skcsenderu

Prinášame registračné formuláre pre Veľká semináre vedmy Nadeždy zo Sibíri. Skutočné termíny organizácie priebežne upresníme.

VEĽKÉ SEMINÁRE 7530

Pozývame na ďalší seminár Metafyziky pre život podľa metodiky sibírskej vedmy Nadeždy do Košíc

METAFYZIKA V KOŠICIACH

Prejavenie Horsa je aj Sokol Rároh, ktorý si poradí aj s jezuitským holubom, ktorého nám oni ponúkli ako kresťanský symbol

TISOVA LEGENDA

Hoci sa tlak na nás neskutočne - a najmä neodôvodnene - stupňuje už sa začína rysovať aj približný dátum veľkej zmeny.

KONIEC VLÁDY JEDNEJ STRANY 3