skcsenderu

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Posun Veľkého seminára v Košiciach.

SEMINÁRE AUGUST 2020

O Hunoch bolo napísané už obrovské množstvo nezmyslov, ktoré sú stále úporne udržiavané pri živote.

RUS SLOVIENOV A HUNI

Stalo sa neočakávané. Nemecko sa prebudilo a volá národy nezávisle vyšetriť Korona zločiny

HLAS NEMECKA

Nikto nevie, čo vlastne bude v ampulkách, ktoré sa chystajú do nás a našich detí násilne vpichovať.

ČO JE V AMPULKÁCH?