skcsenderu

Šanca vystúpiť zo žumpy je iba cez Československo. Nedajme sa viesť iluzionistami

KROK VPRED, KROK VZAD

Akú hodnotu má zdroj, ktorý raz preberie článok „za“ a druhý raz „proti“? Plus a mínus tvorí nulu

ALENKA Z RÍŠE DIVOV

Korona vírus je už v každom na Zemi. Spúšťa ho však Kon Všehomíra, úniku niet

DOBRÁ ZVESŤ II.

Existuje súvislosť Korony a Zlatého Veku. Informáciu už možno otvorene šíriť

DOBRÁ ZVESŤ I.