurzom Pravdy a Jednoty“, na ktorom bol Petrov zvolený za predsedu Centrálnej Rady. Strana vznikla preto, lebo Najvyšší súd RF dňa 15.5.2007 likvidoval politickú stranu Jednota;

21.7.2009 bol v Moskve zavraždený.

Ešte aj po smrti mnohým „nedá pokoja“. Jeho kniha TAJOMSTVÁ RIADENIA ĽUDSTVA ALEBO TAJOMSTVÁ GLOBALIZÁCIE, ktorá má dva diely bola zapísaná do Federálneho zoznamu extrémistických materiálov. Rozhodnutie bolo potvrdené v apríli 2015.

Jeho materiály stále majú čo povedať:

Generál Petrov síce počas svojej aktívnej činnosti v rámci svojho osobného hľadania zaujímal niekoľko postojov – medzi nimi aj prokresťanský a proti védický. Nakoniec sa však tvrdou prácou na sebe dopracoval k Slavianskemu Svetoponímaniu. Určite sa oplatí pozrieť jeho posledné video pred zavraždením:

Ďalším známym človekom, ktorého zavraždili bol určite všetkým známy Nikolaj Levašov aj s manželkou:

https://www.youtube.com/watch?v=mPhUHHbDSF0

Obeťou neľútostnej informačnej vojny proti Slavianom sa stala aj Svetlana Žarnikova – jedna z najväčších odborníkov na indické Védy a informácie, ktoré obsahujú o Slovanoch, teda o skutočnom pôvode védickej Kultúry:

https://www.youtube.com/watch?v=NXc5AyKvikQ&list=PLbvR7_TV_kwF7DH28g5GOWqKOMqjOpq6W

Likvidácii neušiel ani Sergej Danilov, ktorý nám priniesol ohromné množstvo poznania – avšak oficiálne nekompatibilného s kresťanským pohľadom na minulosť a dejiny:

https://www.youtube.com/watch?v=QKysNGENwZw

Náš smutný zoznam uzavrieme poslednou obeťou informačnej vojny proti nám – Michailom Zadornovom, ktorý zomrel v novembri 2017. Určite poznáte jeho filmy o Ruirkovi a Olegovi:

O Zadornovovi boli rýchlo rozšírené fámy, že na smrteľnej posteli sa vyspovedal popovi a zmieril sa s RPC. Tu len doplňme informáciu z okruhu jeho najbližších a tých ktorí ho dobre poznali. Posledné dva týždne svojho života PRELEŽAL V KÓME. V žiadnom prípade na žiadne kresťanstvo neprestúpil. Škoda že už sám nemôže okomentovať túto kresťanskú kačicu. Určite by to stálo zato…

Pred akýmkoľvek spoločným uzáverom a informáciou, ktorá by mala pre nás z osudov týchto veľkých ľudí vyplynúť si uveďme jeden príklad nielen z minulých, smutne známych deväťdesiatych rokov.

Proces registrácie patentov v deväťdesiatych rokoch v Ruskej federácii bol principiálne takýto. Naivný a čestný človek niečo vymyslel a prišiel to na patentový úrad oficiálne nahlásiť ako svoj patent. Tu hneď narazil na úradníka, ktorý od neho prevzal všetky podklady a povedal mu, aby prišiel o 3 mesiace. Naivný vynálezca odišiel a radostne čakal na uzavretie preverovacieho procesu. Keď nastal deň „D“ vstúpil do úradu, a tu… sa dozvedel, že jeho žiadosť o patent nemôžu registrovať, lebo akousi zhodou okolností presne toto isté si pred 1 a pol mesiacom patentoval akýsi pán Abrahám Zuckermann v Austrálii… Takto sa deväťdesiate roky stali činorodými pre vyvolených vynálezcov mimo Ruska, ale v Rusku sa Rusom akosi nič nepodarilo vymyslieť. Nemožno povedať, že tento stav by bol dnes kardinálne iný…

Ak na Slovensku počujeme priezviská ako Mižigar, Čonka a podobne hneď je každému jasné, o akých „Slovákov“ ide. Napríklad ak Sandokan Čonka čosi „počaroval“ vo Veľkej Británii, tak kriminálna štatistika hneď ukázala, že Slovák S.Č. čosi v Británii vyparatil. Čo sme to za ľudia… veď Slovák ako Slovák. A keďže tu máme viac ako 1 milión Cigánov, Slovákov čaká ešte nejeden zážitok.

