skcsenderu

Všetko naznačuje tomu, že vietor zmeny sa stáva víchrom. Treba vedieť na čo pozerať a rozumieť tomu, čo vidíme.

KONIEC VLÁDY JEDNEJ STRANY 2

Špirála vývoja je neustále v pohybe, ale po každom závite je vyššie a umožňuje lepšie pochopenie toho, čo sa už odohralo

KONIEC VLÁDY JEDNEJ STRANY 1

Žijeme v časoch veľkých zmien, ale aj veľkého ohrozenia našich Rodov. Ako nazvať tých, ktorí stále vidia iba svoje ambície?

AMBÍCIE HYEN

Existujú skutočnosti, ktoré v podstate zabezpečia porážku nepripravených ešte predtým, ako začne samotný boj

ESEJ O VÝVOJI ČLOVEČENSTVA 2