V každom národe existuje vlastná národná múdrosť o tom, čo z toho-ktorého priezviska vyplýva. Ak v Rusku poviete Piakin/Biakin, tak hneď je jasné, že to je z tej istej domény ako Šalamún, Abrahám, Jozua, Izák… a tak ďalej. Takýto ľudia nepatria medzi neinformovaných – veď nie nadarmo získal aj spomenutý pán Zuckermann nejeden patent v Austrálii. A keď medzi nich patrí aj D. Trump…

Aký môže byť problém niečo „geniálne“ predpovedať? Veď to je iba interná záležitosť. A nezabúdajme, že okrem toho patria aj k Jezuitom.

A už vôbec je veľkou módou byť Putinovým poradcom. Našincom pravdepodobne nie je známe, aké problémy v súčasnosti rieši Putin so svojimi „poradcami“. Načrtnime si teda jeden veľký, ktorý už – tak či onak – bude musieť Putin vyriešiť najneskôr na budúci rok.

V časoch veselej privatizácie v deväťdesiatych rokoch vyviezli „podnikatelia“ z Ruska viac ako DVA TRILIÓNY dolárov – a poukladali si ich v západných bankách. Putinova skupina už dávno tlačí na to, aby tieto peniaze vrátili domov, ale iba nedávno vysvitlo, že medzi týchto „podnikateľov“ patrí v podstate celá politická elita Ruska – vrátane členov vlády. A to dostalo Putina a jeho skupinu do komplikovanej situácie – veď ako možno veriť tým, ktorí majú svoje majetky na Západe? Akú skutočne proruskú politiku môžu robiť?

Aby sme mohli trochu viac pochopiť tento problém pripomeňme si, že už veľký demokrat Gorbačov si so sebou do USA odviezol aj 200 miliárd USD na „svojom“ účte… veď si zalúžil(?). Keď zomrel predchádzajúci patriarcha RPC Alexej v Moskve, tak okrem iného ostali v jeho pozostalosti na účte 4 miliardy dolárov. No a o aktuálnom je známe, že už teraz má niekoľkonásobne viac… žeby preto sa tento „Duchovný vodca“ pravoslávnch kresťanov vozil v pancierovanom aute?

Situácia sa skomplikovala ešte viac. USA dali všetkým ruským „sporiteľom“ v západných bankách tohto roku vedieť, že buď si svoje aktíva do určitého termínu vyvezú, alebo budú musieť začať robiť pre USA. Teda presnejšie v záujme USA – čo znamená proti Rusku. Situácia v Rusku je na pokraji veľkého problému… teda okrem tých vecí, ktoré sú všeobecne známe.

Situácia však nie je bezvýchodisková. Putinovi sa podarilo znovu naštartovať vojensko-priemyselný komplex Ruska. Znamená to, že všetko od nákupu surovín po predaj vojenskej techniky armáde sa odohráva za vnútorné ceny nezávislé od dolára. Aj v prípade otvoreného vojenského konfliktu armáda dokáže Rusko ubrániť… ale čo bude robiť jeho legitímna vláda?

Teda môžeme všetko zosumarizovať. Naozaj veľkí ľudia – Človekovia – priniesli v minulosti obrovský koláč Poznania. Tu nesporne patria všetci nami vymenovaní. Cena za túto prinesenú informáciu však bola ich smrť. Jedno však majú spoločné – všetci nakoniec skončili pri VÉDICKOM SLAVIANSTVE. Teda tak, tento druh poznania je pre služobníkov GP naozaj nebezpečný. Dokonca tak, že ich môžeme označiť za Globálny Korektor.

A tu prišli všakovakí rabíni Piakinovia/Biakinovia, Zaznobinovia, Jefimovovia a ďalší, ktorí na obrovský koláč Poznania – priniesol ho pred nimi Globálny Korektor – postavili svoje farebné, pekné sviečočky a tvária sa, že aj koláč pod sviečočkami je ich zásluha.

Informačná vojna je vojna a každá vojna prináša obete na životoch. Nikto však nezabíja tých, ktorí nepredstavujú hrozbu pre Systém – a sviečočky sú naozaj peknou dekoráciou.

Záverom treba zdôrazniť, že informácia prinášaná aj nositeľmi farebných sviečočiek nie je zlá – len všetko treba prepúšťať cez filter Zdravomyslia. Problém je v niečom inom. Takéto zdroje budú prinášať minimálne 90% správnych vecí – ale ako človek bez návyku pracovať na svojom vlastnom Duchovnom vývoji zistí, kedy mu „servírujú“ z oných zvyšných 10%? A tých 10% určite príde v rozhodujúcej chvíli, ktorú však ovečky sotva postrehnú. Posledných 15 sekúnd života po odpojení od Matrixu bude žalostne neskoro.

1.12.2017

NAŠI PARTNERI: